Hà Nội:

Tòa bác đơn khởi kiện vụ tranh chấp chung cư Làng Việt kiều châu Âu

Dân trí Theo nội dung bản án số 14/2012/DS-ST ngày 28/9/2012 của TAND quận Hà Đông, Hội đồng xét xử quyết định bác đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thoa đối với Công ty TSQ Việt Nam trong vụ tranh chấp hợp đồng kéo dài tại dự án Làng Việt kiều châu Âu.

Ngày 28/9/2012, TAND quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa bà Nguyễn Thị Thoa trú tại số 29, ngõ 2, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông và Chủ đầu tư dự án làng châu Âu, Công ty TSQ Việt Nam địa chỉ LK - 6D, khu đô thị Mộ Lao, quận Hà Đông.

Theo diễn trình sự việc, ngày 29/7/2009, Công ty TSQ Việt Nam đã ký hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ. Quá trình thực hiện, giữa bà Thoa và Công ty TSQ đã phát sinh tranh chấp liên quan đến việc thực hiện điểm a khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng. Căn cứ theo điều khoản này, theo mỗi đợt nộp tiền, Công ty TSQ đều ra thông báo yêu cầu bà Thoa nộp tiền do chênh lệch tỷ giá giữa đô la Mỹ . Quá trình thực hiện, bà Thoa đã nhiều lần gửi văn bản đến Công ty TSQ phản đối yêu cầu trên của Công ty TSQ. Ngày 20/10/2011, bà Nguyễn Thị Thoa làm đơn khởi kiện Công ty TSQ yêu cầu vô hiệu điểm a khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng; yêu cầu bàn giao nhà theo điểm 6.1.1 khoản 6.1 của hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009.
 
Bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông
Bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và giấy tờ liên quan giữa các bên cung cấp, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định:

Tại phiên tòa, nguyên đơn thừa nhận việc ký kết hợp đồng bán căn hộ với Công ty TSQ Việt Nam trong trạng thái tinh thần thoải mái, không ai ép buộc và được đọc hợp đồng trước khi thỏa thuận và chỉ yêu cầu vô hiệu đối với điểm a khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng, không yêu cầu vô hiệu đối với toàn bộ hợp đồng.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn, HĐXX thấy rằng, theo Điều 22 của Pháp lệnh ngoại hối, Điều 29 của Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định: “trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú , người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối”. Tại điểm a khoản 3.2 Điều 3 hợp đồng bán căn hộ giữa bà Nguyễn Thị Kim Thoa và Công ty TSQ Việt Nam quy định “Phát sinh hợp đồng được tính tăng hoặc giảm nếu mức điều chỉnh biên độ tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam công bố tăng hoặc giảm 2% so với thời điểm ký hợp đồng”. Như vậy, điều khoản này của hợp đồng không thể hiện sự thỏa thuận về giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo bằng ngoại tệ hay ngoại hối.

Theo điều khoản này của hợp đồng được coi là đã xác định điều kiện để các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận xác định lại giá trị hợp đồng bằng đồng Việt Nam khi điều kiện phát sinh. Phía bị đơn trong quá trình thực hiện hợp đồng đã ra thông báo với người mua về giá trị phát sinh của hợp đồng bằng đồng Việt Nam lãi do nộp quá 70% giá trị nhà, hoặc không nộp đủ 70% giá trị nhà ở nếu các bên không có thỏa thuận về việc này.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn buộc đơn vị bồi thường số tiền 122.733.748 đồng là tiền lãi phát sinh trên số tiền (820.056.720 đồng) bằng 70% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã nộp nhưng không được giao nhà theo hợp đồng từ thời hạn phải giao nhà ngay theo quy định của hợp đồng và chỉ phải nộp nốt 10% giá trị căn hộ. Phía bị đơn cho rằng đã căn cứ vào điều khoản có hiệu lực của hợp đồng, nhiều lần ra thông báo xác định số tiền phát sinh phải nộp và thời hạn để hai bên ký phụ lục hợp đồng theo giá trị tăng lên của hợp đồng nhưng phía nguyên đơn không thực hiện vì vậy đơn phương chấm dứt hợp đồng với nguyên đơn theo quy định tại điểm 13.13 Điều 13; Điểm 13.2.3 của hợp đồng.

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn đưa ra quan điểm không đồng ý trả số tiền phát sinh mà bị đơn yêu cầu căn cứ điểm a khoản 3.2 Điều 3 hợp đồng cũng như không đồng ý ký phụ lục hợp đồng mà bị đơn đưa ra. Yêu cầu bị đơn phải bồi thường số tiền lãi là 122.733.748 đồng do không giao căn hộ đúng hạn không được chấp nhận.

