Bài 6: Sáng tỏ vụ đấu thầu lạ, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp “bức tử” môi trường tại Bắc Giang

Dân trí Sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí về việc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang liên tiếp tạo ra các kết quả quan trắc “đẹp” làm “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp “bức tử” môi trường và đấu thầu mua sắm tài sản công kỳ lạ, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận hàng loạt sai phạm tại đơn vị này.
>>Đấu thầu tài sản công kiểu “làm xiếc”, kết luận hàng loạt sai phạm nhưng... không xử lý?
>>Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp
>>Bị thu hồi đất “bờ xôi ruộng mật”, người nông dân đưa ra “phép tính” kỳ quặc!

Ngoài các sai phạm khi thực hiện quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc cùng với việc hồ sơ quan trắc định kỳ mất tích bí ẩn để Thanh tra tỉnh Bắc Giang không thể tiếp cận, những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình “làm xiếc” đấu thầu tài sản công của cơ quan này đã được Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận.


Không những liên tiếp tạo bùa hộ mệnh cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Không những liên tiếp tạo "bùa hộ mệnh" cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Sở TN&MT Bắc Giang kết luận sai phạm kiểu bỏ lọt…sai phạm!

Sau khi Báo Dân trí vào cuộc thông tin nhiều sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang, ngày 06/9/2016, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-TNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm này.

Đoàn kiểm tra gồm 6 người do ông Vũ Văn Tưởng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn; ông Lâm Xuân Thủy - Chánh Thanh tra sở là Phó trưởng đoàn.

Sau khi thanh tra, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận nguyên nhân sai phạm tại Trung tâm quan trắc về khách quan: Do chính sách pháp luật về lĩnh vực môi trường được ban hành nhiều, thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung; việc quán triệt, tuy truyền của cấp trên đến Trung tâm Quan trắc còn nhiều hạn chế; Việc thanh tra, Kiểm tra nhằm phát hiện các tồn tại, sai phạm của cá cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn đối với Trung tâm Quan trắc còn hạn chế, chưa thường xuyên dẫn đến Trung tâm Quan trắc có những tồn tại, sai phạm nhiều năm chưa được phát hiện để giải quyết, xử lý kịp thời.

Nguyên nhân chủ quan: Do năng lực chuyên môn của một số cán bộ, viên chức Trung tâm Quan trắc còn hạn chế, chưa thực hiện đúng trong các hoạt động chuyên môn và quản lý nguồn tài chính; Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc đôi khi còn chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác chuyên môn được giao cũng như quản lý về kinh tế tài chính.

Trách nhiệm tập thể: Trách nhiệm về các tồn tại, sai phạm nêu trên trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo Trung tâm Quan trắc từ năm 2010 đến nay;

Trách nhiệm cá nhân: Giám đốc Trung tâm Quan trắc chịu trách nhiệm về các tồn tại, sai phạm trên; các cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan được phân công; Trách nhiệm còn thuộc về các phòng, đơn vị quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Quan trắc.

Bài 6: Sáng tỏ vụ đấu thầu lạ, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp “bức tử” môi trường tại Bắc Giang - 2

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp.

Từ đó, Sở TN&MT đưa ra kiến nghị xử lý vấn đề về tài chính tại trung tâm này rất kỳ lạ: “Do các tồn tại, sai phạm Trung tâm Quan trắc đã xảy ra từ lâu (không còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1, điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012), Việc khắc phục hậu quả về tài chính kế toán (như truy thu tiền, hủy bỏ kết quả đấu thầu) không khả thi, hơn nữa hệ thống máy móc, trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu nêu trên vẫn đang hoạt động bình thường nên không đặt vấn đề xử lý về tài chính, kế toán”.

