Nhận diện và đập tan những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng ​

Luật An ninh mạng được thông qua và có hiệu lực, Việt Nam sẽ có hành lang pháp lý chuẩn mực để bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

Nhận diện và đập tan những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng ​ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: laodong.vn

Trong những ngày gần đây, trước, trong và sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và việc công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật này, dư luận trong nước và ngoài nước đều hết sức quan tâm. Thế nhưng, núp dưới chiêu trò “tự do ngôn luận”, lợi dụng chủ trương của Đảng về “Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”[1], những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước, ở nước ngoài có những thủ đoạn xuyên tạc Luật An ninh mạng nhằm mục đích gây hỗn loạn thông tin, tạo ra sự ngờ vực và dư luận xấu trong xã hội; từ đó, xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về ban hành các luật. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng hiện nay là rất cấp bách.

1. Nhận diện luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng hiện nay

Một là, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước, ở nước ngoài cho rằng, việc chúng ta ban hành Luật An ninh mạng là biện pháp tình thế của Đảng và Nhà nước ta nhằm đối phó những người bất đồng chính kiến. Không khó để nhận ra những luận điệu sai trái, lạc lõng đó của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và những kẻ cơ hội chính trị trong nước “như nấm độc sau cơn mưa”của đài BBC, RFA, VOA, RFI,… Điển hình VOA Tiếng Việt với hàng loạt bài đầy tính xuyên tạc như: “Xuất hiện phong trào Bất tuân Luật An ninh mạng”… và trên internet, mạng xã hội, lại có một số thông tin cho rằng Luật An ninh mạng “xâm phạm quyền riêng tư”; “xâm phạm quyền tự do ngôn luận, quyền công dân”; “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân” và hạn chế các quan hệ quốc tế, kiềm chế sự phát triển của Việt Nam? Những điều này có phải là sự thật hay không?

Sự thật không đúng như vậy! Phải khẳng định rằng, xây dựng, thực hiện Luật An ninh mạng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Ngay trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta chủ trương: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng”[2], nhất là trong điều kiện “Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh kiểu mới”[3]; trong khi đó,“An ninh, trật tự và an toàn xã hội trên một số địa bàn còn phức tạp. Bảo vệ bí mật quốc gia còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập”[4]. Vì vậy, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng với tất cả vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, vì sự phát triển ổn định Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. Do đó, luận điệu sai trái trên chẳng những mơ hồ về mặt lý luận, mà còn phản động về mặt thực tiễn.

Hai là, họ cho rằng những nội dung Luật an ninh mạng là hết sức mơ hồ và không có quốc gia nào có luật này. Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam: “An ninh là trạng thái ổn định, an toàn, không có dấu hiệu đe dọa sự tồn tại, phát triển bình thường của cá nhân, của tổ chức, của từng lĩnh vực hoặc của toàn xã hội… Duy trì an ninh toàn diện là điều kiện để phát triển toàn diện”[5]. Tại Điều 2, khoản 1 của Luật An ninh mạng khẳng định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Như vậy, về mặt thuật ngữ - an ninh mạng - về nội hàm của nó đã chỉ ra tính tất yếu phải ban hành và thực hiện luật này.

Việc họ cho rằng “không có quốc gia nào có luật này”! Đây lại là một sự bịa đặt nữa dựa trên sự đánh tráo khái niệm. Đến nay, 138 quốc gia đã có luật An ninh mạng bao gồm cả luật chuyên đề và các quy định pháp quy nằm rải rác ở các luật khác và không ít các luật đó còn gắt gao hơn nhiều so với Việt Nam. Ngày 07-12-2015, các nghị sĩ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về Luật An ninh mạng đầu tiên áp dụng cho toàn khối: “Theo luật trên, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng như: Google và Amazon sẽ phải báo cáo mọi vi phạm có tính chất nghiêm trọng cho các cơ quan chức năng quốc gia nếu không sẽ bị phạt. Luật mới mang tên “Chỉ dẫn an ninh mạng và thông tin”, đặt ra những quy định nghiêm ngặt về an ninh và trình báo bắt buộc đối với các công ty hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu, như: Giao thông, năng lượng, y tế và tài chính. Các công ty hoạt động trên mạng như: Google, Amazon, eBay và Cisco sẽ phải trình báo những vi phạm nghiêm trọng với cơ quan chức năng quốc gia nếu không sẽ phải chịu những biện pháp xử phạt từ các cơ quan này”[6].