Tại phiên tòa, phía bị đơn đưa ra yêu cầu tự nguyện trả lại nguyên đơn số tiền đã trả để mua căn hộ là 1.056.056.720 đồng và đề nghị HĐXX chấp nhận trong quyết định của bản án. Xét thấy yêu cầu của bị đơn là tự nguyện và phù hợp pháp luật cần ghi nhận trong bản án.

Nguyên đơn phải chịu mức án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp dân sự có giá ngạch trên tổng số tiền đã yêu cầu bị đơn phải trả mà không được chấp nhận.

Từ những điều trên, HĐXX đi đến quyết định : “Căn cứ các điều 389, 410, 424, 426 của BLDS; Điều 22 của Pháp lệnh ngoại hối; các điều 131, 243, 245 của Bộ luật tố tụng dân sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án xử:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thoa.

Cụ thể, không chấp nhận yêu cầu tòa án tuyên vô điệu đối với điểm a khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009; không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn tiếp tục thực hiện điểm 6.1.1 khoản 6.1 của hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009 để bàn giao căn hộ theo hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ trước ngày 31/12/2011 và chỉ có trách nhiệm trả nốt 10% giá trị căn hộ/giá trị hợp đồng theo hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ vào thời điểm Công ty TSQ Việt Nam bàn giao căn hộ.

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty TSQ Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ giao nhà trong hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009; không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi bị đơn phải bồi thường tổng số tiền là 198.766.695 đ.

Công ty TSQ Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009 với bà Nguyễn Thị Thoa là đúng quy định của hợp đồng.

Chấp nhận sự tự nguyện của bị đơn (Công ty TSQ Việt Nam) trả cho nguyên đơn (bà Nguyễn Thị Thoa) số tiền là 1056.056720 đ đã trả cho công ty để thực hiện hợp đồng bán căn hộ số 414/HĐBCC-TSQ ngày 29/7/2009.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực, người được THA có đơn yêu cầu THA, ngưởi phải THA phải chịu lãi suất phát sinh trên số tiền chậm THA theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định.

Bà Nguyễn Thị Thoa phải nộp 10.138.000 đ tiền án phí dân sự sơ thẩm, được trừ số tiền tám ứng án phí 200.000đ đã nộp theo biên lai thu tiện tạm ứng án phí số 000487 ngày 21/12/2011 và 2.737.000 đ đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 000684 ngày 24/5/2012 tại Chi cục THADS quận Hà Đông.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật THADS thì người được THADS, người phải THADS có quyền thỏa thuận THA, quyền yêu cầu THA, tự nguyện THA hoặc cưỡng chế THA theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật THADS; thời hiện THA được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật THA.

Đương sự, người đại diện của đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

MỚI NHẤT
Vụ kiện nhà hàng My Way: Thất vọng vì thái độ "lật lọng" của bị đơn
Vụ kiện nhà hàng My Way: Thất vọng vì thái độ "lật lọng" của bị đơn

(Dân trí) - Nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, sau phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKSND, HĐXX đã chuyển sang phần nghị án kéo dài, tạm dừng phiên tòa và sẽ tuyên án vào sáng ngày 11/10/2012.

Thứ tư, 10/10/2012 - 12:32

Yêu cầu làm rõ “Những chuyện cười ra nước mắt ở một xã 135”
Yêu cầu làm rõ “Những chuyện cười ra nước mắt ở một xã 135”

(Dân trí) – Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Tĩnh làm rõ loạt bài “Những chuyện cười ra nước mắt ở một xã 135”.

Thứ tư, 10/10/2012 - 12:05

Vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại BV Pháp Việt: Căng thẳng leo thang!
Vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại BV Pháp Việt: Căng thẳng leo thang!

(Dân trí) - Trong lúc cơ quan chức năng đang làm rõ nội dung khiếu nại của gia đình các nạn nhân tử vong tại bệnh viện Pháp Việt (FV) theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 5/10/2012, FV lại đưa ra thông báo với nội dung rũ bỏ trách nhiệm.

Thứ ba, 09/10/2012 - 07:40

Đề nghị điều tra vụ khách hàng “sập bẫy” sàn vàng 25 tỷ đồng
Đề nghị điều tra vụ khách hàng “sập bẫy” sàn vàng 25 tỷ đồng

(Dân trí) - Nhận được văn bản của Báo Dân trí, Phòng PC44 - Công an TP. Hà Nội có văn bản đề nghị PC45 - Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Thuận liên quan đến vụ “sập bẫy” sàn vàng tiền tỷ tại Golden Star.

