Chủ nhật, 10/12/2017 - 10:19

Cà Mau: Không có cán bộ nộp lại quà tặng trong năm 2017

Dân trí

Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Cà Mau, trong năm 2017 chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luật và cũng không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2017, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 66 đoàn thanh tra (đã kết luận 49 đoàn), qua đó phát hiện số tiền sai phạm trên 10 tỷ đồng, liên quan 12 tổ chức, 59 cá nhân.

Các đoàn thanh tra đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền thu hồi nộp ngân sách 6,9 tỷ đồng, xử lý bằng hình thức khác 3,1 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, 8 đối tượng (trong đó có 2 vụ có dấu hiệu tham nhũng, với số tiền 855 trệu đồng, liên quan 5 đối tượng).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình tham nhũng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý, sử dụng tài sản công và chính sách người có công,…

Trong năm 2017, chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luât và cũng không có trường hợp nào nộp lại quà tặng. “Đây là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy hiệu quả, phản ánh chưa thực trạng tình hình lãng phí, tham nhũng”, báo cáo nêu rõ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, quy định nộp lại quà tặng còn hình thức, chưa có chế tài và thực tế khó kiểm soát do phụ thuộc vào tính tự giác, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Qua thống kê, Cà Mau có 7.867 người thuộc diện kê khai tài sản. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xác minh, kiểm chứng tính chính xác và trung thực của mỗi bản kê khai ở các đơn vị còn hạn chế. Thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức còn khá phổ biến nhưng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Một số cá nhân kê khai tài sản, thu nhập biến động nhưng không giải thích rõ nguồn gốc.

Cà Mau cũng chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng đến mức phải xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm 2017.

"Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tính chiến đấu của một số cán bộ, đảng viên còn thấp; ít vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra trong nội bộ tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, mà chủ yếu là do nhân dân tố giác hoặc báo chí phản ánh; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế", UBND tỉnh Cà Mau đánh giá.

Huỳnh Hải