Học sinh THPT: Học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu

Chương trình Hỗ trợ du học dành tặng ba loại học bổng trị giá 100.000.000 VNĐ, 50.000.000 VNĐ và 20.000.000 VNĐ cho các bạn học sinh THPT từ 15 tuổi đến 18 tuổi hoàn thành nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu về “Nghĩa vụ công dân” và “Lộ trình sự nghiệp” theo quy định cụ thể dưới đây.

Học sinh THPT: Học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu - 1

1. Đối tượng nhận học bổng

1.1. Học bổng trị giá 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)

Là học sinh THPT đạt cả năm (05) điều kiện sau:

- Điều kiện một: Là học sinh ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học với Chương trình Hỗ trợ du học từ sau tháng 02 năm 2016 và thời gian hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu là ba (03) năm.

- Điều kiện hai: Có kết quả thi IELTS (hoặc chứng chỉ khác tương đương) từ 7.0 trở lên, không có kỹ năng nào dưới 6.5 và chứng chỉ còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin Visa du học.

- Điều kiện ba: Hoàn thành phần nghiên cứu về nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp được quy định trong hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học. Kế hoạch nghiên cứu cụ thể được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học sau khi ký hợp đồng là căn cứ xác định hoàn thành.

- Điều kiện bốn: Hướng dẫn cho ít nhất một thành viên mỗi nhóm của ba nhóm dưới đây theo quy định cụ thể gồm:

+ Nhóm được hướng dẫn: Gồm ba nhóm sau:

Nhóm 1: Thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ, anh, chị, em ruột.

Nhóm 2: Con của bạn bố mẹ - có thể bao gồm anh, chị, em họ.

Nhóm 3: Bạn bè của học sinh

+ Nội dung hướng dẫn và điều kiện hoàn thành hướng dẫn: Bao gồm hai nội dung sau:

Một là: các nội dung nghiên cứu được quy định trong hợp đồng tư vấn du học, cụ thể gồm:

Nội dung 1: Về hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam. Trách nhiệm và quyền lợi của công dân Việt Nam

Nội dung 2: Về chương trình học và việc làm tương ứng

Hệ thống giáo dục của nước cấp visa, chi tiết về nội dung chương trình học, phương pháp học và so sánh với các chương trình tương tự tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước khác.

Tìm hiểu và thiết lập kế hoạch về công việc tương ứng với chương trình học tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước thứ ba (chỉ áp dụng với học sinh theo học các chương trình cao đẳng trở lên)

Nội dung 3: Về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế

Tìm hiểu về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế thông qua bộ hồ sơ cụ thể của bản thân học sinh.

Người được hướng dẫn có kết quả trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online về ba nội dung nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm hai mươi (20) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Hai là: Ba loại kỹ năng gồm kỹ năng lập kế hoạch&báo cáo, kỹ năng xử lý thông tin theo quy trình và kỹ năng sử dụng email. Đây là một phần trong số các kỹ năng mà học sinh được hướng dẫn được quy định trong hợp đồng tư vấn du học giữa học sinh và chương trình Hỗ trợ du học.

Người được hướng dẫn có thể trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online và vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm mười (10) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Quá trình hướng dẫn được công khai thông tin giữa học sinh, chương trình Hỗ trợ du học và người được học sinh lựa chọn hướng dẫn. Căn cứ xác định người được học sinh hướng dẫn vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên là văn bản kế hoạch&báo cáo và các email trong quá trình được học sinh hướng dẫn.

- Điều kiện năm: Nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

1.2. Học bổng trị giá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

Quý vị xem thông tin chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong/

1.3. Học bổng trị giá 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng)

Quý vị xem thông tin chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong/

2. Số lượng, thời gian, hình thức cấp học bổng

- Đợt xét duyệt và cấp học bổng lần 01: Từ tháng 02/2016 đến hết tháng 08/2016. Thời gian các đợt cấp học bổng tiếp theo sẽ được Chương trình Hỗ trợ du học thông báo đầy đủ trên website www.hotroduhoc.vn

- Số lượng học bổng lần cấp 01: Tối đa 100 suất. Số lượng cụ thể phụ thuộc vào chất lượng học sinh THPT ứng tuyển xin cấp học bổng.

- Hình thức cấp học bổng: Thoả thuận cấp học bổng là một phụ lục trong hợp đồng tư vấn du học giữa một bên là Chương trình Hỗ trợ du học và một bên là học sinh (đương đơn du học) và người giám hộ.

3. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng

Hướng dẫn chi tiết về quy trình xét duyệt và cấp học bổng quý vị xem tại link: Quý vị xem thông tin chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong/

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ học sinh THPT Việt Nam có nguyện vọng đi du học và gia đình có thể chủ động tìm hiểu và ứng tuyển xét duyệt cấp học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu của Chương trình Hỗ trợ du học. Quý vị cần đọc và hiểu toàn bộ nội dung của thông báo chương trình học bổng. Chương trình Hỗ trợ du học không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào về quy định của chương trình học bổng đã đăng công khai trên website www.hotroduhoc.vn

4. Thời gian nhận học bổng

- Mười (10) ngày sau khi nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

5. Hình thức nhận học bổng

- Học sinh có thể nhận học bổng bằng tiền mặt theo một trong ba phương thức sau:

+ Phương thức một: Chương trình Hỗ trợ du học chuyển vào tài khoản của học sinh hoặc bố/mẹ học sinh.

+ Phương thức hai: Chương trình Hỗ trợ du học chuyển tiền theo số chứng minh thư nhân dân của bố/mẹ học sinh.

+ Phương thức ba: Bố/mẹ học sinh đến nhận trực tiếp tại văn phòng Chương trình Hỗ trợ du học theo địa chỉ: Số 24B, phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nếu bố/mẹ học sinh đến nhận trực tiếp tại văn phòng, quý vị vui lòng gọi điện trước để hẹn lịch theo số điện thoại 093 652 8386 và đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

6. Một số lưu ý

- Học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông ký hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học với thời gian nghiên cứu từ 01 – 03 năm là một chương trình thuộc Dự án tài trợ quá trình trở thành Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu do chương trình Hỗ trợ du học sở hữu. Chi tiết về dự án tài trợ, quý vị có thể xem tại link: http://hotroduhoc.vn/de-tai/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/phien-ban-1-1/

- Chương trình học bổng này áp dụng với tất cả các nước cấp visa và áp dụng đồng thời với các chương trình học bổng, ưu đãi khác (nếu có).

7. Thông tin về đơn vị chủ trì chương trình học bổng

7.1. Thông tin về chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về chương trình Hỗ trợ du học, quý vị xem chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-ho-tro-du-hoc/gioi-thieu/

- Thông tin về các hoạt động của chương trình Hỗ trợ du học, quý vị theo dõi tại website www.hotroduhoc.vn và fanpage www.facebook.com/hotroduhoc.vn

7.2. Thông tin về Công ty Cổ phần InterGoGo Việt Nam – đơn vị sở hữu chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/gioi-thieu/

- Kết quả năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/

Chương trình Hỗ trợ du học trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hi vọng được đồng hành cùng quý vị trong thị trường Giáo dục – Việc làm quốc tế. Kính chúc quý vị sức khoẻ và nhiều niềm vui.

Chương trình Hỗ trợ du học

www.hotroduhoc.vn

MỚI NHẤT
Học bổng toàn phần Thạc sĩ Công nghệ thông tin của AUF
Học bổng toàn phần Thạc sĩ Công nghệ thông tin của AUF

(Dân trí) - Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQG Hà Nội, ĐH La Rochelle và ĐH Lyon 1 do Tổ chức ĐH Pháp ngữ tài trợ.

Thứ ba, 05/04/2016 - 11:32

Những thủ lĩnh kết nối cộng đồng du học sinh
Những thủ lĩnh kết nối cộng đồng du học sinh

Không chỉ là những du học sinh có thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Mai Sơn và Nguyễn Ngọc Hoàn còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại nơi mình đang theo học với sứ mệnh kết nối du học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học, hướng về quê hương với khát khao cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, 05/04/2016 - 08:03

Hướng dẫn du học Đức với chi phí bằng 0 và hơn thế nữa
Hướng dẫn du học Đức với chi phí bằng 0 và hơn thế nữa

Đức từ lâu được biết đến là một đất nước có nền kinh tế phát triển và nền giáo dục chất lượng cao, tỉ lệ sinh viên ra trường gần như tuyệt đối. Với chính sách miễn học phí hoặc thu học phí với mức thấp nhất, hiện nay Đức thu hút rất nhiều sinh viên Việt Nam đến theo học và làm việc.

Thứ ba, 05/04/2016 - 07:31

Hội thảo: Du học - Sao không chọn trường đẳng cấp?
Hội thảo: Du học - Sao không chọn trường đẳng cấp?

Nhiều bạn thường có suy nghĩ: “không cần biết học ở đâu, chỉ cần học ở nước ngoài là đủ”. Hãy bỏ ngay suy nghĩ này vì hiện nay chuyện bố mẹ Việt cho con đi du học đã không còn hiếm. Hàng triệu du học sinh mỗi năm ở nhiều nước trên thế giới.

