Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC”

Ngày 26/2/2016, tại Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” – năm 2016.

Tham gia Hội thảo có ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Giám đốc Phụ Trách KCM, Ông Đinh Ngọc Huy – Phó Giám đốc công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí VN, Ông Lê Phước Khôi – Phó Giám đốc Công ty Quản lý dự án khí; bà Đặng Thị Hải Hà – đại diện Ban ATSKMT TCT, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác AT-SK-MT của các đơn vị trực thuộc và thành viên của PV GAS.

Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (AT-SK-MT) & PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất quyết định đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Dầu khí nói chung, của PV GAS nói riêng, nơi luôn tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, có khả năng gây thiệt hại lớn.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” - 1

Trong thời gian vừa qua, Nhà nước ban hành nhiều Luật mới, các Nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm liên quan đến công tác này, như một sự quan tâm đặc biệt nhằm bảo vệ an toàn cho các công trình Dầu khí, bảo vệ cuộc sống người dân và an ninh Quốc gia. Sau các đợt đánh giá, kiểm tra của các Cơ quan quản lý nhà nước, cũng như kết quả đánh giá nội bộ của PV GAS, Tổng Công ty nhận thấy cần phải tăng cường hơn nữa việc triển khai, yêu cầu tuân thủ các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về AT SK MT PCCC tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và quản lý dự án. Trên thực tế đó, PV GAS đã quyết định tổ chức hội thảo để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng các văn bản Pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT - SK – MT – PCCC; từ đó nâng cao hơn nữa việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” - 2

Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị về thực tế, kiến nghị và bàn luận về giải pháp cho từng trường hợp cụ thể. Cuộc Hội thảo diễn ra theo nhiều chiều, biến thành một cuộc trao đổi rộng, sôi nổi và hiệu quả. Để tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình hội thảo, BTC còn có phần bầu chọn cho 3 tham luận được toàn thể đại biểu bình chọn là hay nhất chương trình.

Ban AT – SK - MT TCT Khí Việt Nam đã mở đầu với chủ đề: “Tổng hợp các lỗi liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC mà các đơn vị thường gặp và cách thức triển khai, áp dụng các quy định của Luật”. Công ty Quản lý Dự án Khí tham luận với tiêu đề “Quy định lập bản Đánh giá Tác động Môi trường trong báo cáo đầu tư xây dựng dự án của TCT, các vấn đề cần lưu ý, trình tự trình nộp”. Với những nội dung cụ thể của từng công tác tại cơ sở, các phần tham luận tiếp theo luôn nhấn mạnh và các chủ đề khác biệt và thiết thực. Công ty Khí Cà Mau trình bày phần tham luận với chủ đề: “Các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn liên quan đến An toàn điện và hệ thống nối đất, chống sét, các vấn đề cần lưu ý”. Công ty Dịch Vụ Khí với tiêu đề: “Các quy định liên quan đến an toàn cơ khí và công tác đăng kiểm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, thực tiễn áp dụng và các tồn tại khó khăn”.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” - 3

Quản lý an toàn hóa chất và lưu trữ chất thải nguy hại là công tác không kém phần quan trọng trong ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp Dầu khí nói riêng. Trong bối cảnh những quy định và yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt ở lĩnh vực này, làm sao để đáp ứng tốt những yêu cầu và tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này – Đó là nội dung tham luận của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn với tiêu đề: “Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, lưu giữ hóa chất, chất thải nguy hại và thực tiễn áp dụng của Công ty”.

Trong những năm gần đây, công tác quản lý môi trường của nhà nước ngày càng nghiêm ngặt nhằm phát hiện và ngăn chặn những vi phạm trong công tác quản lý hồ sơ hoặc tuân thủ các quy định của luật ở cơ sở. Nhằm bàn luận sâu về việc triển khai đúng, đủ, hiệu quả tại cơ sở, bài tham luận của Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã đến với Hội thảo cùng nội dung bài nói: “Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý môi trường tại PV GAS”.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” - 4

Bên cạnh hoạt động vận chuyển cung cấp khí cho các khách hàng Điện, Đạm và các khách hàng có nhu cầu sử dụng khí đốt tại các khu công nghiệp, một hoạt động không kém phần quan trọng của PV GAS đó là quản lý xuất, nhập sản phẩm lỏng. Đây là hoạt động tiềm ẩn không ít những rủi ro về an toàn cháy nổ, mà Quốc tế cũng như Việt Nam đã có những quy định rất nghiêm ngặt liên quan đến hoạt động này. Để làm rõ hơn về vấn đề này, chia sẻ những công tác triển khai hàng ngày, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã trình bày nội dung “Các VBPL liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải, an toàn trong xuất nhập sản phẩm lỏng - Thực tế áp dụng tại KVT”.

Việc triển khai công tác PCCC & CNCH là hoạt động vô cùng quan trọng để phục vụ công tác Ứng cứu khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại ở tất cả các công trình, cơ sở khí. Tham luận của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về tình hình thực hiện công tác PCCC & CNCH tại đơn vị trong tham luận: “Tình hình triển khai công tác PCCC&CNCH tại KMN, các tồn tại và kiến nghị”. Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam trình bày tham luận “Các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ cần có trong quy định của pháp luật trong lĩnh vực AN-AT-PCCC-BVMT-SK”, liệt kê những loại giấy chứng nhận phục vụ yêu cầu rất khắt khe trong công tác an ninh, an toàn, PCCC, Bảo vệ môi trường và sức khỏe trong ngành dầu khí. Đồng thuận trong một mối quan tâm đó, Công ty Khí Đông Nam trình bày phần tham luận với tiêu đề: “Các quy định liên quan đến công tác y tế - VSLĐ – ATVSTP”.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực AT-SK-MT-PCCC” - 5

Tạo môi trường làm việc tiêu chuẩn, đảm bảo tính an toàn – hiệu quả cao cũng là một đích hướng tới của Văn hóa Doanh nghiệp đã được Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp triển khai thực hiện và đạt được những thành công bước đầu. Tham luận với chủ đề: “Các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai 5S tại Khí Thấp Áp” là phần chia sẻ của Công ty về vấn đề này.

Một cuộc hội thảo được hơn 70 thành viên tham gia liên tục, tranh luận và đóng góp ý kiến ngay tại hội trường; một cuộc hội thảo mà các thành viên yêu cầu kéo dài thêm và yêu cầu tổ chức nhiều lần hơn nữa - Đó chính là thành công về công tác hướng dẫn pháp luật, áp dụng vào thực tế bảo đảm AT-SK-MT của PV GAS. Hiệu quả từ Hội thảo chắc chắn sẽ được nhân rộng, tăng cường tính chuyên nghiệp cũng như tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong đội ngũ cán bộ của TCT Khí Việt Nam.

K.Hoàng