Thứ hai, 31/05/2010 - 16:59

Habubank ưu đãi cho vay tài trợ xuất khẩu

Habubank đang nỗ lực trong việc góp phần bình ổn tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và nội tệ.

Nhằm tuân thủ Quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với những khách hàng có điểm xếp hạng tín dụng cao. Bằng việc giảm lãi suất, các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc với nguồn vốn vay tại Habubank.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, Habubank đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh ưu tiên cho vay tài trợ xuất khẩu nhằm hỗ trợ các khách hàng của mình trong việc thanh toán. Theo đó, Ngân hàng sẽ xem xét cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ nếu có nguồn ngoại tệ bù đắp và nhận nợ bằng ngoại tệ với mức lãi suất giảm 1,5%/năm đối với nhóm khách hàng xếp loại từ A đến AAA và giảm 1%/năm đối với nhóm khách hàng xếp loại từ B đến BBB so với lãi suất thông thường sau khi Habubank tiến hành chấm điểm xếp hạng khách hàng. Như vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ nếu vay tại Habubank có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi tối thiểu là 5%/năm đối với USD và 13%/năm đối với VNĐ.

Habubank đang nỗ lực trong việc góp phần bình ổn tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và nội tệ. Nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ có sự mất cân đối lớn giữa cung và cầu ngoại tệ trên thị trường, dẫn tới khan hiếm nguồn ngoại tệ và tỷ giá bị đẩy lên cao. Việc Habubank đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ góp phần hạn chế các tác động không đáng có nếu những dự báo trên xảy ra.