Thứ hai, 04/04/2016 - 08:29

Chàng trai Việt làm việc tại “thánh địa” Old Trafford của MU
Chàng trai Việt làm việc tại “thánh địa” Old Trafford của MU

(Dân trí) - Vũ Huỳnh Giang không chỉ một lần đặt chân đến lãnh địa của đội bóng lẫy lừng Manchester United mà còn được làm việc chính thức ngay tại sân nhà của “Quỷ đỏ” - Old Trafford.

Thứ hai, 04/04/2016 - 08:08

“Thành phố ánh sáng” Lyon qua ống kính DHS Việt
“Thành phố ánh sáng” Lyon qua ống kính DHS Việt

(Dân trí) - Thành phố Lyon còn được mệnh danh là thành phố ánh sáng (Ville des Lumières) là đô thị quan trọng và giàu có chỉ đứng hàng thứ 2 của nước Pháp sau thủ đô Paris.

Chủ nhật, 03/04/2016 - 03:00

Nữ thạc sĩ 9X tươi tắn giữa ánh nắng trong veo thành Rome
Nữ thạc sĩ 9X tươi tắn giữa ánh nắng trong veo thành Rome

(Dân trí) - Trong chiếc váy trắng dạ hội thanh thoát, cô gái Việt nở nụ cười rạng ngời tận hưởng không khí trong veo tại thành Rome cổ kính.

Thứ bảy, 02/04/2016 - 04:00

3 suất học bổng Đại học tại Kazakhstan năm 2016
3 suất học bổng Đại học tại Kazakhstan năm 2016

(Dân trí) - Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Kazakhstan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và kazakhstan, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan năm 2016 như sau:

Thứ bảy, 02/04/2016 - 09:26

Học sinh Việt giành giải cao nhất cuộc thi công nghệ trẻ tại Nhật Bản
Học sinh Việt giành giải cao nhất cuộc thi công nghệ trẻ tại Nhật Bản

(Dân trí) - Đào Việt Tùng, du học sinh Việt tại trường Hawaii Preparatory Academy giành giải Đặc biệt và Phạm Quỳnh Nhi, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đạt giải Ba ở cuộc thi khoa học công nghệ Tsukuba diễn ra ngày 27/3.

Thứ năm, 31/03/2016 - 12:00

Giải bóng đá DHS Việt tại Pháp – Nơi kết nối tình bạn xa xứ
Giải bóng đá DHS Việt tại Pháp – Nơi kết nối tình bạn xa xứ

(Dân trí) - Sau những vòng đấu sôi động và quyết liệt, Mulhouse – đội bóng đến từ vùng Alsace đã giành chiến thắng trong trận chung kết đẹp mắt, gay cấn trước đội UJVF (Hội thanh niên việt kiều tại Pháp) và giành ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Pháp NNB lần thứ 17.

Thứ tư, 30/03/2016 - 03:16

10 suất học bổng toàn phần tại Ru-ma-ni 2016
10 suất học bổng toàn phần tại Ru-ma-ni 2016

(Dân trí) - Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni và Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni giai đoạn 2013 - 2016, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2016.

Thứ tư, 30/03/2016 - 08:09

855 suất học bổng tại Liên bang Nga năm 2016
855 suất học bổng tại Liên bang Nga năm 2016

(Dân trí) - Chính phủ Liên bang Nga cấp 855 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh (bao gồm chỉ tiêu dành cho các bộ, ngành).

Thứ ba, 29/03/2016 - 11:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Nữ sinh Việt “ẵm” 6 học bổng toàn phần Mỹ, chế tạo robot thông minh
Nữ sinh Việt “ẵm” 6 học bổng toàn phần Mỹ, chế tạo robot thông minh

(Dân trí) - Mới 22 tuổi, Ngọc Nhi có một bảng thành tích học tập “khủng”, chinh phục hàng loạt học bổng danh giá, những chú robot thông minh và nhiều nghiên cứu y sinh học đầy tiềm năng ở đất Mỹ.

Thứ ba, 29/03/2016 - 06:51

Nữ sinh Việt nói thạo 4 thứ tiếng từng giành học bổng ĐH Canada
Nữ sinh Việt nói thạo 4 thứ tiếng từng giành học bổng ĐH Canada

(Dân trí) - Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt, cô gái 9X tài năng Vũ Đào Tuyết Nhung còn giao tiếp thành thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Thứ hai, 28/03/2016 - 01:24

30 suất học bổng toàn phần tại Ucraina năm 2016
30 suất học bổng toàn phần tại Ucraina năm 2016

(Dân trí) - Chính phủ U-crai-na cấp 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, kinh tế và khoa học xã hội cho học viên Việt Nam năm 2016.

