Bạn đọc viết

Bàn thêm về bảo tồn tích di sản cho hôm nay và mai sau

Di tích, di sản là tài sản vô giá của đất nước, là “bức thông điệp” của cha ông gửi lại cho thế hệ mai sau để nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc. Vì thế trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản phải được coi là trách nhiệm, nghĩa vụ không phải là của riêng ai

Ảnh: Đình làng Phúc Mãn - Xuân Hương - Lạng Giang (Bắc Giang) được tôn tạo lại và khánh thành năm 2012, trở thành cố kết cộng đồng, là nơi mọi người dân trong làng thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong việc thờ tế Thành hoàng cũng như mọi sinh hoạt văn hóa khác.
Ảnh: Đình làng Phúc Mãn - Xuân Hương - Lạng Giang (Bắc Giang) được tôn tạo lại và khánh thành năm 2012, trở thành cố kết cộng đồng, là nơi mọi người dân trong làng thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong việc thờ tế Thành hoàng cũng như mọi sinh hoạt văn hóa khác.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã tạo dựng và để lại những di tích, di sản vô cùng quý giá, đó là tài sản vô giá của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Kể từ khi có Luật Di sản văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy di tích, di sản văn hóa được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, đặt nó đúng vị trí. Những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa không chỉ góp phần gìn giữ kho tàng quý báu của dân tộc mà còn có tác dụng thúc đẩy việc phát triển kinh tế của đất nước. Tư tưởng về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đã đi sâu vào quần chúng, được quần chúng ủng hộ, tham gia rộng rãi vào việc quản lý, tôn tạo và phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu nổi bật, chúng ta thấy còn có những hạn chế và yếu kém trong công tác này. Nhiều di tích vẫn đang bị tiếp tục bị xâm phạm, lấn chiếm, đánh cắp làm hư hại, thất thoát khá nặng nề. Nhiều di sản quý đến nay không còn khả năng khôi phục.. Hiện tượng “chảy máu” đồ cổ ở một số nơi vẫn chưa ngăn chặn được… Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vấn nạn trộm cắp cổ vật diễn ra ở hầu khắp các di tích trên cả nước, với mật độ ngày càng tăng và số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điển hình như vụ trộm tại chùa Tây Phương (Hà Nội) bị mất tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay; chùa Ngô Xá (Nam Định) mất đầu tượng Phật gần nghìn năm tuổi; đình Thới Luông (Cần Thơ) mất tám bộ lư đồng niên đại hàng thế kỷ; đình làng Thanh Trì (Hà Nội) mất đôi hạc đồng và một chiếc chóe; đình thờ Đinh triều Quốc mẫu (Thái Bình) mất một bức đại tự, nhiều hoành phi; đình, chùa Phù Lưu Hạ (Hà Nội) mất một chuông và nhiều đồ thờ tự bằng đồng; đình Yên Việt (Bắc Ninh) mất 11 đạo sắc phong, nhiều đồ cổ có niên đại hơn 300 năm; đền Bồng Châu (Hưng Yên) mất tổng cộng 69 đạo sắc phong; chùa Nễ Châu (Hưng Yên) mất hàng chục pho tượng và đồ thờ; chùa Thi Ông và Niệm Phật Đường thôn Kim Long (Quảng Trị) mất một tượng phật A di đà và một tượng Quan Công bằng đồng nặng 80 kg; chùa Nền (Hà Nội) mất 10 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 13; ngay như một di tích cấp quốc gia đặc biệt như quần thể Lăng Tự Đức (Thừa Thiên - Huế) cũng không phải ngoại lệ, năm 2013, kẻ gian đã lấy một lúc sáu cổ vật rất có giá trị…Đó mới chỉ là thống kê những vụ việc trộm cắp cổ vật tại các di tích lớn, đã được xếp hạng cấp tỉnh trở lên. Cả nước còn hơn 33 nghìn di tích nhỏ chưa được xếp hạng, nhiều bảo tàng, nhà trưng bày, sưu tập thuộc nhà nước và tư nhân quản lý chưa có thống kê về vấn nạn này.

