Tân Việt Phát được tiếp tục triển khai dự án

Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận đồng ý cho Công ty Cổ Phần Tân Việt phát tiếp tục tác động triển khai các thủ tục liên quan đến dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư tại phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết

Ngày 15/3/2010 UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Lãnh đạo Sở ban ngành về dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tại khu phô 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết của Công ty Cổ Phần Tân Việt Phát.
 
Theo thông báo này, sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận đồng ý cho Công Ty Cổ Phần Tân Việt phát tiếp tục tác động triển khai các thủ tục liên quan đến dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư tại phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết theo đúng quy định tại những khu vực đã thỏa thuận xong đối với các hộ dân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, về chủ trương đầu tư thực hiện dự án khu dân cư và khu thương mại dịch vụ của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là phù hợp với quy hoạch. Quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi giao đất tổng thể đối với dự án đã được triển khai đúng trình tự thủ tục quy định.
 
Về những khiếu nại liên quan đến dự án này của Tân Việt Phát, Chủ Tịch UBND tỉnh cho rằng, trước hết có tình trạng này là do lỗi của nhà đầu tư đã tiến hành chặt cây trước thời điểm Sở Tài Nguyên Môi trường xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi trên thực địa; phối hợp chưa chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xác định diện tích đất để bồi thường thỏa thuận.
 
Mặt khác, một số hộ dân đã được bồi thường và một số hộ không có quyền lợi liên quan cũng gây khó khăn cho nhà đầu tư, do đó, trong quá trình khiếu nại của người dân có hiện tượng không bình thường.
 
Để nhanh chóng giải quyết khiếu nại, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân liên quan đến dự án, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND Thành phố Phan Thiết chỉ đạo UBND phường Phú Hài và nhà đầu tư khẩn trương xác định nguồn gốc, tính pháp lý đối với diện tích đất đai, hoa màu chưa đền bù được để làm cơ sở cho nhà đầu tư làm công tác đền bù, giải tỏa trước khi tác động đến dự án; đồng thời tổ chức sinh hoạt với cộng đồng dân cư tại khu vực để giải thích các vướng mắc cho người dân được biết.

Tân Việt Phát được tiếp tục triển khai dự án - 1

Trước đó, do dư luận đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tính pháp lý xung quanh việc giao dự án cho Tân Việt Phát, Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ dự án Tân Việt Phát tạm dừng triển khai dự án, nắm lại thật cụ thể tình hình khiếu nại của người dân để xử lý đúng quy định pháp luật, có tình có lý.
 
Công ty cổ phần Tân Việt Phát đang thực hiện dự an “Trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phat” tại khu phô 5, phường Phu Hài trên tuyến đường Nguyễn Thông rộng 52m từ Phan thiết đến khu du lịch Mũi Né. Dự án có qui mô 26,3 ha với tổng vốn đầu tư là 278,5 tỷ đồng.