Tại Đức, Bộ Tư pháp rất xem trọng việc an ninh mạng. Họ ra chỉ thị rõ ràng cho Facebook nếu quản lý không tốt để người dân kích động bạo lực, chửi bới trên mạng, xuyên tạc sẽ bị phạt thẳng tay từ những người quản lý Facebook đến những người phát biểu phát biểu. Đạo luật Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) được thông qua giữa năm ngoái nhưng chính thức có hiệu lực vào 1-1-2018 vừa qua sau 2 tháng gia hạn để các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phát triển các công cụ ngăn chặn phát ngôn kích động thù hận[7].

Hay tại Hàn Quốc, việc dùng mạng xã hội để tung ra những lời xúc phạm một “thần tượng” nào đó thì bạn sẽ sớm nhận được đơn kiện từ công ty chủ quản của nhân vật nổi tiếng ấy. Như vậy, luận điểm cho rằng, “những nội dung Luật An ninh mạng là hết sức mơ hồ và không có quốc gia nào có luật này” là sự bịa đặt, hoàn toàn trái với những gì trên thực tế.

Ba là, họ cho rằng các công ty mạng của nước ngoài sẽ không cung cấp thông tin người dùng theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam - chơi “luật riêng”. Đây cũng là điều bịa đặt bởi hàng năm, Facebook đều có báo cáo về cơ sở dữ liệu cho các chính quyền các nước là thị trường của họ. Tổng cộng có tất cả 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam[8]. Và sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội chính thức thông qua, đại diện Facebook tại Việt Nam cho biết, hoạt động của Facebook không hề bị ảnh hưởng tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Facebook đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; giúp Facebook hoạt động tốt hơn, cũng như phối hợp tốt hơn với Chính phủ Việt Nam trong tương lai.Và cho đến nay, các nhà mạng Google, Facebook và một số nhà mạng khác vẫn hoạt động bình thường tại Việt Nam cũng như không có ý định rút khỏi thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam. Như vậy, luận điệu trên hoàn toàn không có cơ sở.

2. Nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan tư tưởng phản động kích động, gây rối

Trước hết chúng ta cần tiếp tục giải thích, tuyên truyền làm rõ những nội dung trong Luật an ninh mạng để các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm được và mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Kiên quyết đập tan những luận điệu hòng kích động, gây rối của một số phần tử cực đoan, lợi dụng dân chủ để chống phá những chủ trương, chính sách tốt đẹp của Đảng, nhà nước ta, trong đó có Luật an ninh mạng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện tích cực một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, trong những người ít hiểu biết về luật pháp Việt Nam và công pháp quốc tế, đặc biệt là những Hiệp định tự do thương mại (AFTA) mà Việt Nam đã ký kết với các nước trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hoặc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP). Tuy nhiên, cho đến nay, thế giới chưa hề có một khái niệm nào coi không gian mạng là hàng hóa mà chỉ có các đơn vị thông tin được truyền - nhận trên không gian mạng là hàng hóa được tính bằng Byte, Megabyte, Gigabyte, Tetabyte.v.v... Luật An ninh mạng Việt Nam cũng không có điều nào quy định đánh thuế xuất nhập khẩu các đơn vị thông tin mà chỉ có quy định về việc bảo vệ bản quyền đối với nội dung thông tin. Và quy định này phù hợp với các quy định của WTO, CPTPP về sử hữu trí tuệ.

Thứ hai, là những người đang sử dụng không gian mạng mặc dù không có hành vi xâm phạm đối với an ninh mạng hoặc không có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nhưng vẫn lo ngại mình bị lộ thông tin cá nhân, lo ngại các nhà mạng sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam. Để giải đáp những lo ngại này, họ đã không tìm đến văn bản chính thức của Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua mà lại tiếp nhận những thông tin sai lệch, những thông tin bị bóp méo, bị xuyên tạc, thậm chí là bịa đặt được phát ra từ bộ máy truyền thông của những thế lực thù địch với Việt Nam. Từ đó, họ đã có những phản ứng không phù hợp.