Ngoài ra một điều rất đang quan tâm nữa là do chưa nhận thức đúng đắn về nguyên tắc khoa học bảo tồn di tích, nên một số nơi, trong khi tiến hành bảo tồn, trùng tu đã không cẩn thận, thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực chuyên môn làm biến dạng, mất đi giá trị di tích …Còn nhớ cách đây không lâu việc Tháp Bình Thạch (tỉnh Tây Ninh) sau trùng tu được “trẻ hóa” hơn 10 thế kỷ và chuyển hóa nhầm từ ngôi đền Kmer thành một di tích phật giáo. Hay việc trùng tu di tích ở Lam Kinh (Thanh Hóa) tùy tiện đã tạo ra cơn “địa chấn” một thời làm xôn xao dư luận. Rồi như Chùa Trăm Gian (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) xây dựng từ đời vua Lý Cao Tông (1185) nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng và có bề dày lịch sử đã được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ những năm 60 của thế kỷ trước, nay bỗng nhiên bị “bức tử” nhiều hạng mục, xâm hại nghiêm trọng đến di tích, khiến dư luận trong cả nước vô cùng bức xúc về sự thiếu hiểu biết về Luật Di sản cũng như sự thiếu hiểu biết về giá trị của một công trình đặc biệt quý giá này đang thực sự là hồi chuông cảnh báo về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản.

Chúng ta đều biết di tích, di sản văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là tài sản vô giá của đất nước và là “bức thông điệp” của thế hệ cha ông gửi lại cho thế hệ mai sau để nuôi dưỡng, lưu truyền cốt cách truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Vì thế điều quan trọng lúc này là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trước hết cần hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững; gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm di sản văn hóa. Bên cạnh đó cần xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; tiến hành rà soát, kiện toàn, bảo quản bằng công nghệ hiện đại, phục vụ tốt công tác bảo tồn và tra cứu di sản văn hóa; xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác khai quật khảo cổ, tôn tạo; xác định giá trị cổ vật và có kế hoạch bảo vệ, bảo tồn và quảng bá, nhất là việc giữ gìn các hiện vật cách mạng, di tích kháng chiến. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa; mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở về lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh với khai thác phát triển du lịch.

Một điều không thể không nhắc đến là đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bằng việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật di sản văn hóa đến từng người, từng gia đình, trường học để có thêm những nhận thức sâu sắc về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân. .. Chỉ có như vậy mới bảo tồn và phát huy được những giá trị di tích, di sản cho hôm nay và mai sau.

Minh Tư

MỚI NHẤT
Đê xuất về quy hoạch và giải pháp giao thông Hà Nội
Đê xuất về quy hoạch và giải pháp giao thông Hà Nội

Khó nhưng không phải không có giải pháp. Khó mới cần trí tuệ nhiều người, nhiều tầng lớp, suy nghĩ và sáng tạo.

Thứ tư, 22/02/2017 - 12:00

Một số trăn trở về lễ hội
Một số trăn trở về lễ hội

Hãy trả lại bản sắc vốn có và nhân lên nét đẹp văn hóa.của các lễ hội truyền thống

Thứ ba, 21/02/2017 - 07:00

Vụ án Giang Kim Đạt làm rõ hơn những lỗ hổng khi thực thi pháp luật
Vụ án Giang Kim Đạt làm rõ hơn những lỗ hổng khi thực thi pháp luật

Trong vụ án này, một lần nữa minh chứng điều dư luận thường chua xót nhắc đến về bốn chữ ệ: “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, trí tuệ”? Đã đến lúc dư luận không thể chấp nhận những “loại ệ” này, nó không chỉ làm băng hoại xã hội mà còn đe dọa cả thể chế của chúng ta.

Thứ hai, 20/02/2017 - 07:00

Một ngày về thăm Văn miếu Xứ Đoài
Một ngày về thăm Văn miếu Xứ Đoài

Thật sự ngỡ ngàng khi nhớ lại cách đây mấy năm, khu đất ấy còn là một tòa nhà 7 tầng của cơ sở chế biến thức ăn gia súc, mà nay đã khang trang bề thế bởi các dãy nhà có nền móng bằng đá ong, tường xây gạch chỉ, cửa gỗ bức bàn… được phục chế gần như nguyên bản của Văn Miếu xưa. Đủ biết nơi đây còn lưu giữ được nhiều nét của văn hóa xứ Đoài…

Chủ nhật, 19/02/2017 - 12:00

Thủ tướng quyết liệt, Bộ trần tình, phân bua?
Thủ tướng quyết liệt, Bộ trần tình, phân bua?

