Bạn đọc viết

Nghĩ về cuộc sống cơ cực của một “liệt sỹ” trở về sau 37 năm

Cháu ruột ông cho biết: “Gần 2 năm nay, tôi và bác Lân đi khắp các cơ quan từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Cục chính sách… nhưng vẫn chưa được cấp lại chế độ mới.”

 


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Tôi đồng ý với bạn Quan Vu Hong, Cao Minh Hòa và các bạn:

1. Đã cắt trợ cấp mẹ Liệt sĩ thì mẹ con Bà Lộc, Ông Lân sống bằng nước lã hay sao?

2. Các cấp Chính quyền và Đồng đội Ông Lân nên tiến hành làm Chế độ Thương Binh cho ông Lân: Như các bạn đã bình luận, nhiều nơi nhiều người không đi Bộ Đội, không đi TNXP nhưng vẫn hưởng chất độc Da cam, Thương binh,...Có người hưởng 3 chế độ Thương Binh + Chất độc Da cam + Chủ tịch hội Cựu chiến binh nhưng thực tế không đi khỏi địa phương, không tham gia kháng chiến; Có người ném mìn đánh cá bị cụt tay vẫn hưởng chế độ Thương Binh,...Tại Nghệ an đã khám nhà một Thương Binh làm Thương Binh giả, trong nhà có 70 Kg hồ sơ,...

3. Trong năm 2014 Bộ Lao động TBXH đã yêu cầu rà soát CHẾ ĐỘ NGƯỜI CÓ CÔNG nhưng về địa phương đã thông đồng ém nhẹm hết,...vì trong tầng lớp cán bộ xã đã làm sai chế độ cho anh em họ hàng nên bây giờ họ không giám xới ra (nếu cần các bạn liên lạc hoặc tôi sẽ cho địa chỉ cụ thể). 4. Kiến nghị các địa phương công khai rà soát lại Chế độ Người Có Công.

Hồ Nghĩa   ho@yahoo.com

Đang được quan tâm