Xuất bản sách, phát ngôn trái chủ trương, ông Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật

(Dân trí) - Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN Chu Hảo bị UB Kiểm tra TƯ kết luận có nhiều sai phạm, cho xuất bản sách, phát ngôn có nội dung trái quan điểm, đường lối của Đảng, suy thoái về tư tưởng, “tự diễn biến”… đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.


GS Chu Hảo - Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN

GS Chu Hảo - Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN

Đây là nội dung được nêu ra trong kết luận kỳ họp thứ 30 của UB Kiểm tra Trung ương. Từ ngày 17 đến 19/10/2018, cơ quan này tiến hành kỳ họp. Tại kỳ họp, UB Kiểm tra TƯ đã thực hiện việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Kết luận kiểm tra nêu rõ, với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Cơ quan kiểm tra Đảng nhận định, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – UB Kiểm tra Trung ương nêu quan điểm.

Chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng, Thiếu tướng quân đội bị khiển trách


Thiếu tướng Phan Tấn Tài - Phó Tư lệnh Quân khu 7

Thiếu tướng Phan Tấn Tài - Phó Tư lệnh Quân khu 7

Về việc xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng, UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý, sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 29 của UBKT Trung ương.

Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

P.Thảo

Đang được quan tâm