Thứ ba, là các thế lực thù địch với Việt Nam đã quyết liệt chống phá việc thông qua Luật An ninh mạng và hiện đang chống phá rất quyết liệt việc đưa Luật An ninh mạng vào cuộc sống. Bởi với những quy định của Luật An ninh mạng thì từ nay, những thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam đã không còn được tự tung tự tác trên không gian mạng, không còn cái gọi là “sự tự do trên mạng” để lan truyền những thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Đó mới là nguyên nhân đích thực của những hành động điên cuồng chống lại Luật An ninh mạng của Việt Nam.

Sự điên cuồng này được thể hiện rõ ngay từ khi kỳ họp thứ 5 Quốc hội Việt Nam khóa XIV bắt đầu thảo luận và dự định thông qua Luật An ninh mạng. Âm mưu của các thế lực này là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân để lừa bịp và dựa vào những thế lực chống Việt Nam ở nước ngoài để tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc về Luật An ninh mạng. Mục đích cuối cùng của chúng là “xóa bỏ vũ khí luật pháp” của Việt Nam để có thể ngang nhiên xâm phạm chủ quyền độc lập, an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Việt Nam trên không gian mạng, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam...

Trong chiến dịch chống phá này, các thế lực thù địch không chỉ thông qua những tên tay sai ở trong nước kích động người dân tụ tập đông người trái phép, đập phá tài sản của Nhà nước mà còn hỗ trợ về tinh thần cho những hành vị vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó bằng các nội dung thông tin sai trái, xuyên tạc, bịa đặt vu khống... Thực tế cho thấy nhiều tin, bài xuyên tạc, bịa đặt về Luật An ninh mạng của Việt Nam được đăng tải với tần xuất dày đặc hàng chục bài mỗi ngày trên các trang BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt, v.v... cũng như các trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân, của cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ do Đào Minh Quân cầm đầu. Một thực tế là tiếp theo việc chính quyền Việt Nam tuyên bố hai tổ chức Việt Tân và Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hai tổ chức khủng bố thì một số trang mạng của các nhóm phản động đã bị chính chủ mạng gỡ bỏ. Mới đây nhất, chưa cần đến các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam phải can thiệp mà chỉ cần những facebooker Việt Nam yêu nước báo cáo nhà mạng Facebook về hành vi lan truyền thông tin kích động bạo lực đăng tải trên các trang Facebook “Việt Tân” và “Nhật ký yêu nước”, chủ nhà mạng xã hội Facebook đã tạm thời xóa sổ hai trang này...

Thứ tư, bên cạnh các đối tượng chống phá Việt Nam về chính trị gây phương hại cho an ninh quốc gia của Việt Nam thì những đối tượng có những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, buôn bán người, buôn bán ma túy, buôn bán hàng cấm... và có các hành vi vi phạm pháp luật khác trên mạng cũng không còn có thể tự tung tự tác gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Những đối tượng lo ngại vô lý về Luật An ninh mạng thì có thể dùng các biện pháp thuyết phục, giáo dục, giải thích để cho họ hiểu đúng. Còn đối với những kẻ quyết liệt chống lại Luật An ninh mạng thì có thể coi đó là các hành vi chống lại việc khẳng định của quyền, độc lập, an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Việt Nam trên không gian mạng và đó là những hành vi phản quốc. Với việc Luật An ninh mạng được thông qua và có hiệu lực sau nửa năm nữa, chắc chắn Việt Nam sẽ có hành lang pháp lý chuẩn mực để bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng./.

Theo TS Hà Sơn Thái

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

-------------------------------------------------------------------------

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.162-163

[2] Sđd, tr.34-35

[3] Sđd,tr.72

[4] Sđd, tr.261

[5] Bộ Quốc phòng, Trung tâm Từ điển bách khoa quân sự, “Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.25

[6]//www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su/2015/36570/Luat-An-ninh-mang-dau-tien-ap-dung-cho-toan-Lien-minh.aspx

[7] //www.heise.de/newsticker/meldung/Alltag-im-Facebook-Loeschteam-Nach-der-ersten-Enthauptung-geheult-3768497.html

[8] https://transparency.facebook.com/government-data-requests.

MỚI NHẤT
Nên bỏ kỳ thi THPT, đại học tự chủ tuyển sinh
Nên bỏ kỳ thi THPT, đại học tự chủ tuyển sinh

Đã có nhiều ký kiến đề xuất nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia nhưng Bộ GDĐT không quyết. Nay, với vụ gian lận thi cử ở Hà Giang thì nên bỏ sớm kỳ thi này. Bỏ vì những lý do sau:

Thứ sáu, 20/07/2018 - 07:00

Những ai đứng sau ông Lương?
Những ai đứng sau ông Lương?