Thanh tra tỉnh truy trách nhiệm đoàn thanh tra Sở TN&MT Bắc Giang

Sau khi vào cuộc thanh tra lại toàn bộ sự việc sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận: Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT còn chưa đầy đủ, vẫn còn có nội dung theo yêu cầu của cuộc kiểm tra chưa được xem xét, làm rõ (việc quan trắc định kỳ năm 2011, 2014; việc quản lý tài chính và một số sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm tài sản năm 2010, 2011, 2013 của Trung tâm Quan trắc; việc bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường thuộc Sở Khoa Học Công nghệ và Môi trường Bắc Giang đối với ông Vũ Đức Phượng);

Có sai phạm đã được phát hiện qua kiểm tra nhưng không thể kết luận và không được xử lý (sai phạm trong việc không lưu trữ, cung cấp được hồ sơ quan trắc năm 2011, 2014 cho Đoàn kiểm tra…); chưa kết luận đánh giá về ưu, khuyết điểm, mức độ sai phạm, nội dung xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm, trong đó có sai phạm của Giám đốc Trung tâm Quan trắc chưa cụ thể, chưa tương xứng với các lỗi sai phạm đã kết luận qua kiểm tra.

Trách nhiệm chung đối với các thiếu sót, khuyết điểm trên thuộc về Giám đốc sở TN&MT, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kiểm tra; chưa kết luận và xử lý nghiêm các sai phạm, thiếu sót phát hiện qua kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng đoàn kiểm tra của Sở TN&MT và các thành viên Đoàn kiểm tra chưa có tổ chức thực hiện tốt nội dung cuộc kiểm tra; chưa tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm, thiếu sót được phát hiện qua kiểm tra.


Sở TN&MT Bắc Giang kết luận sai phạm tại Trung tâm quan trắc kiểu bỏ lọt…sai phạm!

Sở TN&MT Bắc Giang kết luận sai phạm tại Trung tâm quan trắc kiểu bỏ lọt…sai phạm!

Về những sai phạm, Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Trung tâm Quan trắc. Trách nhiệm trực tiếp thuộc cá nhân phụ trách, thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thanh tra tỉnh Bắc Giang đề nghị Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang xem xét, có hình thức kỷ luật tương xứng đối với Giám đốc Trung tâm Quan trắc do có những sai phạm, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ và trong việc chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng chấp nhận hình thức xử lý về mặt tài chính tại Trung tâm quan trắc như sau: “Do các sai phạm của Trung tâm Quan trắc đã xảy ra từ lâu, việc khắc phục hậu quả về tài chính, kế toán (như truy thu tiền, hủy bỏ kết quả đấu thầu…) không khả thi; việc xử phạt vi phạm hành chính nay đã hết thời hiệu; mặc khác, hệ thống máy móc, trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay vẫn đang hoạt động bình thường nên không xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Quan trắc”.

Trong khi đó, dư luận đặt câu hỏi về việc tại Kết luận thanh tra không hề đưa ra các kết luận giám định, căn cứ cụ thể để khẳng định có thật sự máy móc trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay có thực sự vẫn đang hoạt động bình thường hay không?

Kết luận thanh tra yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện, kết quả xử lý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Bắc Giang trước ngày 31/7/2017.

Vụ việc tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang đã đặt ra câu hỏi cho UBND tỉnh Bắc Giang về tính hiệu quả và cơ chế giám sát kiểm tra nguồn ngân sách chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh và cấp huyện.

Được biết, theo quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giangm, định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường được quy định: Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường Trung ương phân bổ cho địa phương, trong đó ngân sách cấp tỉnh 14%, ngân sách cấp huyện thành phố 86%.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Cán bộ HTX chiếm dụng hàng trăm triệu đồng khiến người dân bức xúc
Cán bộ HTX chiếm dụng hàng trăm triệu đồng khiến người dân bức xúc

(Dân trí) - Nhiều người dân tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đang bất bình trước vụ việc, hơn 270 triệu đồng vốn tín dụng của Hợp tác xã bị chiếm dụng trong 1 khoảng thời gian dài.

Thứ sáu, 21/07/2017 - 08:18

Đi tìm danh dự cho người lính hi sinh: Đã áp dụng đầy đủ các quy định?
Đi tìm danh dự cho người lính hi sinh: Đã áp dụng đầy đủ các quy định?

(Dân trí) - Những ngày này, cả nước đang hướng về cội nguồn, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khi đó, vẫn còn những gia đình đang mải miết đi tìm danh dự cho người thân của mình đã ngã xuống nơi chiến trường...

