Kỷ luật nguyên Bí thư Bình Định vì việc bổ nhiệm cán bộ, “bán” cảng Quy Nhơn

(Dân trí) - Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận định, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện có trách nhiệm về việc bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, tham gia việc cổ phần hoá cảng Quy Nhơn không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Thiện với hình thức cảnh cáo.

Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 25/5/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của UB Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định (báo cáo số 77-BC/UBKTTW, ngày 28/4/2017).

Ban Bí thư đã thảo luận, phân tích toàn diện các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thiện đưa ra những kết luận cụ thể.


Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện (trái) và nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Kim Cự tại một cuộc họp kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của 2 tỉnh vào tháng 5/2015 (ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định).

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện (trái) và nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Kim Cự tại một cuộc họp kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của 2 tỉnh vào tháng 5/2015 (ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định).

Ban Bí thư đánh giá, thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Văn Thiện đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, trên cương vị là người đứng đầu, ông Thiện có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.

Ông Thiện cũng có khuyết điểm khi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký văn bản đề nghị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ.

Ban Bí thư nhận định, những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thiện đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, cần áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo Ban Bí thư, quá trình kiểm điểm, đã thấy rõ được các vi phạm, khuyết điểm và trách nhiệm, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trên cương vị người đứng đầu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181 của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm, xem xét kỷ luật, Ban Bí thư bỏ phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện.

P.T