Trẻ trung với BST Loewe

(Dân trí) - Mùa hè này, Loewe sử dụng nhiều màu nổi như vàng, hồng, đỏ, xanh... trong các thiết kế của mình. Những kiểu váy ngắn đi kèm thắt lưng nhỏ xinh tạo cho người mặc vẻ đẹp trẻ trung và thanh lịch.

 
Trẻ trung với BST Loewe - 1


Trẻ trung với BST Loewe - 2


Trẻ trung với BST Loewe - 3


Trẻ trung với BST Loewe - 4


Trẻ trung với BST Loewe - 5


Trẻ trung với BST Loewe - 6


Trẻ trung với BST Loewe - 7


Trẻ trung với BST Loewe - 8


Trẻ trung với BST Loewe - 9


Trẻ trung với BST Loewe - 10


Trẻ trung với BST Loewe - 11


Trẻ trung với BST Loewe - 12


Trẻ trung với BST Loewe - 13


Trẻ trung với BST Loewe - 14


Trẻ trung với BST Loewe - 15


Trẻ trung với BST Loewe - 16


Trẻ trung với BST Loewe - 17


Trẻ trung với BST Loewe - 18


Trẻ trung với BST Loewe - 19


Trẻ trung với BST Loewe - 20


Trẻ trung với BST Loewe - 21


Trẻ trung với BST Loewe - 22


Trẻ trung với BST Loewe - 23


Trẻ trung với BST Loewe - 24


Trẻ trung với BST Loewe - 25


Trẻ trung với BST Loewe - 26


Trẻ trung với BST Loewe - 27


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style