Bạn đọc viết:

Ngành điện do nhà nước đầu tư, lợi nhuận phải thuộc về nhà nước

(Dân trí) - Theo tôi, lương 7,3 triệu đồng bình quân một tháng là cao so với mức lương trung bình của đại đa số CBCNVC. Lãnh đạo EVN nói như vậy chỉ trên quan điểm của những người có thu nhập cao, trong khi đại đa số CBCNVC vẫn đang sống trong cảnh thu nhập thấp.

Ngành điện do nhà nước đầu tư, lợi nhuận phải thuộc về nhà nước - 1
(minh họa: Lao Động)

 

Lãnh đạo EVN cho rằng mức lương đó (chưa nói là cần tính tổng thu nhập chứ không chỉ riêng lương)  không sống được ở Hà Nội, vậy lãnh đạo EVN hãy nhìn nhận lại vấn đề là số cán bộ EVN sống tại Hà Nội chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số CBCNVC của ngành điện lực?

 

Theo tôi, phát biểu của lãnh đạo EVN như vậy là chỉ trên quan điểm của những người có thu nhập cao, mà không nhìn thấy đại đa số cán bộ công chức vẫn đang sống trong cảnh thu nhập thấp. Phân tích một cách sâu hơn thì ngành điện lực do nhà nước đầu tư, lợi nhuận phải thuộc về nhà nước. Vậy mà lãnh đạo EVN không hiểu cho sự khó khăn của ngân sách nhà nước, lại phát biểu như vậy là tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến đời sống của mọi người dân, không chia sẻ khó khăn với ngân sách nhà nước.

 

Nếu xét một cách sâu hơn, thì ngành điện gần như là độc quyền không có ai cạnh tranh. Vậy nên ngành điện kinh doanh thua lỗ thì ngành điện phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, phải thấy mình có lỗi trước nhân dân chứ không phải than thu nhập của ngành điện lực còn thấp. Tôi và rất nhiều người dân muốn biết, khi phát biểu như vậy liệu lãnh đạo của EVN suy nghĩ như thế nào.Theo tôi, lẽ ra cần kiểm điểm và quy trách nhiệm với các cán bộ quản lý của EVN vì đã kinh doanh thua lỗ dù ngành nghề của mình gần như là độc quyền. 

 

Vũ Tuấn Anh 

email:  Tuananhtahl@gmail.com