Quảng Trị: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Ngày 16/7, tại TP Đông Hà, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Kỳ họp thứ 17, Khóa VI, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Trong phiên họp, các đại biểu đã nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII. UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng xem xét, phê duyệt nhiều đề án, tờ trình quan trọng như: Đề án về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2015.

HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc kỳ họp thứ 17, Khóa 6
HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc kỳ họp thứ 17, Khóa 6

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn và bằng nhiều biện pháp tích cực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 cơ bản ổn định: Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 44,3% kế hoạch cả năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 4.475,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc kỳ họp thứ 17, Khóa 6
Các đại biểu tham dự kỳ họp lắng nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm

Ngày mai, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả miễn nhiệm, bầu các chức danh, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổng hợp ý kiến các cử tri, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường, trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề dư luận quan tâm.

P.V