Bài 2:

Trúng đấu giá 10 năm chưa được giao tài sản: Cách làm việc trái luật và tắc trách!

(Dân trí) - “Ngoài việc bàn giao tài sản bán đấu giá cho bà Hạnh, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu tài sản bà Hạnh đã trúng đấu giá trong thời gian 30 ngày. Bà Hạnh tham gia đấu giá và trúng đấu giá ngày 15/7/2002 mà đến nay Trung tâm dịch vụ bán đấu vẫn không làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho bà Hạnh là cách làm trái luật, tắc trách và cẩu thả”, luật sư Nhâm Mạnh Hà phân tích.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 7/2002, bà Lê Thị Hồng Hạnh đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá tài sản là nhà đất tại địa chỉ nhà 14B, tổ 1, Khối 3C Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngay sau buổi đấu giá thành công, bà Hạnh đã thực hiện việc chuyển tiền mua tài sản trúng đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, cho tới nay bà Hạnh vẫn chưa nhận được tài sản trúng đấu giá, dù trong hơn 10 năm qua bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đông Anh bàn giao tài sản cũng như đã gửi rất nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng kêu cứu, kiến nghị về vấn đề này.

Vậy, việc chậm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá và Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh (nay là Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh) có vi phạm các quy định của pháp luật hay không? Chúng tôi đã có buổi trao đổi với Luật sư Nhâm Mạnh Hà (Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội) để làm rõ hơn về vấn đề này.

Trúng đấu giá 10 năm chưa được giao tài sản: Cách làm việc trái luật và tắc trách! - 1

Người dân nộp hơn 80 triệu đồng sau khi trúng đấu giá tài sản từ năm 2002 nhưng sau 10 năm vẫn chưa được nhận bàn giao tài sản.

Người dân nộp hơn 80 triệu đồng sau khi trúng đấu giá tài sản từ năm 2002 nhưng sau 10 năm vẫn chưa được nhận bàn giao tài sản.

PV: Thưa luật sư, xin luật sư cho biết theo các quy định pháp luật thì việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá được quy định như thế nào? Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hay Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá?

Luật sư Nhâm Mạnh Hà: Căn cứ theo quy định tại Điều 25, Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 (sau đây gọi tắt là Quy chế bán đấu giá tài sản) thì: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu, thì người bán đấu giá phải giao ngay tài sản cho người mua sau khi người mua đã thanh toán xong tiền mua tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

Cũng theo Khoản 1 Điều 26 - Quy chế này thì Địa điểm giao tài sản bán đấu giá được xác định như sau: “Nơi có bất động sản bán đấu giá”.

Người bán đấu giá được xác định theo Quy chế bán đấu giá tài sản là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Hà Nội).

Như vậy, theo các quy định này thì ngay sau khi bà Hạnh thanh toán xong tiền mua tài sản, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải giao ngay tài sản cho bà Hạnh, đối với bất động sản việc bàn giao sẽ được tiến hành tại nơi có bất động sản bán đấu giá. Theo thông tin bà Hạnh cung cấp thì ngày 17/07/2002, bà Hạnh đã chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản là 88.523.720 đồng (tám mươi tám triệ năm trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi đồng) cho Trung tâm bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, mãi cho đến ngày 11/10/2002, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mới ra văn bản số 100/2002/CV-TT gửi Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh đề nghị khẩn trương tổ chức bàn giao tài sản cho khách hàng. Và trên thực tế, cho tới nay đã hơn 10 năm trôi qua, Trung tâm này vẫn chưa bàn giao được tài sản trúng đấu giá cho bà Hạnh. Điều này cho thấy đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Hạnh.

 


Với cách làm việc cẩu thả, tắc trách của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh, tài sản trúng đấu giá của bà Hạnh đã bị chiếm dụng và xây dựng lên ngôi nhà 4 tầng suốt 10 qua.

Với cách làm việc cẩu thả, tắc trách của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh, tài sản trúng đấu giá của bà Hạnh đã bị chiếm dụng và xây dựng lên ngôi nhà 4 tầng suốt 10 qua.

Bên cạnh đó, tại Điều 20, Điều 21 Quy chế bán đấu giá tài sản quy định như sau:

Điều 20.- Đăng ký quyền sở hữu

1. Văn bản bán đấu giá tài sản là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bán đấu giá mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Căn cứ vào văn bản bán đấu giá tài sản và các giấy rờ hợp lệ khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu tài sản cho người mua theo quy định của pháp luật.

Người bán đấu giá có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua. Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu được trừ vào tiền bán tài sản.

Điều 21.- Thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu là mười lăm ngày đối với động sản và ba mươi ngày đối với bất động sản, kể từ ngày văn bản bán đấu giá được lập, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Như vậy ngoài việc bàn giao tài sản bán đấu giá cho bà Hạnh, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu tài sản bà Hạnh đã trúng đấu giá trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Văn bản bán đấu giá được lập. Theo quy định tại quy chế này thì: “Văn bản bán đấu giá tài sản được lập ngay tại cuộc bán đấu giá. Đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản thì văn bản bán đấu giá phải được công chứng nhà nước nơi có bất động sản chứng nhận”. Bà Hạnh tham gia đấu giá và trúng đấu giá ngày 15/7/2002 do đó, trong vòng 30 ngày kể từ  15/07/2002, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá có nghĩa vụ phải tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho bà Hạnh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cho đến nay vẫn không làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho bà Hạnh là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền – lợi ích hợp pháp của gia đình bà Hạnh.

