Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa phải đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa - 1
Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tập trung chỉ đạo phát triển 05 ngành công nghiệp văn hóa: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo và du lịch văn hóa.

Sau 2 năm triển khai chiến lược, bộ đang tích cực tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, các quy định pháp luật chuyên ngành: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo và các Nghị định hướng dẫn chuyên ngành: Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh, tạo hành lang pháp lý khuyến khích phát triển sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa cùng với chính sách của Nhà nước đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa thông qua các hình thức, hoạt động hỗ trợ, tài trợ, đặt hàng, tổ chức các cuộc thi, triển lãm, hội chợ/lễ hội

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 và Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, tổ chức đào tạo tài năng ở nước ngoài các ngành, chuyên ngành nghệ thuật thuộc lĩnh vực Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa,Xiếc, Văn hóa bằng ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng các ngành công ghiệp văn hóa; tuyển chọn tài năng ở các ngành, chuyên ngành nghệ thuật thuộc lĩnh vực Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Xiếc, Văn hóa nhằm đào tạo chất lượng cao, tạo nguồn nhân lực nghệ sĩ biểu diễn phục vụ xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc; các lớp tập huấn, xây dựng các đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện quyết định này, hầu hết các tỉnh, thành đều ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phổ biến, quán triệt, theo dõi, kiểm tra thực hiện kế hoạch của địa phương triển khai Quyết định số 1755/QĐTTg được đẩy mạnh; nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội được nâng cao; nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa được coi là một chiến lược kinh doanh và thể hiện tính trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Du lịch văn hóa là một trong 4 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam. Nhờ thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà yếu tố văn hóa trong phát triển du lịch ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, việc kết hợp khai thác giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã góp phần tạo nên giá trị gia tăng, tăng tính hấp dẫn, đặc sắc cho các dòng sản phẩm du lịch khác. Một số địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hình thành nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới, đặc trưng của địa phương. Tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc thù để thu hút khách du lịch và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Do vậy, số lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (Hà Nội tăng 17,9%, Quảng Ninh tăng 25%, Ninh Bình tăng 4,7%...).

Ở lĩnh vực điện ảnh, bộ cũng đã giao các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên xuất sắc đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ qua mỗi kỳ liên hoan phim là một cơ hội lớn để Việt Nam giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của mình đến với nền điện ảnh thế giới, góp phần cổ vũ tinh thần nhân ái, khuyến khích đầu tư, sáng tạo và hợp tác giữa các nhà đạo diễn, nhà làm phim, diễn viên vì sự phát triển, thịnh vượng chung của nền điện ảnh thế giới. Hoạt động chiếu phim được tăng cường và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đơn vị điện ảnh ngoài công lập phát huy thế mạnh về đầu tư trang thiết bị hiện đại và nguồn phim nhập khẩu trực tiếp nên đã thu hút và đáp ứng tốt nhu cầu của đông đảo công chúng, khán giả.

Về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thời gian qua bộ và các đơn vị trực thuộc bộ đã tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước được đánh giá cao. Bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật của tỉnh, thành phố dần hình thành nhiều hoạt động kinh doanh biểu diễn nghệ thuật có hiệu quả giúp giải quyết công ăn việc làm cho các nghệ sỹ, diễn viên, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa thu hút quan tâm của cộng đồng tạo nên điểm đến hấp dẫn và kéo dài lưu trú của khách du lịch. Các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn nghệ thuật được khuyến khích thành lập; ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, tổ chức sự kiện.

Các hoạt động nhiếp ảnh và triển lãm cũng diễn ra đều đặn và tập trung mạnh vào những dịp lễ lớn, những ngày kỷ niệm của địa phương có tác động tích cực tới nhận thức chính trị và tình cảm của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được triển khai chặt chẽ và đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động trưng bày, công bố, phổ biến tác phẩm tới công chúng. Các công trình mỹ thuật nơi công cộng được tăng cường bảo vệ, tôn tạo. Một số địa phương đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chọn mua tác phẩm mỹ thuật nhằm bảo đảm sự lành mạnh trong thị trường kinh doanh các tác phẩm mỹ thuật, bảo đảm quyền lợi của tác giả cũng như của tổ chức, cá nhân kinh doanh sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian qua, Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đây là chiến lược phát triển quảng cáo có quy hoạch đồng bộ góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, quảng bá thương hiệu và giao lưu văn hóa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo; từng bước đưa hoạt động quảng cáo vào nề nếp, đảm bảo cảnh quan, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội.

Như vậy từ thực tiễn triển khai thực hiện đã cho thấy để phát triển công nghiệp văn hóa cần phải có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ văn hóa; đồng thời phải tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển. Bên cạnh đó cũng cần phải đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa lành mạnh…

Theo K.T

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam