Niềm tin của nhân dân vào các vị lãnh đạo cao cấp

(Dân trí) - Chiều ngày 5.4, ông Phạm Minh Chính đã tuyên thệ để chính thức trở thành Thủ tướng Chính phủ. Như vậy là đến nay, bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước thời gian tới đã cơ bản hoàn thiện.

Niềm tin của nhân dân vào các vị lãnh đạo cao cấp - 1

Trước đó, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong sáng ngày hôm qua (5.4), tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ suy nghĩ của mình khi nhận nhiệm vụ mới.

"Tôi luôn tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc"- Ông Phúc nói.

Tiếp theo, vào chiều 5.4, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã bày tỏ suy nghĩ của mình ngay sau lễ nhậm chức.

Tân Thủ tướng cho biết, Chính phủ thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ sẽ tập trung quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển…

Có thể nói đây là quan điểm nhất quán, có tính kế thừa sâu sắc, đó là xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân bởi cách đây 5 năm, tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định mục tiêu xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Nhìn vào danh sách 4 vị trí cao nhất của Đảng và Nhà nước với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là sĩ quan cao cấp trong Lực lượng vũ trang, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh rồi UV Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức TW Đảng, một người luôn dám nghĩ, dám làm, dám hành động quyết liệt và hai vị Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước đều xuất thân từ lĩnh vực kinh tế, từng lãnh đạo Chính phủ nên nhân dân cả nước hoàn toàn có thể gửi trọn niềm tin vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước mạnh giàu.

Chắc chắn niềm tin sẽ trở thành hiện thực bởi các vị trên đều là những cá nhân xuất sắc, có bề dầy kinh nghiệm, được trui rèn qua thực tiễn với đủ các phẩm chất tốt đẹp để đưa đất nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những thời gian tiếp theo.

Đang được quan tâm