(Dân trí) - Dư luận không khỏi băn khoăn, một mình ông Lương (người nâng từ 1- 8, 75 điểm cho 330 bài thi) có dám làm liều như vậy không?

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:39

TIN BUỒN
TIN BUỒN

(Dân trí) - Báo Dân trí thành kính phân ưu cùng gia đình và thân quyến

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:49

Sống tối thiểu là sống thế nào?
Sống tối thiểu là sống thế nào?

Công nhân Việt Nam đang sống ở mức chất lượng nào, đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Không lý thuyết suông, thử đưa ra vài phép so sánh sẽ thấy ngay hiện thực.

Thứ tư, 18/07/2018 - 07:00

Tăng phí và dư luận
Tăng phí và dư luận

Kế hoạch tăng phí rút tiền tại máy ATM của bốn nhà băng lớn (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) dù bị Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi” nhưng không có nghĩa là sẽ bị đình chỉ, bởi Ngân hàng Nhà nước cũng giải thích rõ về chỉ đạo rằng:

Thứ ba, 17/07/2018 - 07:00

Tìm nguyên cớ điểm thi Lịch sử thấp?
Tìm nguyên cớ điểm thi Lịch sử thấp?

Sáng 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018, chiều cùng ngày công bố phổ điểm các môn thi. Điều mà thí sinh, phụ huynh và xã hội đặc biệt quan tâm là kết quả thi môn Lịch sử “thấp chưa từng có”!

Thứ hai, 16/07/2018 - 07:00

Lương- đừng mãi là cái nợ đồng lần
Lương- đừng mãi là cái nợ đồng lần

Vẫn là sự “khác biệt” quan điểm trong việc tăng lương tối thiểu vùng, nhưng “khác biệt” đến mức một bên đề xuất tăng 8%, một đằng bảo không tăng lương trong năm tới thì rõ ràng nó giống như sự khác biệt giữa có lý và vô lý.

Chủ nhật, 15/07/2018 - 07:00

Không nên lấy cái không phải của mình
Không nên lấy cái không phải của mình

(Dân trí) - Tại sao Bộ Giao thông Vận tải cứ lúng túng như gà mắc tóc không giải quyết được cái điều rất đơn giản ở những trạm BOT đặt sai vị trí, mà một người dân như bà Nguyễn Thị Thược xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), dù nghèo vẫn làm được là “Không lấy cái không phải của mình”

Thứ bảy, 14/07/2018 - 04:49

Đặt mình vào người bệnh!
Đặt mình vào người bệnh!

Khi mỗi người đặt mình vào vị trí người bệnh, hẳn sẽ thấu hiểu mọi sự cơ cực, đúng như người đời vẫn nói “có bệnh thì vái tứ phương”!

Thứ bảy, 14/07/2018 - 07:00

Bệnh "sính" bằng cấp!
Bệnh "sính" bằng cấp!

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, một số đại biểu cho rằng, có tình trạng cán bộ đi học lấy bằng để lý lịch của mình “hoành tráng” hơn. Đặc biệt, ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng không biết làm gì. Điều này có lẽ không mới nhưng nó nhận được sự quan tâm, suy ngẫm của nhiều người về đánh giá cán bộ hiện nay.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 08:00

Điểm 10 của học sinh là câu trả lời cho giáo sư toán
Điểm 10 của học sinh là câu trả lời cho giáo sư toán

Đề toán, đề văn của kỳ thi THPT quốc gia năm nay có nhiều tranh cãi, và kết quả làm bài của các em là câu trả lời thuyết phục nhất.

Thứ năm, 12/07/2018 - 10:00

Nhớ những mùa World Cup cả làng cùng xem bóng
Nhớ những mùa World Cup cả làng cùng xem bóng

(Dân trí) - Không khí World Cup cứ thế khiến cho nửa đêm về sáng, khu tập thể cơ quan, làng xóm hay phố phường không còn cái cảm giác của màn đêm yên tĩnh ngày thường.

Thứ tư, 11/07/2018 - 04:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Gánh nặng dồn lên vai người tiêu dùng
Tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Gánh nặng dồn lên vai người tiêu dùng

Với phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu tăng kịch khung từ ngày 1.7.2018. Việc này gây tác động không nhỏ đến người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường vận tải.