Những ý kiến của lãnh đạo Bộ xét cho cùng, chỉ mới dừng ở mức trần tình, phân bua, đẩy cái khó cho khách quan. Cái mà Thủ tướng cũng như dư luận cần là giải pháp cụ thể và hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Bộ về những bất cập hiện nay trong lĩnh vực VH-TT&DL.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:51

Chuyện thật mà như bịa?
Chuyện thật mà như bịa?

Chuyện một người 6 tháng, tức khoảng 180 ngày mà khám được 319 lần thì chỉ có thông đồng với ai đó? Nên đừng trách bệnh nhân. Trách cơ sở y tế trước.

Thứ năm, 16/02/2017 - 07:00

Vĩnh biệt “cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit”
Vĩnh biệt “cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit”

Hôm nay ngày 15/2 Lễ viếng GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn chính thức được tổ chức. Trước giờ ly biệt một nhà giáo mẫu mực, một nhà toán học tài năng, một nhà quản lý tâm huyết với nền giáo dục đất nước đã về với cõi vĩnh hằng không khỏi tiếc thương.

Thứ tư, 15/02/2017 - 09:46

Bạo lực gia tăng, vì đâu nên nỗi?
Bạo lực gia tăng, vì đâu nên nỗi?

Phải chăng, chính cuộc sống bon chen, bất chấp nhân cách miễn đạt được mục đích của mình diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi đã dần thấm vào máu thịt của không ít người là nguyên nhân của các hành vi bạo lực?

Thứ tư, 15/02/2017 - 09:17

Thơ viết cho ngày tình nhân
Thơ viết cho ngày tình nhân

Đã qua hơn nửa cuộc đời Bâng khuâng nhớ lại một thời tuổi xuân

Thứ hai, 13/02/2017 - 01:18

Cần xử lý thật nghiêm với những người gây án oan
Cần xử lý thật nghiêm với những người gây án oan

Phải chăng, vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên những cán bộ tiến hành tố tụng cố xử cho bằng được. Thực tế, nhiều vụ án oan sai đã minh chứng cho nghi vấn này, mà vụ án quán cà phê Xin Chào và vụ án Chòi Vịt là minh chứng cụ thể nhất.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 07:00

Ngày thơ Việt Nam chắp cánh tâm hồn Việt
Ngày thơ Việt Nam chắp cánh tâm hồn Việt

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp đầu xuân mới, công chúng yêu thơ trên cả nước lại có dịp thưởng thức và tham gia những hoạt động độc đáo tại Ngày Thơ Việt Nam, góp phần tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Thứ bảy, 11/02/2017 - 03:29

Mẹ ơi, con đã già rồi
Mẹ ơi, con đã già rồi

Trước các dấu hiệu phạm tội ngang nhiên hoành hoành như vậy, đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần xử lý các ổ đánh bạc mà mẹ của Mr Đàm đã dính vào. Nếu không, Với một người của công chúng mà còn bị như vậy, liệu với những gia đình khác bị các dạng xã hội đen “bủa lưới” thì biết kêu ai?...

Thứ sáu, 10/02/2017 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ
Khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ

Sau khi Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6 và 7-2-2017 đăng bài “Quân đội nhân dân Việt Nam - Trường học lớn để thanh niên rèn luyện, trưởng thành”, tòa soạn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ dư luận xã hội. Nhiều ý kiến phản ánh về tòa soạn khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ đối với một môi trường xã hội tốt đẹp; đồng thời tiếp tục phê phán những quan điểm sai trái, cố tình xuyên tạc về môi trường quân đội. Tòa soạn xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc.

