Tư vấn pháp luật:

Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động

(Dân trí) - Công ty tôi có trường hợp người lao động là nam giới, có ký hợp đồng không xác định thời hạn trong điều kiện bình thường đã đủ 60 tuổi, nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nay, chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng với lao động này có được không?

Người lao động này mới tham gia bảo hiểm được 18 năm. Vậy cho tôi hỏi công ty phải giải quyết như thế nào? Người lao động thì có nguyện vọng được tiếp tục làm việc để có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội. (Nguyễn Văn Công, congnv@yahoo.com.vn).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Căn cứ Điều 123 Bộ luật lao động năm 1994 quy định:

“Người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần theo quy định của Chính phủ”.

Đồng thời điều 124 Bộ luật lao động quy định:

“Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương IV của Bộ luật này”.

Theo các quy định nêu trên Công ty bạn chỉ có thể thỏa thuận với người lao động kéo dài hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Quy định chấm dứt hợp đồng do người lao động đã hết tuổi lao động trong Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006 và 2007 không cụ thể nên Công ty bạn sẽ không có được căn cứ theo luật để chấm dứt hợp đồng với người lao động do hết tuổi lao động. Căn cứ chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định cụ thể trong diều 36, 38 Bộ luật lao động năm 1994 được sửa đổi bổ sung năm 2002.

Để hạn chế một số bất cập này Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013 đã có một số bổ sung phù hợp cụ thể khoản 4 điều 36 Bộ luật quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có trường hợp: “Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này”.

Điều 187 Bộ luật lao động 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau: “Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Theo quy định này người lao động phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động mới có quyền chấm dứt hợp đồng với người lao động. Khi chấm dứt không cần phải có thời gian báo trước. Như vậy, nếu chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội mà đủ 60 tuổi thì Công ty cũng không thể chấm dứt hợp đồng với lý do đã hết tuổi lao động.

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc