Nhân ngày Luật sư Việt Nam 10/10:

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam

Dân trí Nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, những luật sư hành nghề đầu tiên là người có quốc tịch Pháp hoạt động ở Nam kỳ. Với Sắc lệnh ngày 30/1/1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng cho người Việt Nam không có quốc tịch Pháp được làm luật sư.

Nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, những luật sư hành nghề đầu tiên là người có quốc tịch Pháp hoạt động ở Nam kỳ. Với Sắc lệnh ngày 30/1/1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng cho người Việt Nam không có quốc tịch Pháp được làm luật sư.

Trải qua nhiều thăng trầm, nổi trôi theo vận nước, nghề luật sư Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ luật sư không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có nhiều đóng góp cho cách mạng nhằm giải phóng cho dân tộc.

Nghề luật sư nước ta Thời kỳ  Pháp thuộc: Sự xâm lăng của người Pháp trên đất nước ta bắt đầu từ năm 1858. Sau khi xâm lược Nam kỳ, ngày 26 tháng 11 năm 1876, toàn quyền Pháp ban hành Nghị định về việc biện hộ tại toà án cho người Pháp hoặc người Việt mang quốc tịch Pháp. Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở nước ta và toàn cõi Đông dương, thực dân Pháp chia ra 5 xứ để cai trị: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Ai Lao, Cao miên. Toàn quyền Pháp ký Sắc lệnh thành lập Đoàn luật sư Sài Gòn và Hà Nội, gồm các luật sư đã tốt nghiệp trường Luật ở Pháp có quốc tịch Pháp. Tiếp đến sắc lệnh ngày 30 tháng 01 năm 1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng nghề luật sư không hạn chế chỉ người Pháp và người Việt mang quốc tịch Pháp, mà còn có cả người Việt mang quốc tịch Việt.

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam

Ngày 25 tháng 5 năm 1930, toàn quyền Pháp ký Sắc lệnh tổ chức Luật sư đoàn ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẳng. Sắc lệnh này lại mở rộng thêm cho các luật sư không chỉ biện hộ cho thân chủ có quốc tịch Pháp mà cho cả thân chủ không phải là quốc tịch Pháp; không chỉ biện hộ ở tòa án Pháp mà cả toà Nam án. Người Việt Nam đầu tiên làm luật sư là ông Phan Văn Trường, tốt nghiệp trường Đại học Luật ở Pháp và làm luật sư tại Paris.

Phan Văn Trường (1876 - 1933), Người Việt Nam đầu tiên làm luật sư
Phan Văn Trường (1876 - 1933), Người Việt Nam đầu tiên làm luật sư

Cùng với văn học, nghệ thuật, giai đoan 1930 - 1945 cũng là thời kỳ bùng nổ nghề luật sư ở Việt Nam khi các luật sư trở về sau khi du học tại Pháp cùng với một số lượng đông đảo những người được đào ngành Luật tại Trường Đại học Đông Dương, Hà Nội. Có thể kể đến những tên tuổi luật sư vang danh như: Phan Văn Trường (1876 - 1933), Phan Anh ( 1912 - 1990), Vũ Trọng Khánh (1912 - 1996), Nguyễn Manh Tường (1909-1997), Nguyễn Hữu Thọ, Trương Đình Dzu (1917-1991)…

