Bài 9:

Vụ một thửa đất cấp 4 sổ đỏ: UBND TP Thanh Hoá ra kết luận rồi "án binh bất động"?

(Dân trí) - Dân có đơn khiếu nại, UBND thành phố Thanh Hóa lại dùng kết luận thanh tra trả lời rồi để đó, bỏ mặc người dân tự “tìm đường” đòi công lý. Việc làm này đã vi phạm “điều cấm” trong Luật khiếu nại; trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm lỗi do mình gây ra để người dân phải khắc phục.

UBND thành phố Thanh Hóa vi phạm “điều cấm” trong Luật Khiếu nại

Liên quan đến vụ việc UBND thành phố Thanh Hóa cấp 4 sổ đỏ cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, sau khi có Kết luận 467/KL-UBND ngày 22/2 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa (về việc cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Cúc), mới đây gia đình ông Lê Văn Chung đã tiếp tục có đơn “khiếu nại Kết luận” này gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và báo Dân trí đề nghị làm rõ nhiều nội dung.

Theo đó, trong “Đơn khiếu nại Kết luận 467/KL-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa” ông Chung nêu, năm 2015 gia đình ông liên tục có nhiều đơn khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa: Hủy Giấy CNQSDĐ số BD 473970 cấp bất hợp pháp ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc; Hủy giấy Giấy CNQSDĐ số BT 220392 cấp cho ông Lê Xuân Trường vì bà Cúc đã lừa đảo, dùng đất và tài sản gắn liền trên đất đã chuyển nhượng cho ông Chung sang cho ông Trường, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông; Phục hồi tính pháp lý của Giấy CNQSDĐ số AG 725761 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 08/11/2006.

Ông Chung tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khiếu nại Kết luận 467/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa.
Ông Chung tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khiếu nại Kết luận 467/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa.

Sau nhiều tháng khiếu nại, ngày 22/02/2016 ông Đào Trọng Quy - Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Kết luận số 467/KL-UBND có các nội dung: Ông Chung, bà Kỳ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cúc số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 16/06/2014 tại Văn phòng Công chứng Thiệu Hóa, địa chỉ thửa đất: số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, diện tích 197,5m2... theo quy định tại 692 Bộ Luật Dân sự năm 2005: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo quy định tại khoản 3 Điều 188, Luật Đất đai năm 2013: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ông Chung, bà Kỳ chưa đăng ký quyền sử dụng đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Cúc với ông Chung, bà Kỳ lập sau ngày cấp Giấy CNQSDĐ số BDD473970 cấp ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc và Giấy CNQSDĐ số BT220392 cấp ngày 29/10/2013 cho ông Lê Xuân Trường. Ông Chung, bà Kỳ chưa được cấp Giấy CNQSDĐ tại địa chỉ thửa đất đã nhận chuyển nhượng. Do đó ông Chung, bà Kỳ không có quyền khiếu nại về việc quyết định hành chính nêu trên.

Thu hồi Quyết định số 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc hủy Giấy CNQSDĐ số ĐG 725761 do UBND thành phố đã cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc ngày 08/11/2006, chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa quan tâm, giải quyết nhanh chóng, kịp thời vụ kiện hành chính, dân sự liên quan đến hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất , cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa khi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu...

Thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn tồn tại nhiều sổ đỏ bất hợp pháp trong những năm qua do việc làm sai trái của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa
Thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn tồn tại nhiều sổ đỏ bất hợp pháp trong những năm qua do việc làm sai trái của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa

Từ những điều bất hợp lý trong Kết luận 467/KL-UBND, ông Chung tiếp tục có đơn khiếu nại kết luận này, đề nghị làm rõ những vấn đề có liên quan. "Theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 02/2011/QH13, chúng tôi là chủ thể hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Cúc, các quyết định hành chính liên quan đến việc cấp các Giấy CNQSDĐ số: BĐ473970 và Giấy CNQSDĐ số BT220392 đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi do vậy chúng tôi có đầy đủ quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. “Kết luận của UBND thành phố Thanh Hóa nói chúng tôi không có quyền khiếu nại các quyết định hành chính này là trái pháp luật, thiếu hiểu biết” - ông Chung bức xúc.

“Điều 6 Luật Khiếu nại quy định các hành vi bị cấm trong đó quy định “cấm ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định”. Do vậy việc UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết khiếu nại của công dân không bằng Quyết định mà thay bằng kết luận thanh tra là đã vi phạm “điều cấm” của Luật Khiếu nại” - ông Chung nói.

Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm lỗi gây thiệt hại cho dân

Ngày 26/02/1016, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Đào Trọng Quy đã ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 (Quyết định 10647/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số AG 25761 ngày 08/11/2006 cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc). Như vậy, việc thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân tồn tại 04 Giấy CNQSDĐ thì duy nhất Giấy CNQSDĐ số AG 725761 (bà Nguyễn Thị Cúc đã chuyển nhượng cho ông Chung) là cấp hợp pháp. Các Giấy CNQSDĐ còn lại gồm BĐ473970, BT220392 đều là những Giấy cấp trái pháp luật cần phải hủy bỏ.

“Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Thanh Hóa, đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng (trích kết luận thanh tra số: 467/KL-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa). Vì vậy, theo quy định của pháp luật UBND thành phố Thanh Hóa phải có nghĩa vụ đề nghị TAND thành phố Thanh Hóa hùy bỏ các giao dịch dân sự giữa bà Cúc - Ông Trường, ông Trường - ông Biên đồng thời thu hồi các quyết định đã cấp các Giấy CNQSDĐ đất trái pháp luật” - ông Chung nêu rõ.

Ông Chung cho biết thêm: “Việc UBND thành phố Thanh Hóa kết luận các đương sự phải khởi kiện ra tòa án để hủy bỏ các giao dịch và các quyết định hành chính trái pháp luật là “trốn tránh nghĩa vụ, đùn đẩy trách nhiệm do lỗi của mình gây ra cho người dân phải khắc phục”, không đúng với quy định của pháp luật”.

Sổ đỏ AG 725761 được UBND thành phố cấp hợp pháp cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân tháng 11 năm 2006
Sổ đỏ AG 725761 được UBND thành phố cấp hợp pháp cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân tháng 11 năm 2006

Trong đơn khiếu nại, ông Chung đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào các quy định của pháp luật và đơn khiếu nại của gia đình buộc Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của Luật khiếu nại; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm kiến nghị TAND thành phố Thanh Hóa thụ lý giải quyết vụ việc chứ không dừng lại ở việc ra kết luận thanh tra rồi để đó!.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Quang Tân