Thứ ba, 09/10/2012 - 07:35

Vụ gần 1000 cư dân dùng nước nhiễm độc: Người đấu tranh lĩnh "đòn thù"
Vụ gần 1000 cư dân dùng nước nhiễm độc: Người đấu tranh lĩnh "đòn thù"

(Dân trí) - Trong lúc lời kêu cứu mong được dùng nước sạch của Tổ dân cư 22 thị trấn Cầu Diễn chưa được giải quyết, UBND thị trấn Cầu Diễn đã quyết định miễn nhiệm thành viên Tổ bảo vệ với ông Hoàng Tiến An, người trực tiếp đứng đơn đòi quyền lợi cho cư dân.

Thứ ba, 09/10/2012 - 07:25

Vụ kiện đất đai ở Kiên Giang: Chờ đợi giám đốc thẩm để “giải oan”
Vụ kiện đất đai ở Kiên Giang: Chờ đợi giám đốc thẩm để “giải oan”

(Dân trí)- Bà Vân mua đất cất nhà vào năm 1999, đến năm 2000 ông Đặc mới được bán hóa giá nhà cùng với 5 hộ khác. Khi sửa lại nhà đụng phải nhà bà Vân, ông Đặc cho rằng bà Vân lấn đất nên kiện ra tòa.

Thứ ba, 09/10/2012 - 12:06

Bài học pháp lý từ vụ kiện tại Làng Việt kiều châu Âu
Bài học pháp lý từ vụ kiện tại Làng Việt kiều châu Âu

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, TAND quận Hà Đông đã bác đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thoa đối với Công ty TSQ Việt Nam trong vụ tranh chấp hợp mua bán căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Làng Việt kiều châu Âu (Euroland).

Thứ ba, 09/10/2012 - 12:01

Mỗi ngày khách hàng phải nhận 1 tin nhắn khiếm nhã từ nhà mạng
Mỗi ngày khách hàng phải nhận 1 tin nhắn khiếm nhã từ nhà mạng

(Dân trí) - Sau nạn móc túi từ khách hàng nhờ những tin nhắn rác kiểu “Quý khách đã nhận được 30000 đồng do thuê bao xxx gửi tặng”, thời gian gần đây các “thượng đế” lại phải gồng mình sống chung với tin nhắn mời chào kiểu khiếm nhã.

Thứ hai, 08/10/2012 - 08:05

Đất đang tranh chấp vẫn được Chủ tịch xã cấp giấy phép xây dựng
Đất đang tranh chấp vẫn được Chủ tịch xã cấp giấy phép xây dựng

(Dân trí) - Trong lúc tranh chấp mảnh đất rộng 510m2 giữa dòng họ Nguyễn Thọ và ông Nguyễn Thọ Đô tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đang chờ giải quyết, UBND xã vẫn cấp GPXD cho người bị khởi kiện là ông Nguyễn Thọ Đô khiến dư luận bức xúc.

Thứ hai, 08/10/2012 - 06:05

Đề nghị giải quyết vụ khiếu nại chậm cấp sổ đỏ tại phường Kim Mã
Đề nghị giải quyết vụ khiếu nại chậm cấp sổ đỏ tại phường Kim Mã

(Dân trí) – Ban tiếp công dân UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND quận Ba Đình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thọ trú tại 60 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chủ nhật, 07/10/2012 - 01:30

Đăk Lắk: Đường đau khổ, càng sửa càng khổ
Đăk Lắk: Đường đau khổ, càng sửa càng khổ

(Dân trí) - Chưa kịp hưởng thụ con đường mới sửa, dân trên địa bàn thuộc xã EaTóh, DliêYa, EaTân…huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lắk đã lại phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro hàng ngày.

Chủ nhật, 07/10/2012 - 11:03

Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền
Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí) - Tôi mua một căn hộ tại TP. HCM, hiện tôi đã hoàn thành xong các thủ tục nộp thuế phí sang tên căn hộ cho tôi và đã có giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận. Nhưng do công tác đột xuất và tôi muốn ủy quyền thì cần phải làm những thủ tục gì?

Chủ nhật, 07/10/2012 - 08:01

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhịp cầu bạn đọc số 40
Nhịp cầu bạn đọc số 40

(Dân trí) - Tuần qua (từ 1 - 7/10), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Chủ nhật, 07/10/2012 - 05:58

Cải tạo sông Tích: Đổ tiền tỷ vào dự án… “rùa bò”
Cải tạo sông Tích: Đổ tiền tỷ vào dự án… “rùa bò”

Dự án “Cải tạo sông Tích” của TP Hà Nội có tổng số vốn lên đến gần 7.000 tỷ đồng được khởi động từ khá lâu, nhưng đến nay, dự án này vẫn đang được thực hiện với tiến độ “rùa bò” mặc dù hàng trăm tỷ đồng đã được đơn vị thi công tạm ứng…”.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 06:01

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ vụ phá nhà cán bộ Công ty đường 126
Bộ GTVT yêu cầu làm rõ vụ phá nhà cán bộ Công ty đường 126