Thứ năm, 09/02/2017 - 12:00

Nghĩ về dạy triết cho trẻ
Nghĩ về dạy triết cho trẻ

Trẻ hôm nay là người trưởng thành của ngày mai. Dạy Triết lý cho trẻ là cách tốt nhất để xây dựng một thế giới tương lai tiến bộ và yên ổn.

Thứ tư, 08/02/2017 - 09:53

Đạo đức của một số thanh niên đang xuống cấp
Đạo đức của một số thanh niên đang xuống cấp

Dư luận không bằng lòng với cách xử lý rất hành chính, thiếu trách nhiệm, thiếu tâm như vậy được, muốn phải xem xét cả trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương

Thứ hai, 06/02/2017 - 02:01

Bước chậm cùng mùa xuân!
Bước chậm cùng mùa xuân!

Vậy là xuân đã chạm ngõ thật rồi! Dẫu vẫn biết mỗi năm khi cái rét của mùa đông bỗng nhường một chút ấm nồng bằng những tia nắng phớt nhẹ thì mùa xuân lại đến, nhưng sao nó vẫn khiến người ta hồi hộp đón chờ đến vậy.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 06:00

“Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân”
“Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân”

TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - đã nói như vậy với Lao Động về việc cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2017).

Thứ sáu, 03/02/2017 - 09:33

Nhân lên nét đẹp “Tết trồng cây”
Nhân lên nét đẹp “Tết trồng cây”

Dân tộc ta có một cái tết thật đặc biệt đó là “Tết trồng cây”- một cái tết đầy ý nghĩa do Bác Hồ phát động vào mùa xuân năm 1960 “làm cho đất nước càng ngày càng xuân” được nhân dân cả nước đồng lòng hưởng ứng

Thứ năm, 02/02/2017 - 07:00

"Mồng Năm Tết trận thắng to"
"Mồng Năm Tết trận thắng to"

Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mọi thế hệ. Lịch sử luôn nhắc nhở chúng ta điều đó.

Thứ tư, 01/02/2017 - 01:47

Đầu năm đi chợ Âm Dương huyền bí
Đầu năm đi chợ Âm Dương huyền bí

Từng nghe kể về phiên chợ chỉ họp mỗi năm 1 lần vào ngày mồng 2 Tết, nơi tương truyền âm dương giao hoà có thể gặp lại thân nhân đã khuất, vượt qua gần 100 cây số chúng tôi tìm đến để tận thấy chuyện mua may, bán rủi cứ như thực như hư

Thứ tư, 01/02/2017 - 08:20

Tết bây giờ thừa mà thiếu?
Tết bây giờ thừa mà thiếu?

Hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, cái tết bây giờ khác trước rất nhiều. Khác nhiều lắm, ai thuộc thế hệ 7X về trước đều thấy rõ, còn thế hệ 8X cũng có thể hình dung được. Trong sự khác biệt đó, xin được kể ra một số thứ “thừa mà thiếu” của tết nay so với xưa.

Thứ tư, 01/02/2017 - 08:13

“Tết thầy” nuôi dưỡng tâm hồn người Việt
“Tết thầy” nuôi dưỡng tâm hồn người Việt

Nước ta có một ngày tết rất đặc biệt đó là “Tết thầy”, một ngày tết đã ăn sâu trong tâm thức, đi cùng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn người Việt như dân gian lưu truyền: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”

Thứ hai, 30/01/2017 - 12:45

Bạn đọc chúc tết báo Dân trí
Bạn đọc chúc tết báo Dân trí

(Dân trí) - Xin trân trọng cảm ơn các bạn đọc và bước sang năm mới, chúc các bạn đọc cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc sự tương tác giữa Báo và các bạn đọc ngày càng gắn bó mật thiết, nhiều gấp 5 gấp 10 năm ngoái.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 09:57

Nhân lên nét đẹp phong tục khai bút đầu xuân
Nhân lên nét đẹp phong tục khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân hay còn gọi là khai bút đầu năm, từ lâu đã trở thành một phong tục vừa mang ý nghĩa linh thiêng, vừa thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Nó như một mạch nguồn chảy mãi, chảy mãi cùng thời gian nuôi dưỡng biết bao tâm hồn người Việt.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 01:38