Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV
“Đặc biệt” là từ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sử dụng để khái quát về ý nghĩa, tính chất của kỳ họp thứ 10 của Quốc hội - kỳ họp bản lề của khoá XIV, khai mạc sáng 20/10.

Tin tức về Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV