Cơn bão số 9

Cơn bão số 9
Cơn bão số 9 được đánh là rất mạnh, với sức tàn phá khủng khiếp; thậm chí nếu đúng như dự báo sẽ là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất đổ vào miền Trung trong vòng 20 năm trở lại đây.

Tin tức về Cơn bão số 9