Biểu tình tại Tunisia, Ai Cập lan rộng Bắc Phi, Trung Đông

Syria bãi bỏ luật khẩn cấp kéo dài gần 50 năm

Syria bãi bỏ luật khẩn cấp kéo dài gần 50 năm

Chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad vừa thông qua dự luật bãi bỏ luật khẩn cấp áp dụng đã gần nửa thế kỷ ở Syria, nhượng bộ yêu sách chính của những người chống chính phủ đã biểu tình trên cả nước này nhiều tuần qua.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1659/Bieu-tinh-tai-Tunisia-Ai-Cap-lan-rong-Bac-Phi-Trung-Dong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Biểu tình tại Tunisia, Ai Cập lan rộng Bắc Phi, Trung Đông</b></a>