 


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh xác nhận tài sản bà Lê Thị Hồng Hạnh trúng đấ giá chưa được bàn giao.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh xác nhận tài sản bà Lê Thị Hồng Hạnh trúng đấ giá chưa được bàn giao.

PV: Vậy trách nhiệm của Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh trong trường hợp này được xác định ra sao thưa luật sư?

Luật sư Nhâm Mạnh Hà: Cùng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh cũng có trách nhiệm trong việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại điểm c mục 3 Phần IV Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT/BTP-VKSNDTC ngày 26/02/2001 Hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự thì: “Trong trường hợp trả nhà, giao nhà cho người mua theo thủ tục đấu giá hoặc người được thi hành án nhận nhà để thi hành án, thì cơ quan thi hành án yêu cầu người phải thi hành án và gia đình tự chuyển tài sản ra khỏi nhà. Nếu người phải thi hành án và gia đình họ không tự nguyện, thì cơ quan thi hành án lập biên bản liệt kê chi tiết các loại tài sản, cho chuyển tài sản ra khỏi nhà và yêu cầu người phải thi hành án và gia đình họ nhận lại tài sản. Nếu người phải thi hành án và gia đình từ chối nhận tài sản thì cơ quan thi hành án thuê bảo quản tài sản, thông báo và ấn định thời hạn thích hợp (ít nhất là ba tháng) để người phải thi hành án và gia đình họ đến nhận lại tài sản….”.

Như vậy, theo quy định này thì Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh có nghĩa vụ yêu cầu người phải thi hành án và gia đình chuyển tài sản ra khỏi nhà. Nếu như người phải thi hành án cho người khác ở nhờ, hoặc có người khác đến lấn chiếm, công nhiên ở tại nhà đất này thì Đội thi hành án phải buộc họ ra khỏi nhà để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Ngoài ra, trách nhiệm của Đội thi hành án còn được xác định dựa trên quy định trong Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá. Theo hồ sơ thì ngày 11/10/2002, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã có văn bản số 100/2002/CV-TT do Phó giám đốc Cao Anh Thắng gửi Đội thi hành án huyện Đông Anh đề nghị khẩn trương tổ chức bàn giao tài sản cho khách hàng. Rõ ràng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng đã đề nghị Đội thi hành án thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Hạnh, nhưng đến nay mọi việc vẫn dừng lại như hơn 10 năm về trước. Việc Đội thi hành án và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bàn giao lại tài sản trúng đấu giá cho bà Hạnh, trong khi bà Hạnh trúng đấu giá và đã hoàn thành việc nộp tiền mua tài sản đấu giá ngày 17/07/2002 (có giấy tờ xác nhận về việc chuyển khoản qua ngân hàng), không chỉ là sự thiếu trách nhiệm trong công tác mà còn là hành vi không chấp hành và vi phạm các quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của gia đình bà Hạnh.

Chính từ sai phạm trong việc chậm bàn giao tài sản bán đấu giá của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh mà cho tới nay, dù đã bỏ tiền ra hơn mười năm, gửi hàng trăm lá đơn tới nhiều cơ quan chức năng, mong được bảo vệ và được giải quyết dứt điểm nhưng cho đến nay bà Hạnh vẫn chưa được nhận bàn giao nhà. Thậm chí căn nhà bà Hạnh mua trúng đấu giá đã bị người khác chiếm dụng, phá dỡ hoàn toàn và xây dựng lại thành ngôi nhà to đẹp, vững chắc nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn không hề có biện pháp can thiệp.

Báo Điện tử Dân trí đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để làm rõ các sai phạm và có biện pháp xử lý dứt điểm để bàn giao ngay tài sản trúng đấu giá cho người mua đấu giá thành, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Tin liên quan
Hà Nội: Trúng đấu giá tài sản, hơn mười năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao

Hà Nội: Trúng đấu giá tài sản, hơn mười năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao

Tham gia đấu giá và trúng đấu giá tài sản là nhà đất tại địa chỉ nhà 14B, tổ 1, Khối 3C Thị trấn Đông Anh - Đông Anh (Hà Nội), tháng 7/2002, bà Lê Thị Hồng Hạnh đã chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản hơn 88 triệu đồng cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, bà Hạnh vẫn không được cơ quan thi hành án bàn giao tài sản.
Vụ sổ đỏ trên đất “ma” tại Hoài Đức: Có thể vừa kiện vừa tố cáo

Vụ sổ đỏ trên đất “ma” tại Hoài Đức: Có thể vừa kiện vừa tố cáo

“Sau khi quá thời hạn quy định về giải quyết khiếu nại, gia đình bà Ái có quyền khiếu nại lần 2 lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoặc khởi kiện ra TAND huyện Hoài Đức để đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, vụ việc này có rất nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của một số cá nhân, cán bộ có liên quan, do vậy gia đình bà Ái có quyền gửi Đơn tố cáo đến cơ quan điều tra”, luật sư Nguyễn Hoàng Việt phân tích.
Bí ẩn sổ đỏ trên mảnh đất “ma” tại Hoài Đức: Một thửa đất hai lần thu thuế?

Bí ẩn sổ đỏ trên mảnh đất “ma” tại Hoài Đức: Một thửa đất hai lần thu thuế?

Cùng một thửa đất trên thực tế nhưng lại có hai sổ đỏ khác nhau, ở hai vị trí khác nhau trên hồ sơ và đang được xác định có hai mục đích sử dụng khác nhau. Quan trọng hơn là trong suốt thời gian hơn 10 năm kể từ khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Thọ đến nay, hàng năm bà Ái đều đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Như vậy, cùng 1 thửa đất, chính quyền huyện Hoài Đức đã hai lần thu thuế?
Đang được quan tâm