Bạn đọc viết:

EVN hãy chứng minh mức lương hợp lý!

(Dân trí) - Lương cao hay thấp không thành vấn đề. Nhưng khi nào ngành điện chứng minh được thu nhập của CN đường dây hoặc những người tiếp cận công việc nguy hiểm cao hơn hẳn các cán bộ quản lý và những người làm việc gián tiếp, thì người dân mới tâm phục, khẩu phục…

EVN hãy chứng minh mức lương hợp lý! - 1
(ảnh: Việt Hưng)
 

Tôi nghĩ, lương của CBCNVC ngành điện cao hay thấp không thành vấn đề nếu quỹ lương của họ đã được Bộ LĐTBXH chấp thuận, vì họ là DNNN chắc chắn phải theo đơn giá tiền lương nhà nước quy định theo ngành nghề.

Nhưng nếu nhìn khía cạnh "lương bình quân" của toàn ngành thì chắc chắn mức lương của các vị trí quản lý trong ngành điện sẽ rất cao, vì không phải tất cả CBCNVC ngành này đều ra hiện trường tiếp cận các việc nguy hiểm để được hưởng phụ cấp nguy hại. Mà theo tôi biết, "lực lượng ăn theo" này không phải nhỏ và không phản ánh trung thực đến thu nhập của toàn ngành, vì tất cả hệ số phụ cấp lại tính trên mức lương cơ bản nên mức lương người quản lý đã cao lại thành cao hơn.

 

Khi nào ngành điện chứng minh được thu nhập của những CN đường dây hoặc những người tiếp cận công việc nguy hiểm cao hơn hẳn các nhà quản lý phòng, ban và những người làm việc gián tiếp... thì chúng tôi mới yên tâm và tâm phục, chứ nói kiểu “đánh lận con đen” thì… tội nghiệp cho CNVC của ngành điện lắm!!!

 

Nguyễn Hùng 

email:  anton_hungnguyen@yahoo.com