(Dân trí) - Về thông tin báo Dân trí đăng tải vụ 14 hộ gia đình sống tại khu tập thể Công ty đường 126 ở thị trấn Đông Anh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT)đã chỉ đạo Tổng Công ty XDCT Giao thông yêu cầu dừng việc phá nhà, làm rõ đơn kêu cứu của cán bộ.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 02:22

Những danh ngôn bất hủ về phụ nữ
Những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm truyền thống nhằm tôn vinh phụ nữ. Vào dịp này, chị em phụ nữ được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức, như tặng hoa, tặng thiệp và kèm theo những lời chúc mừng.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 06:39

Hàng ngàn hộ dân vẫn phải "gặm nhấm" nỗi đau mang tên sổ đỏ
Hàng ngàn hộ dân vẫn phải "gặm nhấm" nỗi đau mang tên sổ đỏ

(Dân trí) - Sau khi nhận được đơn của các hộ dân tại thị trấn Cầu Diễn đề nghị cấp sổ đỏ, tháng 7/2012, UBND huyện Từ Liêm ban hành văn bản báo cáo lên UBND TP. Hà Nội. Từ đó đến nay, Thành phố vẫn giữ thái độ im lặng lạ lùng.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 06:32

Bộ NN&PTNT kết luận không có sai phạm kinh tế ở Vigecam
Bộ NN&PTNT kết luận không có sai phạm kinh tế ở Vigecam

(Dân trí) - Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc làm rõ nội dung khiếu nại sau thanh tra tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigecam). Ngày 5/9/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có văn bản báo cáo kết quả rà soát ở Vigecam.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 06:26

Vụ đâm chém dã man tại quận Đống Đa vẫn chưa được khởi tố
Vụ đâm chém dã man tại quận Đống Đa vẫn chưa được khởi tố

(Dân trí) - Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ đâm chém dã man tại ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa, vụ việc vẫn chưa được Cơ quan CSĐT khởi tố khiến gia đình nạn nhân Bùi Khắc Anh cảm thấy rất bức xúc về cách xử lý của Công an quận Đống Đa.

Thứ sáu, 05/10/2012 - 12:08

Hai bài văn viết về mẹ từng gây xôn xao cộng đồng mạng
Hai bài văn viết về mẹ từng gây xôn xao cộng đồng mạng

Những bài văn tả mẹ, viết về mẹ gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây với lối viết mộc mạc đầy cảm xúc khiến những ai đã và đang còn mẹ phải rơi nước mắt....

Thứ năm, 04/10/2012 - 11:31

Một diện mạo mới về bến xe khách Thủ đô
Một diện mạo mới về bến xe khách Thủ đô

(Dân trí) - Tọa lạc ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội trên diện tích 10.000 m2, bến xe Nước Ngầm đã liên tục thay đổi để đến những diện mạo mới về hình ảnh bến xe của Thủ đô và không ngừng mở rộng tuyến quốc tế phục vụ nhu cầu hành khách.

Thứ năm, 04/10/2012 - 10:08

Thêm một cụ già mòn mỏi chờ văn bản TAND Tối cao để được thi hành án
Thêm một cụ già mòn mỏi chờ văn bản TAND Tối cao để được thi hành án

(Dân trí) - Bản án số 64/2008/DSPT ngày 14/3/2008 tuyên ông Bạch Ngọc Giáp sở hữu nhà 63 Bùi Thị Xuân. Bộ Xây dựng, Tổng cục THA khẳng định không có tình tiết xem lại bản án, nhưng việc thực thi bản án vẫn bế tắc do TANDTC chưa trả lời đơn khiếu nại của người phải THA.

Thứ năm, 04/10/2012 - 12:21

Vô tư xả nước thải ra bãi biển Mỹ Khê
Vô tư xả nước thải ra bãi biển Mỹ Khê

(Dân trí) - Cống thoát nước thải Trạm bơm SPS3 đặt tại khu vực công viên biển du lịch Mỹ Khê, nằm trên tuyến đường Trường Sa, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đang ngày đêm xả nước thải hôi tanh, gây ô nhiễm bãi tắm đẹp nhất thành phố.

Thứ năm, 04/10/2012 - 12:05

Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ tại bãi giữ xe  nhà A2, phố Chùa Bộc?
Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ tại bãi giữ xe nhà A2, phố Chùa Bộc?

(Dân trí) - Nhà xe khu tập thể A2, ngõ 45 phố Chùa Bộc đang vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng giữa các hộ dân trong khu vẫn tồn tại những xung đột về công trình. Là cơ quan “bút phê” đề xuất, UBND phường Trung Liệt khẳng định việc xây dựng nhà xe là đúng quy định.

Thứ năm, 04/10/2012 - 12:03