Thứ sáu, 21/07/2017 - 08:14

Thanh Hóa: Gần 300 hộ dân mua đất 7 năm vẫn chưa có sổ đỏ!
Thanh Hóa: Gần 300 hộ dân mua đất 7 năm vẫn chưa có sổ đỏ!

(Dân trí) - Sau khi bán đất cho dân, thay vì nộp thuế đầy đủ cho nhà nước thì Cty Bắc Hà lại chây ì không đóng. Do không đóng thuế đầy đủ cho nhà nước khiến cho hàng trăm hộ dân gần chục năm sau khi mua đất vẫn mòn mỏi chờ sổ đỏ.

Thứ năm, 20/07/2017 - 07:49

Vụ "xẻ thịt" đất công rúng động Bà Rịa Vũng Tàu: Thêm sai phạm khủng!
Vụ "xẻ thịt" đất công rúng động Bà Rịa Vũng Tàu: Thêm sai phạm khủng!

(Dân trí) - Chưa ra quyết định thu hồi và giao đất nhưng UBND TP Vũng Tàu vẫn lấy 41 lô đất và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh lấy 34 lô với tổng diện tích khoảng 10.000m2 của một công ty để phân lô, hoá giá. Việc làm này thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương này.

Thứ năm, 20/07/2017 - 07:45

Bình Định: Ống dẫn nước sạch về tận nhà, dân vẫn “khát” nước
Bình Định: Ống dẫn nước sạch về tận nhà, dân vẫn “khát” nước

(Dân trí) - Để có nước sạch dùng, người dân thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) vay tiền lắp hệ thống ống nước sạch về tận nhà, nhưng dùng được một thời gian thì bỏ không. Hiện, gần 100 hộ dân quay lại dùng nước giếng đào nhiễm phèn, mất an toàn vệ sinh.

Thứ năm, 20/07/2017 - 07:38

Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc!
Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Án tuyên một đường, thi hành một nẻo” xảy ra tại huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), Thanh tra Bộ Tư pháp đã vào cuộc xem xét xử lý.

Thứ năm, 20/07/2017 - 07:36

Khó tin công trình cực “khủng” xây không phép giữa thành phố!
Khó tin công trình cực “khủng” xây không phép giữa thành phố!

(Dân trí) - Dự án trung tâm thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam (thành phố Ninh Bình) khởi công xây dựng năm 2014, đến nay nhiều hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình hiện vẫn chưa có giấy phép xây dựng, vi phạm pháp luật.

Thứ tư, 19/07/2017 - 02:29

Lộ vụ xẻ thịt đất công rúng động tại Bà Rịa Vũng Tàu!
Lộ vụ xẻ thịt đất công rúng động tại Bà Rịa Vũng Tàu!

(Dân trí) - Trong tổng số 22 lô đất mà Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý thì có tới 14 lô đất với diện tích hơn 16.500m2 sử dụng sai mục đích, để đất thuê lại của Nhà nước bị chiếm đoạt chưa thu hồi được, sử dụng đất khi chưa có quyết định cho thuê…

Thứ tư, 19/07/2017 - 08:09

Hàng chục hộ dân chưa bao giờ biết ánh sáng đèn điện nhận nhiềm vui sướng tột cùng!
Hàng chục hộ dân chưa bao giờ biết ánh sáng đèn điện nhận nhiềm vui sướng tột cùng!

(Dân trí) - Xung quanh việc nhiều hộ dân ở ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) chưa bao giờ biết đến ánh sáng của đèn điện mà Báo Dân trí đã phản ánh, được biết, ngành điện lực Sóc Trăng đã hoàn thành việc trồng các trụ điện để kéo điện về cho bà con trong tháng 7 này.

Thứ tư, 19/07/2017 - 08:01

Mong ngóng tìm danh dự cho người lính sau hơn 50 năm hi sinh!
Mong ngóng tìm danh dự cho người lính sau hơn 50 năm hi sinh!

(Dân trí) - Sau hơn 50 năm kể từ ngày người thân nhập ngũ, phục vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gia đình mới nhận được thông báo về phần mộ liệt sĩ. Nhưng đã nhiều năm qua, thân nhân của người lính đã hi sinh, “gõ cửa” nhiều cơ quan, ban ngành với mong muốn được giải quyết thỏa đáng chế độ, chính sách.

