Hành trình 8 năm Đường sắt trên cao

Dân trí Đường sắt trên cao dự án tàu chạy điện hiện đại, an toàn nhất mới nhất Việt Nam. Được khởi công xây dựng với những tuyến đầu tiên từ 2010, trong hành trình với nhiều thăng trầm, dự án đang gấp rút hoàn thành những giai đoạn cuối để đi vào thương mại.

Nhân dịp tuyến Cát Linh - Hà Đông được chính thức chạy thử toàn tuyến, cùng nhìn lại 8 năm chờ đợi này.

Hành trình 8 năm Đường sắt trên cao

Ngọc Diệp