Thứ hai, 09/07/2018 - 06:00

Khắc phục cho được tình trạng lười học nghị quyết, học qua loa
Khắc phục cho được tình trạng lười học nghị quyết, học qua loa

Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung 7 khóa XII của Đảng vừa qua. Đây là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 06:00

Lời giải nào cho bài toán đầu ra của ngành sư phạm?
Lời giải nào cho bài toán đầu ra của ngành sư phạm?

Sau 4 năm đại học miệt mài đèn sách đầy vất vả, thử thách, tốt nghiệp ra trường, bước vào cuộc sống, nhiều cử nhân sư phạm lại vấp phải những khó khăn trong lập nghiệp. Và câu chuyện về hành trình xin việc, vào nghề của những thầy, cô giáo trẻ hiện nay thật đáng suy nghĩ.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 07:00

Loại hết cán bộ vác ô cũng là liêm chính và kiến tạo
Loại hết cán bộ vác ô cũng là liêm chính và kiến tạo

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 2.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, không thể để tình trạng không làm cũng không sao hoặc làm không tốt cũng không sao.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 07:00

Vì sao trường ngoài công lập Hà Nội có thể tuyển sinh lớp 10 như vậy?
Vì sao trường ngoài công lập Hà Nội có thể tuyển sinh lớp 10 như vậy?

(Dân trí) - GS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam : Các trường ngoài công lập được tự chủ hoàn toàn, nhưng tự chủ ở đây không có nghĩa là sân chơi của anh, anh thích làm gì cũng được.

Thứ năm, 05/07/2018 - 08:00

Đề xuất sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Đề xuất sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng gồm: Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.

Thứ năm, 05/07/2018 - 06:00

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm”
Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm”

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra vừa qua đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của các tầng lớp nhân dân. Nhân dân mong muốn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực

Thứ tư, 04/07/2018 - 03:00

Vì sao trường ngoài công lập Hà Nội có thể tuyển sinh lớp 10 như vậy?
Vì sao trường ngoài công lập Hà Nội có thể tuyển sinh lớp 10 như vậy?

(Dân trí) - GS Phạm Tất Dong - Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam : Các trường ngoài công lập được tự chủ hoàn toàn, nhưng tự chủ ở đây không có nghĩa là sân chơi của anh, anh thích làm gì cũng được.

Thứ tư, 04/07/2018 - 06:00

Nhà nghỉ hay nhà gì…!?
Nhà nghỉ hay nhà gì…!?

Ở đâu cũng có nhà nghỉ, cũng tiện. Gần đây nhiều cán bộ có chức, có quyền bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ “bất chính” trong nhà nghỉ. Nên có người nêu câu hỏi: Nhà nghỉ hay nhà gì…!?

Thứ ba, 03/07/2018 - 02:09

VAR sẽ là ngôi sao sáng nhất World Cup 2018, tại sao không thể chứ!
VAR sẽ là ngôi sao sáng nhất World Cup 2018, tại sao không thể chứ!

Cho đến thời điểm này, World Cup 2018 đã xong vòng loại và chưa cần thủ nào thực sự nổi bật thành ngôi sao dù có số bàn thắng nhiều nhất như Harry Kane (5 bàn), hay Ronaldo (4 bàn)...

Thứ ba, 03/07/2018 - 01:00

Hình thức và lãng phí!
Hình thức và lãng phí!

Dù tiền mua hoa là của ngân sách nhà nước hay của cá nhân thì đó cũng là thành quả lao động, là sự chắt chiu từ mồ hôi, công sức. Trên thế giới, chắc không quốc gia nào coi rẻ công sức lao động mà trở nên giàu mạnh được.

Thứ ba, 03/07/2018 - 06:00

Nhìn lại thất bại của Tây Ban Nha: Tiki-taka đã “chết” như thế nào?
Nhìn lại thất bại của Tây Ban Nha: Tiki-taka đã “chết” như thế nào?

Đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Fernando Hierro đã thực hiện 1.114 đường chuyền và tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79% trong trận gặp đội tuyển (ĐT) Nga, nhưng vẫn chịu thất bại cay đắng trên chấm 11m. Có vẻ như lối chơi tiki-taka đã hết thời.

Thứ hai, 02/07/2018 - 05:19