Thời kỳ độc lập sau năm 1945: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời; Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp. Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức các Đoàn luật sư trong nước. Điều thứ 1 của Sắc lệnh ghi nhận: “Các tổ chức các đoàn thể luật sư trong nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn tạm giữ như cũ.. Sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1930 quy định những tổ chức ấy vẫn tạm thi hành với các điều sửa đổi sau này”. Những điều sửa đổi bao gồm: điều 5 (Sắc lệnh 25/5/1930) thay bằng điều 3 (Sắc lệnh 46/SL) với những quy định chặt chẽ để được liệt danh vào bảng luật sư tại Tòa Thượng thẩm Hà Nội hay Sài Gòn, đó là: có quốc tịch Việt Nam, không phân biệt nam, nữ; có bằng cử nhân luật; đã làm tập sự trong ba năm (kể từ ngày tuyên thệ) ở một Văn phòng luật sư thực thụ trong nước; có hạnh kiểm tốt; được bằng chứng nhận đã hết hạn tập sự và đủ tư cách làm luật sư thực thụ. Điều 4 của Sắc lệnh quy định về bầu Hội đồng luật sư, hoặc Ban luật sư thực thụ tùy theo địa hạt có mười văn phòng trở lên hay dưới mười văn phòng. Điều 5 của Sắc lệnh quy định những luật sư đã tập sự được mười tám tháng thì Hội đồng luật sư có thể cho phép tạm quản lý một văn phòng.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam bị chia cắt hai miền với hai chế độ khác nhau: miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội; miền Nam còn trong vòng kiềm tỏa của đế quốc Mỹ. Ở miền Bắc, ngày 31 tháng 12 năm 1958, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp thứ hai), trong đó điều 101 quy định: “Việc xét xử tại các Tòa án nhân dân đều công khai, trừ trường hợp đặc biệt do luật định. Quyền bào chữa của bị cáo được đảm bảo”. Ở miền Nam, trường Đại học Luật khoa Huế, Đà Lạt, Sài Gòn đào tạo nhiều cử nhân Luật, một số sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật được đào tạo để trở thành Luật sư và đã hành nghề. Trong các tòa Vi cảnh, tòa Sơ thẩm, tòa Đại hình, tòa Thượng thẩm đều có công tố viện và có luật sư tranh luận, bào chữa bảo vệ thân chủ. Luật sư có quyền tham gia trong giai đoạn điều tra, giai đoạn tranh tụng trước tòa.

Thời kỳ sau khi thống nhất đất nước: Năm 1975 đất nước thống nhất, nghề luật sư Việt Nam, vì nhiều lý do nên chưa tổ chức lại nhưng đến ngày 18 tháng 12 năm 1980, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua; quyền tự do dân chủ của công dân được khẳng định trong Hiến pháp, trong đó có điều 133 ghi nhận: “Tòa án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định. Quyền bào chữa được bảo đảm. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị can, bị cáo và các đương sự khác về mặt pháp lý”.

Tại Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Tư Pháp, ngày 30 tháng 4 năm 1984 đã ra Quyết định về tổ chức thành lập Đoàn luật sư Hà Nội. Ngày 18 tháng 12 năm 1987, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Tổ chức Luật sư. Pháp lệnh này là một bước ngoặt quan trọng trong việc tổ chức luật sư phù hợp giai đoạn phát triển kinh tế nhiều thành phần, đổi mới đất nước.

Ngày 15 tháng 4 năm 1992, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền bào chữa của luật sư được khẳng định. Điều 132: “...Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 25 tháng 7 năm 2001, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10. Nội dung Pháp lệnh nổi bật một số điểm quan trọng, trong đó có điều 8, điểm d quy định: không phải là cán bộ, công chức theo quy định pháp luật về cán bộ công chức. Điểm nổi bật khác: luật sư là người có trình độ đại học Luật và tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư ở Việt Nam hoặc nước ngoài được pháp luật Việt Nam công nhận; xác định Đoàn luật sư là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư, còn tổ chức hành nghề luật sư là Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật hợp danh; trong phạm vi toàn quốc sẽ có một tổ chức luật sư do Chính phủ quy định, kết hợp chặt chẽ việc quản lý của nhà nước với việc tư quản của tổ chức luật sư.

Tự do và bình đẳng là lẽ sống của người luật sư


Tự do và bình đẳng là lẽ sống của người luật sư

Đến ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội ban hành Luật luật sư. Với luật này, nghề luật sư được mở rộng hơn, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử phát triển nghề luật sư. Luật đã thống nhất điều chỉnh thị trường dịch vụ pháp lý, đã thừa nhận nghề luật sư là một nghề luật mang tính chất dịch vụ trong và ngoài tòa án; nó gắn liền với số phận con người, có tính nhân bản sâu sắc và có tính quốc tế.

Từ ngày 10-12/5/2009 tại Hà Nội, lần đầu tiên trong lịch sử đã triệu tập được Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, tại đây đại hội đã nhất chí bầu Luật sư Lê Thúc Anh làm Chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Luật sư Nguyễn Văn Chiến được đại hội tín nhiệm bầu vào chức danh Tổng thư ký và phó Tổng thư ký. Ngày 12/5/2009, Đại hội chính thức thông qua việc thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Ngày 14 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Số: 149/QĐ-TTg, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam, như vậy sau hơn 100 năm nghề luật mới có ngày lễ của mình.