Thứ tư, 19/07/2017 - 07:51

Tổ dân phố 44, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội): Sống chung với ngập lụt đến bao giờ?
Tổ dân phố 44, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội): Sống chung với ngập lụt đến bao giờ?

Hai năm qua, gần 100 hộ dân tổ dân phố 44, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đang phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng vào mùa mưa và vấn đề ô nhiễm môi trường do công trình đang thi công xung quanh khu dân cư gây ra. Phản ánh đến Báo Lao Động các hộ dân mong muốn các cơ quan chức năng cần có biện pháp lâu dài nhằm xử lý đường cống thoát nước hiệu quả và giảm tối thiểu tình trạng ngập úng như hiện nay.

Thứ ba, 18/07/2017 - 08:11

Khi karaoke di động “tra tấn” người dân
Khi karaoke di động “tra tấn” người dân

(Dân trí) - Về đêm, tại nhiều khu dân cư ở Phú Yên, người dân đang bị “tra tấn” bởi loại hình karaoke di động (loa kẹo kéo) công suất lớn. Hiện nay, loại hình này được phát triển rộng rãi với việc cho thuê đến tận nhà đã gây phiền hà, mỏi mệt khi đêm về…

Thứ ba, 18/07/2017 - 05:34

ĐÁNG QUAN TÂM
Phát hiện hàng loạt hồ sơ cho thuê đất công kiểu "làm xiếc" tài sản nhà nước!
Phát hiện hàng loạt hồ sơ cho thuê đất công kiểu "làm xiếc" tài sản nhà nước!

(Dân trí) - Kiểm tra ngẫu nhiên 20 bộ hồ sơ lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra tỉnh phát hiện 18 bộ hồ sơ không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, văn bản chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất….

Thứ ba, 18/07/2017 - 07:13

Chính quyền mượn đất của dân, 17 năm sau tuyên bố không trả: Nói NHẦM là xong?
Chính quyền mượn đất của dân, 17 năm sau tuyên bố không trả: Nói NHẦM là xong?

(Dân trí) - “Chính quyền chỉ cần kêu 1 tiếng NHẦM là 17 năm và 480m2 đất của người dân coi như mất trắng!”; “Không có chuyện nhầm đâu nhé. Nếu không phải đất của ông Hưởng thì không đời nào có cái biên bản mượn đất đó cả mà sẽ là cưỡng chế trả lại đất cho nhà nước!”, bạn đọc Dân trí bày tỏ suy nghĩ.

Thứ ba, 18/07/2017 - 12:00

Vụ "cố ý gây thương tích" có dấu hiệu oan sai: Bất ngờ chuyển tội danh!
Vụ "cố ý gây thương tích" có dấu hiệu oan sai: Bất ngờ chuyển tội danh!

(Dân trí) - Không đủ căn cứ để buộc tội Mai Gia Hoàn “Cố ý gây thương tích”, TAND TP Thanh Hóa nhiều lần tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa lại ra quyết định thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ hai, 17/07/2017 - 12:46

Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại HACINCO: Văn phòng Chính phủ đốc thúc giải quyết
Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại HACINCO: Văn phòng Chính phủ đốc thúc giải quyết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cổ phần hóa nhiều tai tiếng tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), sau khi Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội tiếp tục có văn bản kiến nghị các nội dung liên quan, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chuyển các nội dung này đến Thanh tra Chính phủ xem xét giải quyết.

Thứ hai, 17/07/2017 - 12:35

Cà Mau: Bỗng dưng nhà cửa bị phá tanh bành, người dân kêu cứu!
Cà Mau: Bỗng dưng nhà cửa bị phá tanh bành, người dân kêu cứu!

(Dân trí) - Bà Trương Hoàng Anh (ngụ phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) mua con kênh thủy lợi của ông Lê Văn Tỏ đã được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm từ năm 2015. Thế nhưng, từ đó đến nay, bà Hoàng Anh đã nhiều gây rối, phá hoại tài sản của hộ ông Trương Hoàng Ngôi, trong khi gia đình này vốn vô can.