Thứ hai, 28/03/2016 - 11:53

DHS Việt tại Pháp "chen chân" tại hội thảo hướng nghiệp 2016
DHS Việt tại Pháp "chen chân" tại hội thảo hướng nghiệp 2016

(Dân trí) - Ngày 25/3 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) và trường Cao cấp Thương mại Paris (ESCP Europe) đồng tổ chức Hội thảo hướng nghiệp lần thứ V dành cho các học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp.

Thứ hai, 28/03/2016 - 09:00

Tặng phí khám sức khỏe cho học sinh nộp hồ sơ du học Anh Quốc tại AAC
Tặng phí khám sức khỏe cho học sinh nộp hồ sơ du học Anh Quốc tại AAC

Trong đợt công bố điều kiện học bổng 50% học phí các trường Anh Quốc tại AAC, học sinh tham dự và nộp hồ sơ du học trước 15/4/2016 sẽ được hỗ trợ phí khám sức khỏe.

Thứ hai, 28/03/2016 - 05:00

Tưng bừng giải bóng đá mùa xuân của DHS Việt khu vực Trung Tây nước Mỹ
Tưng bừng giải bóng đá mùa xuân của DHS Việt khu vực Trung Tây nước Mỹ

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, giải bóng đá khu vực Trung Tây dành cho cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã được tổ chức vào ngày 19/3 vừa qua. 8 đội bóng từ 3 tiểu bang Illinois, Indiana, và Michigan đã đến giao lưu tranh tài.

Chủ nhật, 27/03/2016 - 09:14

Nữ du học sinh Việt làm phát thanh viên tại Đài KBS
Nữ du học sinh Việt làm phát thanh viên tại Đài KBS

(Dân trí) - Sinh năm 1990, Thanh Nga đang làm thạc sĩ năm cuối và công tác tại KBS - đài phát thanh và truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, với vai trò cầu nối giữa kiều bào Việt Nam với quê nhà.

Thứ bảy, 26/03/2016 - 10:00

Hội DHS Việt tại Mỹ tổ chức hội thảo về điểm nóng Biển Đông
Hội DHS Việt tại Mỹ tổ chức hội thảo về điểm nóng Biển Đông

(Dân trí) - Hội thảo quy tụ các tri thức trẻ khắp 5 châu cùng phân tích, thảo luận, quan tâm đến các vấn đề biển đảo nước nhà và khu vực sắp trở lại.

Thứ bảy, 26/03/2016 - 12:01

Đội Việt Nam rực rỡ trong lễ hội đường phố tại Lorient, Pháp
Đội Việt Nam rực rỡ trong lễ hội đường phố tại Lorient, Pháp

(Dân trí) - Chủ nhật 20/3 vừa qua sự kiện kỉ niệm 350 thành phố Lorient, Pháp (1666-2016) đã được tổ chức thành công. Đây cũng chính là lần đầu tiên đội Việt Nam gồm các DHS đang sinh sống và học tập, các anh chị em kiều bào tham gia góp mặt tạo thêm phần không khí sống động của ngày hội.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 03:25

Cơ hội nhận học bổng 100% học phí chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn và du học Hè Singapore 2016
Cơ hội nhận học bổng 100% học phí chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn và du học Hè Singapore 2016

“Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ”- ngành học chưa bao giờ giảm độ hot trong suốt thời gian qua. Cơ hội việc làm luôn rộng mở và trong tầm tay với những du học sinh tốt nghiệp từ chuyên ngành này, nhờ vào chương trình học lý thuyết được thiết kế lồng ghép thực tập giúp sinh viên nâng cao kinh nghiệm thực tế.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:00

Cô gái Cuba xinh đẹp và tình yêu cháy bỏng dành cho Việt Nam
Cô gái Cuba xinh đẹp và tình yêu cháy bỏng dành cho Việt Nam

Tươi cười và tràn đầy sức sống, cô gái trẻ Cuba Lin Acosta diễn đạt tự nhiên bằng tiếng Việt về tình yêu của mình đối với Việt Nam.

Thứ tư, 23/03/2016 - 07:02

Du học Úc chi phí thấp cho Visa an toàn
Du học Úc chi phí thấp cho Visa an toàn

Úc từ lâu đã được biết đến là một quốc đảo xinh đẹp, sôi động, hiện đại và cũng là vùng đất của những bờ biển trải dài bất tận, những công việc cuốn hút và thung lũng đầy quyến rũ. Úc có nền giáo dục hàng đầu thế giới, hàng năm thu hút trên 600.000 sinh viên quốc tế đến theo học và làm việc.

Thứ ba, 22/03/2016 - 08:30