Thứ tư, 03/12/2014 - 13:33

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Xây dựng một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại

Chúng ta phải xây dựng một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, để có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển cùng như toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Tại Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng” ở tỉnh Cao Bằng ngày 2/12, phóng viên Báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng, trưởng thành và phát triển lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

PV: Bộ trưởng nghĩ như thế nào về việc quân đội Việt Nam được hình thành từ dân, do dân, vì dân mà chiến đấu?

 

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quân đội ta trưởng thành được là nhờ nhân dân. Sức mạnh cội nguồn của quân đội là từ nhân dân. Nhân dân sinh ra, nhân dân chở che, nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng và quân đội cũng được nhân dân bảo vệ. Và chúng ta cũng chiến đấu vì nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng là bản chất cách mạng của nhân dân chúng ta, bắt nguồn từ lòng yêu nước, từ truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, do nhân dân đùm bọc và sự lãnh đạo của Đảng.

 

Xin Bộ trưởng cho biết đôi nét về sự trưởng thành của quân đội ta trong 70 năm qua?

 

70 năm qua, quân đội ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh và đã trưởng thành, gắn bó ruột thịt với sự phát triển, đi lên của đất nước. Cùng với nhân dân, quân đội ta đã chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước và bây giờ đang tiếp tục là nòng cốt bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ môi trường hòa bình, tích cực hội nhập với quốc tế.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội thảo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội thảo.

 

Trong việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, phát huy truyền thống quân đội Việt Nam anh hùng, truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ thì thời gian tới, chúng ta sẽ làm như thế nào?

 

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thì nhiệm vụ huấn luyện rồi nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị cũng như các lợi ích quốc gia của dân tộc. Bản chất của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới là sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đó là làm nòng cốt cùng với Công an nhân dân và toàn dân để xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, theo Bộ trưởng, Quân đội ta tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của mình như thế nào?

 

Tình hình đất nước trong giai đoạn tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản thì đất nước chúng ta cũng gặp những khó khăn, thách thức. Đó là vấn đề bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó còn là những khó khăn khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế. Trước tình hình đó, quân đội ta phải phát huy những bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là phải tự lực, tự cường, phải độc lập, tự chủ và phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phấn đấu để quân đội ngày càng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, cả tổ chức, và cả trang thiết bị; đặc biệt, luôn luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Và cùng với lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, cùng với toàn thể nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo đất nước; tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước.

 

Cùng với xây dựng con người, quân đội ta đang từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ và xây dựng một số binh chủng ngày càng hiện đại. Thưa Bộ trưởng, vì sao chúng ta lại nhấn mạnh vấn đề này trong bối cảnh hiện nay?

 

Trước yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, cũng như bảo vệ chế độ chính trị của chúng ta, thì cần phải có một sức mạnh tổng hợp. Trong đó con người vẫn mang tính quyết định, cùng với tư tưởng chính trị là nền tảng để xây dựng quân đội, nhưng không thể thiếu những trang bị vũ khí hiện đại; vì yêu cầu nhiệm vụ, chúng ta phải xây dựng một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, để có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển cùng như toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

 

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu quốc hội đã có ý kiến rằng chúng ta nên đầu tư thêm ngân sách để tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước trước tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

 

Những đề xuất của các đại biểu quốc hội cũng như mong muốn của nhân dân về việc Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư ngân sách để tăng việc sản xuất, mua sắm các loại vũ khí, trang bị hiện đại, để làm nòng cốt cho việc bảo vệ đất nước là những đề xuất, nguyện vọng hết sức chính đáng, hết sức cần thiết, và cấp thiết. Nhưng có thể nói rằng, ngân sách Nhà nước của chúng ta còn hạn hẹp và còn phải tập trung đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác. Như là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, vấn đề đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề đảm bảo đời sống cho nhân dân, chính sách cho người có công, thương binh, liệt sỹ, đó còn là đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa... Vì vậy, việc đầu tư cho quốc phòng cũng phải căn cơ, từng bước, phù hợp với tình tình thực tiễn, khả năng của đất nước. Bây giờ chúng ta thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ đất nước. Tất nhiên không xem nhẹ nhiệm vụ nào, nhưng nếu tập trung, đầu tư quá nhiều cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước thì sẽ thiếu đi nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Chính việc đầu tư cho phát triển đất nước, thì sau này chúng ta sẽ có nguồn lực để đầu tư cho quốc phòng.

 

Hầu hết mọi người dân đều quan tâm đến khả năng quốc phòng của đất nước, khả năng phòng thủ, bảo vệ biển đảo trong tình hình hiện nay. Là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng có thể nói về vấn đề này như thế nào?

 

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước thì Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định là theo đường lối hòa bình. Tức là sử dụng các biện pháp chính trị lẫn ngoại giao, rồi pháp lý theo Công ước Luật biển quốc quốc tế. Chúng ta cùng các nước đã tham gia ký DOC phải cùng nhau thực hiện những cam kết đã thỏa thuận, tiến tới xây dựng và ký kết được bản COC giữa các nước ASEAN với Trung Quốc, tức là Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Với mục đích là giữ được môi trường hòa bình, môi trường chính trị ổn định, để tiếp tục phát triển đất nước.

 

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thủ tưởng Chính phủ đã đề cập đến việc một số nước đã tiến hành xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình trước vấn đề này?

 

Quan điểm của chúng ta là phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký kết. Chúng ta mong muốn các nước giữ nguyên hiện trạng ở những nơi đang tranh chấp trên quần đảo Trường Sa. Không nên đầu tư, mở mang, xây dựng quá mức, làm thay đổi hiện trạng, từ đó biến thành các căn cứ quân sự hoặc đòi hỏi chủ quyền không đúng với thực tế và luật pháp quốc tế. Cũng xin thông tin rằng và nói điều gì cũng phải công tâm và khách quan, đó là Việt Nam cũng như một số nước cũng đang xây dựng. Đó là chúng ta tiến hành tôn tạo, mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa để tạo điều kiện cho nhân dân và các lực lượng đóng quân trên đảo bảo đảm được an toàn trong cuộc sống. Tạo điều kiện cho các nhân dân ra đó làm ăn, khai thác thủy hải sản. Chúng ta cũng có âu tàu, cũng có tôn tạo, mở rộng đảo, sửa chữa nâng cấp các nhà giàn để chịu được thời tiết gió bão, tạo điều kiện an toàn cho bộ đội, nhân dân và các nhà khoa học đang làm việc trên đó.

 

Cách đây một số năm, chúng ta đã công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam. Các nước cũng làm thường niên hoặc 2-3 năm công bố 1 lần. Vậy sắp tới Việt Nam có làm việc này nữa không?

 

Hiện nay chúng ta đang chuẩn bị để công bố Sách trắng Quốc phòng. Theo đó đường lối quốc phòng của chúng ta là hòa bình, độc lập, tự chủ và cũng hết sức công khai, minh bạch trong việc xây dựng quân đội. Bởi việc xây dựng quân đội là cũng làm nòng cốt cho việc bảo vệ đất nước, chứ không hề có chủ trương xâm lấn, đe dọa an ninh của các nước xung quanh. Hiện nay đang rà soát lại các văn bản lần cuối, chúng tôi sẽ hoàn thiện và công bố trong năm 2014 này…

 

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

 

Theo Việt Hoàng

 Baotintuc.vn