Tính đến đầu năm 2013, cả nước đã thành lập 63 đoàn luật sư/63 tỉnh (Tỉnh Lai Châu thành lập đoàn cuối cùng), thành phố trực thuộc trung ương với hơn 8000 luật sư và 3000 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong gần 2.750 tổ chức hành nghề luật sư. Số lượng luật sư đã tăng hơn nhiều lần so với trước khi Pháp lệnh Luật sư có hiệu lực, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người lao động trong cả nước.

Trải qua hơn 100 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, nghề luật sư Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ luật sư không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có nhiều đóng góp cho cách mạng nhằm giải phóng cho dân tộc trước kia và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân hôm nay.

Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội)

MỚI NHẤT
Chủ đầu tư chung cư CT5 Văn Khê bị “tố” tùy tiện thay đổi kết cấu nhà
Chủ đầu tư chung cư CT5 Văn Khê bị “tố” tùy tiện thay đổi kết cấu nhà

(Dân trí) - Khi những hạng mục thiết yếu như PCCC và hệ thống xả rác còn dang dở, chủ đầu tư chung cư CT5 A-B Văn Khê còn khiến cư dân bức xúc hơn khi tự ý thay đổi kết cấu nhà, “xẻ thịt” tầng thương mại để “hóa phép” thành những căn hộ nhỏ.

Thứ ba, 15/10/2013 - 12:03

Đề nghị điều tra vụ một thanh niên bị hành hung dã man ở thị xã Từ Sơn
Đề nghị điều tra vụ một thanh niên bị hành hung dã man ở thị xã Từ Sơn

(Dân trí) - Bị đánh gãy nát toàn bộ xương cẳng chân, cẳng tay, Công an thị xã Từ Sơn giám định và kết luận Nguyễn Văn Thanh bị mất 31% sức khỏe, nhưng đến nay Cơ quan CSĐT chưa tìm ra thủ phạm và thông báo đình chỉ vụ án khiến gia đình nạn nhân bất bình.

Thứ hai, 14/10/2013 - 11:30

Người tố cáo vụ cưỡng chế trái luật ở huyện Đại Từ bị trả thù?
Người tố cáo vụ cưỡng chế trái luật ở huyện Đại Từ bị trả thù?

(Dân trí) - Trong lúc chưa đưa ra lời giải thích thấu đáo cho công dân, UBND huyện Đại Từ đã huy động người và xe máy tổ chức cưỡng chế tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc trú tại xã Hà Thượng, là hộ nông dân làm kinh tế V.A.C điển hình của địa phương.

Thứ hai, 14/10/2013 - 09:30

Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo xử lý sai phạm ở 38 Hàng Giầy
Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo xử lý sai phạm ở 38 Hàng Giầy

(Dân trí) - Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng đã tồn tại nhiều năm ở 38 phố Hàng Giầy, UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo quận Hoàn Kiếm xem xét, xử lý dứt điểm sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thứ hai, 14/10/2013 - 10:43

Cần xử lý nghiêm việc không thực hiện chỉ đạo của Đảng và cơ quan quản lý cấp trên của HANCORP
Cần xử lý nghiêm việc không thực hiện chỉ đạo của Đảng và cơ quan quản lý cấp trên của HANCORP

Qua 5 bài báo mà chúng tôi đã phân tích, nhiều dấu hiệu lợi ích nhóm đã dần lộ rõ.

Thứ hai, 14/10/2013 - 09:35

Cư dân “sống chung” với nguy cơ hỏa hoạn ở chung cư CT5 Văn Khê
Cư dân “sống chung” với nguy cơ hỏa hoạn ở chung cư CT5 Văn Khê

(Dân trí) - Chậm gần 2 năm mới được bàn giao căn hộ chung cư CT5 Văn Khê, hàng trăm cư dân lại chịu cảnh bị chủ đầu tư đối xử không tương xứng với khoản tiền tỷ đã bỏ ra khi hệ thống PCCC, hệ thống xử lý rác chưa hoạt động, hoặc có chất lượng thấp.

Thứ hai, 14/10/2013 - 12:12

Đề nghị điều tra vụ tai nạn oan khuất làm 2 người chết ở thị xã Lai Châu
Đề nghị điều tra vụ tai nạn oan khuất làm 2 người chết ở thị xã Lai Châu

(Dân trí) - 4 tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi 2 mạng người xảy ra ở phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, gia đình các nạn nhân rất bất bình khi Cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, đối tượng gây tai nạn không phải bồi thường thiệt hại về người và của.

