Thứ bảy, 31/01/2015 - 15:46

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ mới

Sáng 30/1, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu: Nhà Quốc hội mới (Ba Đình, Hà Nội), Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề "Một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay."

Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc đã nêu bật ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện thành lập Đảng 3/2/1930; lịch sử, những mốc son chói lọi và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua; khẳng định công lao vĩ đại của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, công lao, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác Hồ.

Từ khi có Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã có Người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và không ngừng tiến lên trên con đường cách mạng.

Suốt 85 năm chiến đấu và trưởng thành, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kimh chỉ nam cho mọi hành động.

Ngày nay, Tổ quốc ta, dân tộc ta đã có được một cơ đồ vẻ vang, rạng rỡ, hướng tới tương lai tươi sáng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc nêu bật các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trong những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng rất nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức, đặt ra cho Đảng ta nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; dựa vào dân để xây dựng Đảng; phát huy vai trò gương mẫu của cán viên.

Theo TTXVN/VIETNAM+
http://www.vietnamplus.vn/chu-trong-lam-tot-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-thoi-ky-moi/305101.vnp

Đáng quan tâm
Mới nhất