Xây dựng Quảng Nam thành điểm đến du lịch xanh

(Dân trí) - Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững, đã và đang được triển khai nhiều nước trên thế giới. Quảng Nam là tỉnh tiên phong phát triển du lịch xanh của cả nước.

Ngày 26/3, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố "Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam" và hội thảo "Quảng Nam phát triển du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa".

Xây dựng Quảng Nam thành điểm đến du lịch xanh - 1

Lễ công bố "Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam" và hội thảo "Quảng Nam phát triển du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa".

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Tổng Cục Du lịch, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư… cùng các chuyên gia du lịch, lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bất động sản xanh.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Ngành du lịch với tính chất là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, phát triển theo xu hướng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của du lịch xanh, tháng 8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025. Tháng 12/2021, Quảng Nam cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành "Bộ tiêu chí du lịch xanh".

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang hình thành các sản phẩm du lịch xanh dựa trên các tiêu chí đã ban hành, được du khách quốc tế và trong nước tích cực đón nhận. Tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng du lịch - dịch vụ xanh của thế giới, cũng như để thực hiện thành công các mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch về phát triển du lịch xanh, đòi hỏi phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong đó có việc nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch xanh; huy động nguồn lực cho phát triển du lịch xanh; chia sẻ áp dụng kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển du lịch - dịch vụ xanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả, đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề đang được quan tâm về phát triển du lịch - dịch vụ xanh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình du lịch xanh trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Quảng Nam, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh của Quảng Nam - một tỉnh giàu tiềm năng về phát triển du lịch dựa trên các giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa bản địa.

Xây dựng Quảng Nam thành điểm đến du lịch xanh - 2

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận định, việc tổ chức hội thảo "Quảng Nam phát triển du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa và công bố "Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam" là hành động thiết thực, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Nam khẳng định vai trò, ý nghĩa và bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp du lịch xanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch; đẩy mạnh quá trình cơ cấu thị trường du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Xây dựng Quảng Nam thành điểm đến du lịch xanh - 3

Các đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý tọa đàm về phát triển du lịch xanh.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, du lịch bền vững là du lịch không rác thải nhựa, du lịch xanh là bước đi đột phá, sáng tạo, hướng tới ý nghĩa nhân văn, chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa - di sản và tài nguyên thiên nhiên.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, việc thực hiện không dễ, bởi mỗi doanh nghiệp du lịch cần sự kiên định trong thay đổi giải pháp quản trị, đầu tư chiều sâu - dài hạn và thiện chí đồng hành. Hơn thế nữa, những tác động ngoại lực về cơ chế chính sách là rất quan trọng. Những kiến nghị từ góc nhìn của doanh nghiệp du lịch sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, ưu tiên khích lệ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch - dịch vụ xanh tại Quảng Nam. 

Đặc biệt, khủng hoảng dịch Covid-19 như hồi chuông cảnh tỉnh cho chặng đường du lịch đã đi qua. Để tạo hướng đi bền vững, ngành du lịch Quảng Nam đã chuyển biến nhận thức trong phát triển du lịch xanh, hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến xanh vào năm 2025. Định hướng, quyết sách này đang được lan tỏa trong cộng đồng, những nhà làm du lịch và cả hoạt động dịch vụ phụ trợ.

"Cho dù băng qua khủng hoảng vì đại dịch, kiên định mục tiêu và đồng hành vì du lịch xanh của Quảng Nam bằng chính nội lực và niềm tin của mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch Quảng Nam cũng rất cần sự đồng hành về cơ chế chính sách, cần sự thừa nhận, trân trọng đối với nỗ lực của họ", ông Phan Xuân Thanh nói.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra một số kiến nghị như: Quản lý nhà nước về du lịch cần hướng đến chiều sâu; cần có chính sách khuyến khích du lịch nông nghiệp; thúc đẩy du lịch tái tạo thông qua chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tái chế, tái tạo cũng là mô hình của nền kinh tế tuần hoàn, kiến tạo một chu trình mới; chuyển dịch cơ cấu lao động và đào tạo lại lao động ngành du lịch ở Quảng Nam; thiết lập chính sách ưu tiên và kiểm soát phát triển đô thị xanh từ lợi thế cân bằng giữa khai thác tiềm năng của địa phương với vấn đề bảo vệ môi trường, tái tạo tài nguyên.