Chủ nhật, 15/07/2018 - 07:43

Bài 1:

Sai phạm hàng loạt tại các dự án nước sạch tại Bắc Ninh!

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra số 1873/KL - UBND do ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký, thanh tra toàn diện 14 dự án nước sạch nông thôn, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó hàng loạt các dự án dính sai phạm.

Thi công không đúng chủng loại ống, vật liệu xi măng

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ ( do Công ty Cổ phần An Thịnh, trụ sở tai xã Tương Giang -Từ Sơn, do ông Nguyễn Văn Tuyết làm Giám đốc) làm chủ đầu tư có các vi phạm, khuyết điểm sau:

Chưa lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án; thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, vi phạm quy định về trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chưa giảm trừ tỷ lệ tiết kiệm gói thầu xây lắp, số tiền 351.168.750đ, vi phạm quy định về tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu tại Văn bản số 156/UBND-XDCB ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

Hàng loạt vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống nước tập trung tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ
Hàng loạt vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống nước tập trung tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

Không tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng, vi phạm quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng.

Thi công không đúng chủng loại ống so với dự toán được duyệt (dự toán ống Tiền Phong, thi công ông Bình Minh), vật liệu xi măng (dự toán là Hoàng Thạch PC30, thi công là Phúc Sơn), vi phạm quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại khoản 7, điều 25, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình công trình xây dựng;

Tính thừa gỗ, nhựa đường và giá xi măng bê tông hoàn trả mặt đường; thi công chủng loại ống không đúng so với dự toán được duyệt; công tác phá bê tông một số tuyến ống dịch vụ không đúng thực tế nghiệm thu; thi công tuyến chính và tuyến ống dịch vụ chung hố đào một số tuyến, khi thi công tuyến ống dịch vụ vẫn tính khối lượng đào và hoàn trả riêng; thực tế thi công chưa đúng so với hồ sơ đề nghị quyết toán, vi phạm quy định về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công ty CP An Thịnh (Nhà thầu xây dựng), Ban quản lý dự án Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng): Lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công mặt cắt hố đào, chiều dài một số tuyến..., vi phạm quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

Mạng lưới đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn

Dự án công trình cấp nước sạch tập trung cụm xã Đức Long - Châu Phong, huyện Quế Võ, do Công ty Cổ phần An Thịnh, làm chủ đầu tư có các vi phạm, khuyết điểm sau; Không có hồ sơ tài liệu thể hiện việc Chủ đầu tư lập Nhiệm vụ thiết kế theo quy định; Tổ chức lập bổ sung dự án không đúng trình tự (lập dự án trình thẩm định phê duyệt sau khi đã tổ chức lập TKBVTC phần thay đổi);

Giá trị phần tư vấn lập dự án theo tỷ lệ % như lập mới là không phù hợp (do đã lập trước hồ sơ TKBVTC và kế thừa của dự án cũ theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 566/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh);

Không trình thẩm định TKBVTC cho cơ quan QLNN về xây dựng thẩm định theo quy định tại Điều 26, Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Phê duyệt TKBVTC khi chưa có ý kiến thẩm định của Cơ quan QLNN về xây dựng theo quy định;

Phê duyệt TKBVTC hạng mục Mạng lưới cấp nước áp dụng đơn giá nhân công không phù hợp với quy định và hướng dẫn hiện hành làm cho giá gói thầu không chính xác, tăng so với quy định. Giá trị khối lượng phê duyệt TKBVTC có một số công tác thiếu căn cứ như: Phần vận chuyển vật liệu, đất thừa thiếu sơ đồ vận chuyển, xác định vị trí đổ đất thừa và vật liệu phế thải;

Nghiệm thu một số máy bơm khi chưa được lắp đặt; Nghiệm thu thừa một số khối lượng như: đổ bê tông hoàn trả, vận chuyển đất thừa,…

Việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu được áp dụng: Các công trình phụ trợ trong trạm xử lý nước chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn như phòng thí nghiệm, xưởng sửa chữa (Trong thiết kế không có phòng thí nghiệm, xưởng sửa chữa); Mạng lưới đường ống cấp nước D>100 chưa đảm bảo tiêu chuẩn TK TCXDVN 33-2006 (Mạng lưới đường ống cấp nước phải là mạng lưới vòng, nhưng phương án thực hiện chủ yếu là mạng cụt); Mạng tuyến ống phân phối không có thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thiếu tính toán lại và có văn bản phản hồi với chủ đầu tư đối với một số tuyến ống dịch vụ không đúng thiết kế được duyệt như thiết kế 2 nhánh nhưng thực hiện thi công một nhánh, thiết kế riêng mương nhưng thi công chung mương.

Phần mạng lưới cấp nước sạch do Công ty Cổ phần QLDA và Phát triển Công nghệ G.A.T thiết kế - Tổng Công ty ViWaCeen, chi nhánh tư vấn và kỹ thuật môi trường thẩm tra TKBVTC - Công ty Tư vấn xây dựng G6 thẩm tra DT - Chủ đầu tư thẩm định: Mạng lưới đường ống cấp nước chưa đảm bảo tiêu chuẩn TK TCXDVN 33-2006 (Mạng lưới đường ống cấp nước phải là mạng lưới vòng, nhưng phương án thực hiện chủ yếu là mạng cụt);

Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây lắp đã vi phạm quy định về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự án Mở rộng trạm bơm tăng áp Tương Giang và xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sạch tập trung cụm xã Tam Sơn - Phú Lâm, Tiên Du, do Công ty Cổ phần An Thịnh, làm chủ đầu tư có các vi phạm, khuyết điểm:

Hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng trạm bơm tăng áp Tương Giang và xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sạch tập trung cụm xã Tam Sơn - Phú Lâm
Hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng trạm bơm tăng áp Tương Giang và xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sạch tập trung cụm xã Tam Sơn - Phú Lâm

Chủ đầu tư và các bên có liên quan đã kéo dài thời gian thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán dự án; Không cung cấp được hồ sơ thi công, thanh quyết toán gói thầu xây lắp cho Đoàn thanh tra, nên Đoàn không có căn cứ để xem xét toàn bộ giá trị xây lắp của gói thầu theo qui định vv...

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giao Giám đốc sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh khi thẩm tra quyết toán Dự án, xem xét giảm trừ số tiền gần 6 tỷ đồng, gồm các khoản sau: Chi phí xây dựng, do chưa giảm trừ tỷ lệ tiết kiệm gói thầu xây lắp theo quy định do tính thừa gỗ, nhựa đường và giá xi măng bê tông hoàn trả mặt đường; thi công chủng loại ống không đúng so với dự toán được duyệt; công tác phá bê tông tuyến ống dịch vụ không đúng thực tế nghiệm thu, chi phí xây lắp vv...

Giám đốc Công ty CP An Thịnh có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân trong thẩm quyền quản lý có vi phạm, khuyết điểm trong việc lựa chọn nhà thầu; thiếu hồ sơ năng lực của chủ nhiệm khảo sát, thiết kế; giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu kết quả khảo sát địa hình; lập Hồ sơ quyết toán; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, như đã nêu trên.

Từ những sai phạm trên, công ty Cổ phần An Thịnh bị giảm trừ gần 6 tỷ đồng khi quyết toán dự án
Từ những sai phạm trên, công ty Cổ phần An Thịnh bị giảm trừ gần 6 tỷ đồng khi quyết toán dự án

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin hàng loạt những sai phạm khác tại các dự án nước sạch do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, Công ty Cổ phần nước Thuận Thành làm chủ đầu tư.

Bá Đoàn