Bạn đọc viết:

Đi hội chùa Hương, nhìn người, thấy cảnh mà xa xót!

(Dân trí) - Tôi là một Phật tử phương Nam, được bạn bè rủ đi hội chùa Hương một lần mà cảm thấy "rùng rợn", e rằng không dám tới lần thứ hai. Nhìn người, thấy cảnh mà z xót vì những hình ảnh tồi tệ xảy ra không được ngăn chặn, nên càng ngày càng xấu hơn.

Động vật bị xẻ thịt “gắn mác” thú rừng treo trước các quán hàng (nguồn ảnh: Petrotimes)
Động vật bị xẻ thịt “gắn mác” thú rừng treo trước các quán hàng (nguồn ảnh: Petrotimes)

 

Tại sao nơi đất Phật mà người ta cho phép banh thây xẻ thịt con vật rồi ăn uống xô bồ như vậy, thậm chí còn ăn cả tiết canh? Tại sao đi vào chốn linh thiêng tôn giáo mà người người xả rác, tiêu tiểu ...thản nhiên như ở chỗ không người quản lý? Tại sao người ta phải mất phí đến 20, 30% để đổi tiền lớn qua tiền 500, 1.000đ rải vào các tượng Phật như là muốn…hối lộ Phật (???)

 

Phật từ bi nhưng thiêng liêng, dùng tiền dương gian để làm gì? Nếu dùng, chẳng lẽ Phật không biết phân biệt giá trị của những nắm tiền nhỏ mà người dương gian muốn “hối lộ”  Phật hay sao?

 

Tôi nghĩ nhiều người hiện nay đã "suy bụng ta ra bụng… Phật", ảnh hưởng xấu đến sự thiêng liêng của Phật. Thử hỏi, nếu con người không biết sống cho ngay thẳng, có tâm, có đức, làm nhiều việc thiện, tránh việc ác....mà chỉ buôn gian bán lậu, gian ác hoặc bức hại nhau, tham nhũng, đục khoét của dân của nước thì dù cúng Phật có nhiều đến thế nào liệu Phật có độ cho họ không???

 

Tiếc rằng hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy chính quyền địa phương có được các biện pháp quản lý cụ thể và hữu hiệu nào để ngăn chặn những điều xấu cứ xảy ra ngang nhiên tại những nơi thiêng liêng của người Việt như ở chùa Hương!!!

 

Nhìn những điều tồi tệ vẫn xảy ra ngay ở lễ hội chùa Hương và một số nơi  khác mà thấy buồn cho sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa và nếp sống của nhiều người Việt ngày nay....

 

Phan Ngọc Yến