Bạn đọc viết

Kiến nghị 5 biện pháp chống tham nhũng

Để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống, nhiều bạn đọc đã thông qua báo Dân trí gửi bài tham gia bàn về các giải pháp thực hiện, trong đó có một bạn đọc đã đề xuất 5 biện pháp chống tham nhũng

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đại hội 12 của Đảng đã thành công tốt đẹp, bây giờ bước vào thời kỳ đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tôi xin mạo muội đề xuất 5 biện pháp chống tham nhũng, một trong những công việc trọng tâm mà toàn Đảng toàn dân đặc biệt quan tâm:

1- Thành lập Ban Chỉ đạo chống tham nhũng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự lãnh , chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương, hoạt động theo trục dọc, không chịu sự chỉ đạo của trục ngang.

2- Nhân sự các Ban Chỉ đạo hoán đổi giữa các địa bàn, không trưng tập người địa phương vào Ban Chỉ đạo của địa phương, trưng tập người có chuyên môn theo yêu cầu của nhiệm vụ.

3- Tập trung vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, không triễn khai chiều rộng để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. Những đối tượng ước tính được tài sản có giá trị 10 tỉ đồng trở lên của các quan tại chức, quan nghỉ hưu, người giàu có bất thường đều phải kê khai giải trình trước Ban Chỉ đạo. Lưu ý các quan có con đi học nước ngoài nhưng không về nước, liệu có chuyễn tài sản cho con nắm giữ hay không. Ban chỉ đạo sẽ làm việc cụ thể từng trường hợp sau kê khai .

4 - Kinh phí hoạt động của các Ban chỉ đạo được trích một phần trong tài sản thu hồi của kẻ tham nhũng, không phụ thuộc ngân sách địa phương Vận đông nhân dân phát hiện và tố giác những tài sản bất minh do kẻ tham nhũng cất giấu, nhờ đứng tên hộ và các hình thức khác .

5- Ban Chỉ đạo các địa phương có quyền yêu cầu chính quyền sở tại hỗ trợ công việc nếu cần, kịp thời xin ý kiến của Ttrung ương nếu xét thấy cần thiết. Toàn bộ tài sản thu của kẻ tham nhũng sẽ đầu tư vào các công trình phúc lợi như bệnh viện, trường học, cầu cống ... phục vụ dân sinh.

Hữu Lê

thoinguyen1949@yahoo.com