Một kỳ họp đặc biệt với nhiều hi vọng mới

Bùi Hoàng Tám

(Dân trí) - Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 đã bế mạc. Đây là kỳ họp khá đặc biệt bởi là kỳ họp đầu tiên đối với nhiều đại biểu và diễn ra trong thời điểm đại dịch covid 19 bùng phát trở lại.

Một kỳ họp đặc biệt với nhiều hi vọng mới - 1

Bằng nỗ lực của mình, Quốc hội đã họp cả ngày nghỉ đồng thời rút ngắn thời gian để tập trung phòng chống dịch bệnh. Không khó để nhận thấy nhiều đại biểu ngồi họp trong phòng lạnh mà lòng như lửa đốt.

Với tinh thần khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Hàng loạt các vấn đề quan trọng như bầu và phê chuẩn nhân sự chủ chốt cho hệ thống nhà nước, đặt mục tiêu kinh tế cho 5 năm tới và cả những vấn đề cụ thể, cấp bách như nghị quyết về phòng chống dịch bệnh cùng nhiều chính sách an sinh xã hội khác đã được thông qua.

Trong đó đáng chú ý, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết này là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn…

Để thực hiện, Quốc hội đã đồng ý cho thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng các bộ, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Xin chúc mừng sự thành công của kỳ họp, xin chúc mừng các vị được Quốc hội tín nhiệm giao trọng trách. Hi vọng rằng với bộ máy nhân sự mới, đất nước sẽ phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững, trước mắt, dịch bệnh sớm bị ngăn chặn, đẩy lùi.

Tin rằng với sự lãnh đạo và điều hành của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ sớm đi vào cuộc sống, mang lại đời sống ấm no cho đồng bào ta những vùng khó khăn.

Một kỳ họp đặc biệt với nhiều hi vọng mới!