Chủ nhật, 13/10/2013 - 08:38

UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm “quên” công bố kết quả rà soát đơn tố cáo
UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm “quên” công bố kết quả rà soát đơn tố cáo

(Dân trí) - Gần 5 tháng sau ngày thành lập Tổ kiểm tra, đến nay Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vẫn chưa công bố kết luận liên quan đến đơn tố cáo của công dân 11A Tông Đản về những dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.

Thứ bảy, 12/10/2013 - 06:10

Hơn 30 năm mòn mỏi chờ nhận lại sổ thương binh
Hơn 30 năm mòn mỏi chờ nhận lại sổ thương binh

(Dân trí)- Năm 1977, ông Dương Văn Sửu (SN 1937, ngụ xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) được cấp sổ thương binh. Đến năm 1980, sổ thương binh của ông bất ngờ bị thu hồi. Hơn 30 năm qua, ông Sửu mòn mỏi chờ nhận lại cuốn sổ nhưng vô vọng.

Thứ bảy, 12/10/2013 - 05:23

TP. Hà Nội chậm giải quyết khiếu nại, doanh nghiệp "còng lưng" chịu trận
TP. Hà Nội chậm giải quyết khiếu nại, doanh nghiệp "còng lưng" chịu trận

(Dân trí) - Là đơn vị ký Quyết định giao đất và Giấy phép đầu tư để triển khai dự án nhà ở cao tầng 165 Thái Hà, nhưng khi xảy ra tranh chấp UBND TP. Hà Nội chỉ chấp nhận giải quyết khiếu nại của chủ đầu tư bằng văn bản, thay vì tổ chức đối thoại.

Thứ sáu, 11/10/2013 - 12:03

Công dân mỏi mòn chờ đợi hồi âm của UBND tỉnh Bắc Giang
Công dân mỏi mòn chờ đợi hồi âm của UBND tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Liên quan đến quyết định trả lời khiếu nại số 221/QĐ-UBND ngày 1/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang đối với bà Nguyễn Thị Đạc ở Phúc Hạ, xã Song Mai, TP. Bắc Giang. Ngày 24/4/2013, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh kiểm tra nội dung khiếu nại.

Thứ năm, 10/10/2013 - 09:08

Tờ trình bất thường cần làm rõ của Sở TN&MT Hà Nội
Tờ trình bất thường cần làm rõ của Sở TN&MT Hà Nội

(Dân trí) - Xác nhận 1.350m2 Công ty Hanel sử dụng tại 165 Thái Hà trước khi chuyển giao không có hợp đồng thuê đất, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì Sở Tài nguyên & Môi trường vẫn ký văn bản đề nghị TP. Hà Nội thu lại phần diện tích trên của chủ đầu tư.

Thứ năm, 10/10/2013 - 11:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ đầu tư “chết đứng” vì yêu cầu đòi đất... trên trời
Chủ đầu tư “chết đứng” vì yêu cầu đòi đất... trên trời

(Dân trí) - Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc hỗ trợ, bồi thường, GPMB thực hiện Dự án nhà ở cao tầng và văn phòng cho thuê Thành Công 2. Khi công trình đưa vào sử dụng, đơn vị từng “buông” dự án bất ngờ đòi sở hữu 1.350m2 sàn thương mại.

Thứ năm, 10/10/2013 - 06:00

4 lần ra quyết định, sai phạm ở thị trấn Lai Cách vẫn tồn tại
4 lần ra quyết định, sai phạm ở thị trấn Lai Cách vẫn tồn tại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất khuôn viên UBND thị trấn Lai Cách, Huyện ủy và UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ban hành 4 văn bản khác nhau yêu cầu xử lý nhưng đến nay sai phạm vẫn ngang nhiên thách thức khiến dư luận bức xúc.

Thứ tư, 09/10/2013 - 09:45

Cần ngăn chặn việc khai thác cát bừa bãi trên sông Bứa
Cần ngăn chặn việc khai thác cát bừa bãi trên sông Bứa

Giấy phép đã hết hạn, không có bãi tập kết và chế biến khoáng sản theo đúng quy định song công ty TNHH Trung Thành (Phú Thọ) vẫn ngang nhiên khai thác cát trên sông Bứa, gây bức xúc dư luận.

Thứ tư, 09/10/2013 - 12:18

Xét xử vụ án có nhiều khuất tất mà Chủ tịch nước chỉ đạo làm rõ
Xét xử vụ án có nhiều khuất tất mà Chủ tịch nước chỉ đạo làm rõ

(Dân trí) – Vụ án tranh chấp hợp đồng thuê nhà mà đại diện bị đơn kêu cứu, phản tố được Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ và Dân trí có nhiều bài phản ánh đã được TAND Q.Bình Thạnh, TPHCM đưa ra xét xử.

Thứ tư, 09/10/2013 - 12:12

Tòa án huyện Hoài Đức bị “tố” làm sai quy định pháp luật
Tòa án huyện Hoài Đức bị “tố” làm sai quy định pháp luật

(Dân trí) - Ông Lê Văn Lâm gửi đơn khởi kiện UBND xã Cát Quế từ ngày 8/11/2011, nhưng phải đến 23/1/2013, TAND huyện Hoài Đức mới có thông báo thụ lý vụ việc gửi gia đình và thu 5 triệu đồng phí thẩm định thửa đất 138, 138A trong khi ông Lâm không hề yêu cầu.

Thứ ba, 08/10/2013 - 05:09

TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo ở phường Hoàng Văn Thụ
TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo ở phường Hoàng Văn Thụ

(Dân trí) - Liên quan đến đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, dùng con dấu hết hiệu lực để thu hồi đất, UBND TP. Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo quận Hoàng Mai xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

Thứ hai, 07/10/2013 - 12:20

Nhịp cầu bạn đọc số 32
Nhịp cầu bạn đọc số 32

(Dân trí) - Tuần qua (từ 30/09 – 05/10), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Chủ nhật, 06/10/2013 - 04:53

 Khiếu nại gần 30 năm của 9 gia đình ở quận Tân Phú chưa có hồi kết
Khiếu nại gần 30 năm của 9 gia đình ở quận Tân Phú chưa có hồi kết

(Dân trí) - Sinh sống trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ từ năm 1986, nhưng trong suốt hàng chục năm, 9 hộ gia đình chưa một ngày được sống bình yên do những quyết định tréo ngoe của các cấp chính quyền liên quan đến quyền sở hữu đất và nhà.

Thứ bảy, 05/10/2013 - 05:50

Công dân bức xúc vì quận Hoàng Mai “thu trắng” đất
Công dân bức xúc vì quận Hoàng Mai “thu trắng” đất

(Dân trí) - Bị thu hồi 43,7m2 đất, nhưng gia đình ông Vũ Sỹ Mười không được hưởng chế độ hỗ trợ, bồi thường, tái định cư vì quận Hoàng Mai cho rằng diện tích này là đất công do ông Mười lấn chiếm, trong khi phường Tân Mai không đưa ra được tài liệu chứng minh.

Thứ sáu, 04/10/2013 - 02:26

Sai phạm rõ như ban ngày, Thanh tra quận Ba Đình vẫn “ngâm” kết luận
Sai phạm rõ như ban ngày, Thanh tra quận Ba Đình vẫn “ngâm” kết luận

(Dân trí) - Sau 8 tháng làm việc, Thanh tra quận Ba Đình đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh việc cấp sổ đỏ cho ông Phạm Nam, số 24 Nguyễn Thiệp là trái với quy định của pháp luật, nhưng Thanh tra quận Ba Đình vẫn tìm cách “câu giờ” chưa ban hành kết luận.

Thứ sáu, 04/10/2013 - 11:27

 Cuộc sống người dân Bà Rịa – Vũng Tàu điêu đứng vì bụi thép
Cuộc sống người dân Bà Rịa – Vũng Tàu điêu đứng vì bụi thép

(Dân trí) – Bất kể sớm, trưa, chiều tối… những ống khói của các nhà máy thép cứ xả thẳng ra bầu trời. Bụi khói chưa qua xử lý lan tỏa trong không gian, tràn vào các nhà vườn, bám trên mái nhà, ngấm xuống giếng nước và xộc thẳng vào mũi người dân.

Thứ năm, 03/10/2013 - 10:22

Vận động viên khuyết tật mòn mỏi chờ được thi hành án
Vận động viên khuyết tật mòn mỏi chờ được thi hành án

(Dân trí) - Trải qua 6 năm khiếu nại với 2 phiên tòa, VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Loan mới đòi được ngôi nhà số 173C Kim Mã do bố mẹ để lại. Nhưng từ tháng 1/2013 cho đến nay, bản án có hiệu lực pháp luật chưa được Cục Thi hành án dân sự thực thi.

Thứ năm, 03/10/2013 - 12:16