Hồi âm:

Sở Xây dựng báo cáo Thành ủy vụ việc Báo Dân trí đưa tin

(Dân trí)- Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản báo cáo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội về vụ việc bán nhà biệt thự 59B Trần Quốc Toản mà Báo Dân trí đã phản ánh ngày 6/10/2011.

Sở Xây dựng báo cáo Thành ủy vụ việc Báo Dân trí đưa tin - 1
Gia đình ông Vũ Đức Huề đang ngày đêm trông đợi  
Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết dứt điểm việc mua lại nhà 59B Trần Quốc Toản
theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Công văn số 7466/XD-B61 của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Thành ủy, UBND TP. Hà Nội nêu rõ: Ngày 6/10/2011, Báo Dân trí có bài viết phản ánh về việc giải quyết đơn thư của bà Vũ Minh Hà (là con ông Vũ Đức Huề, cán bộ lão thành cách mạng) đề nghị được mua nhà theo Nghị định số 61/CP tại biệt thự số 59B Trần Quốc Toản.

Nhà biệt thự 59B Trần Quốc Toản có diện tích khuôn viên đất 208m2, do Ban Khoa giáo Trung ương phân phối cho gia đình ông Vũ Đức Huề (Trần Quang Huy) sử dụng từ năm 1958, ông Vũ Đức Huề là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, vào Đảng năm 1938, nguyên Ủy viên Ban quân sự cách mạng, Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời Hà Nội tháng 8/1945, Ủy viên Trung ương các khóa 2, 3, 4, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhà biệt thực số 59B phố Trần Quốc Toản mới được Ban Khoa giáo Trung ương chuyển giao sang Thành phố để tiếp tục quản lý và chưa có tên trong danh mục nhà biệt thự tại Đề án Quản lý quỹ nhà biệt thự năm 2009.

Theo Quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố thì nhà biệt thực 59B phố Trần Quốc Toản thuộc diện nhà biệt thự không được bán vì có 1 hộ thuê có diện tích đất vượt hạn mức đất ở 120m2.

Gia đình ông Vũ Đức Huề đã có đơn đề nghị xin mua nhà theo Nghị định 61/CP, đơn có ý kiến của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét giải quyết cho gia đình ông Vũ Đức Huề là lão thành cách mạng có nhiều đóng góp cho được mua nhà theo Nghị định số 61/CP tại nhà biệt thự số 59B phố Trần Quốc Toản.

Ngày 28/10/2010, Sở Xây dựng đã có tờ trình số 9286/TTr-SXD-B61 báo cáo UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục nhà biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó đề nghị giải quyết và thực hiện hỗ trợ cho cán bộ lão thành cách mạng tại nhà biệt thự 59B phố Trần Quốc Toản và 28 phố Quang Trung.

Tiếp đó, này 10/12/2010, Sở Xây dựng có tờ trình số 11010/TTr-SXD báo cáo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục nhà biệt thự được bán, không được bán, trong đó có đề xuất bán nhà biệt thự số 59B Trần Quốc Toản.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 28/TB-VPCP ngày 25/2/2011, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giải quyết đối với 3 nhà biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó yêu cầu UBND TP. Hà Nội báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương bán nhà biệt thự 59B Trần Quốc Toản.

Ngày 15/3/2011, UBND Thành phố có văn bản số 813/VP-XD yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện thông báo số 28/TB-VPCP. Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiếp tục có báo cáo gửi UBND Thành phố đề xuất bán nhà biệt thự số 59 Trần Quốc Toản và biệt thự số 28 phố Quang Trung

Ngày 8/4/2011, UBND Thành phố có văn bản báo cáo HĐND Thành phố về việc bán biệt thự 59B Trần Quốc Toản và đã được HĐND Thành phố trả lời: thống nhất bổ sung nhà biệt thự số 59B Trần Quốc Toản vào danh mục nhà biệt thự để quản lý theo quy định; việc UBND Thành phố đề xuất bán biệt thự 59B Trần Quốc Toản là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội, đề nghị UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước ý kiến trên, UBND Thành phố yêu cầu Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 28/TB-VPCP và ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố để thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố. Đồng thời, UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát, báo cáo danh mục nhà biệt thự được bán, không được bán.

Ngày 1/8/2011, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội rà soát, tổ chức đi kiểm tra thực địa, tổng hợp toàn bộ quỹ nhà biệt thự để báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung danh mục nhà biệt thự không được bán và được bán theo Nghị định số 61/CP làm cơ sở để Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố (trong đó có nhà biệt thự số 59B Trần Quốc Toản).

Ngày 5/10/2011, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã có báo cáo rà soát danh mục nhà biệt thự được bán, không được bán; hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với liên ngành để tổng hợp báo cáo HĐND, UBND Thành phố trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến – Thu Hà