Bạn đọc viết

Tình yêu – Lẽ sống

(Dân trí) - Kính tặng các thầy, cô giáo

Tôi đi giữa dòng người hối hả

Tôi đi giữa dòng người hối hả
Những vui buồn, lam lũ tháng năm
Những gồ ghề, góc cạnh, áo khăn
Những đạo lý, nhân tình cuộc sống

Có  mơ ước dễ dàng trong mộng
Có khổ đau day dứt dày vò
Nhân phẩm còn : đổi - chác - bán - cho ...
Việc thành bại hư vô danh vọng

Vẫn còn đó người đưa đò lẽ sống
Như con tằm cần mẫn nhả tơ
Chắt chiu cho đời muôn nỗi âu lo
Thế hệ ngày mai sánh cùng nhân loại

Tóc thầy bạc thêm: Cần cù, nhẫn nại
Gieo hạt cho đời quả ngọt, trái thơm
Cho từng cây, cho rừng cây xanh hơn
Không tính toán cho riêng mình hơn thiệt

Thầy, cô là niềm tin Đất nước
Đường tương lai sáng lạn mãi mai sau
Dân Việt muôn đời xin tặng một câu :
Thầy là lẽ sống, sang giầu hơn tất cả !

HD 17/112014

Nghiêm Xuân Huy

(CLB thơ Quang Trung, TP Hải Dương)

Đang được quan tâm