Thứ hai, 17/07/2017 - 07:27

Khuất tất tại Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu: Đang điều tra dấu hiệu “Tham ô tài sản”
Khuất tất tại Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu: Đang điều tra dấu hiệu “Tham ô tài sản”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Khuất tất tại Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bạc Liêu”, một báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra dấu hiệu “Tham ô tài sản” xảy ra tại trường này.

Thứ hai, 17/07/2017 - 07:17

Đề nghị làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án “Cướp tài sản” do mâu thuẫn nợ nần
Đề nghị làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án “Cướp tài sản” do mâu thuẫn nợ nần

(Dân trí) - Do nhiều lần đòi tiền bất thành, Nguyễn Hữu Tám (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) đã nhờ một nhóm người tìm anh Nguyễn Hữu Kiên để giải quyết nợ nần. Trong quá trình đòi nợ, hai bên xảy ra xô xát, anh Kiên bị thương tích. TAND huyện Đông Anh đã tuyên xử nhóm đối tượng đòi nợ tội cướp tài sản. Tuy nhiên, bị cáo kháng cáo cho rằng bản án có nhiều điểm cần phải làm sáng tỏ.

Thứ hai, 17/07/2017 - 05:42

Nhịp cầu bạn đọc số 15: Đề nghị cấp nhà tái định cư tại chỗ cho người dân ở quận Tây Hồ
Nhịp cầu bạn đọc số 15: Đề nghị cấp nhà tái định cư tại chỗ cho người dân ở quận Tây Hồ

(Dân trí) - Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước phản ánh về những vụ việc oan sai, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, đền bù đất phục vụ dự án không thỏa đáng...

Chủ nhật, 16/07/2017 - 10:00

Nỗi niềm đau khổ của cư dân cụm chung cư 229 phố Vọng: Bạn đọc Dân trí cũng ngao ngán!
Nỗi niềm đau khổ của cư dân cụm chung cư 229 phố Vọng: Bạn đọc Dân trí cũng ngao ngán!

(Dân trí) - “Sai phạm của Công ty Đầu tư xây lắp và Công ty Sao Mai đã quá rõ ràng, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chứ văn bản chỉ đạo đối với hai đơn vị này cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như cơ quan có thẩm quyền không xử lý được thì người dân biết trông chờ vào ai khi quyền lợi bị xâm phạm?” bạn đọc Dân trí nhận định.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 12:00

Hà Nội: Đất cho mượn chưa trả, sao cơ quan nhà nước đã vội cấp “sổ đỏ”?
Hà Nội: Đất cho mượn chưa trả, sao cơ quan nhà nước đã vội cấp “sổ đỏ”?

(Dân trí) - Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại 246 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được phán xử thấu tình, đạt lý thông qua Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2007/DSST ngày 28/9/2007 của TAND quận Hai Bà Trưng. Thế nhưng, bản án phúc thẩm lại quay ngược hoàn toàn khiến nguyên đơn choáng váng. Vậy nguyên cớ do đâu?

Thứ sáu, 14/07/2017 - 08:15

Lâm Đồng: UBND TP Đà Lạt hồi âm khiếu nại của bạn đọc Báo Dân trí
Lâm Đồng: UBND TP Đà Lạt hồi âm khiếu nại của bạn đọc Báo Dân trí

(Dân trí) - Theo UBND TP Đà Lạt, yêu cầu được cấp giấy chứng nhận diện tích 178m2 cho gia đình bà Nga, trong đó bao gồm 14,96m2 tranh chấp, là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 07:54

Cư dân chung cư Hancorp mệt nhoài đòi quyền sống bình yên, chủ đầu tư hứa gì?
Cư dân chung cư Hancorp mệt nhoài đòi quyền sống bình yên, chủ đầu tư hứa gì?

(Dân trí) - Với mong muốn được sống bình yên trong những căn hộ đã bỏ tiền ra mua, sau nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi bất thành, mới đây nhất Ban Quản trị Nhà chung cư 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long (Hancorp Plaza) đã vui sướng có được bản cam kết của chủ đầu tư dự án.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 07:50