La liệt sai phạm tại Dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông tại Phú Yên

(Dân trí) - Quyết toán cao hơn giá trị thực tế gần 2,4 tỉ đồng, khởi công khi chưa được phê duyệt đánh giá tác động môi trường, sai sót trong việc quản lý, khảo sát, thiết kế, thẩm định…là một số sai phạm tại Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông do TX. Sông Cầu (Phú Yên) làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa có kết luận thanh tra về việc đầu tư Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông do TX. Sông Cầu làm chủ đầu tư.

La liệt sai phạm tại Dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông tại Phú Yên - 1

Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông quyết toán cao hơn giá trị thực tế gần 2,4 tỉ đồng

Theo kết luận thanh tra, dự án trên có tổng mức dự toán đầu tư trên 185,1 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng gần 141 tỉ đồng. Dự án khởi công tháng 12/2013 và hoàn thành 5/2016.

Đây là dự án thuộc danh mục phải báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi quyết định đầu tư dự án. Tuy nhiên, dự án khởi công tháng 12/2013, mãi đến 25/7/2014 mới phê duyệt ĐTM là thực hiện không đúng quy định về trình tự thủ tục.

Về công tác lập thiết kế dự toán, đơn vị tư vấn thiết kế tính toán khối lượng dự toán không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, vận dụng định mức không phù hợp làm tăng giá trị dự toán công trình lên khoảng 2,4 tỉ đồng.

Đối với công tác thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán chưa đảm bảo, nên không phát hiện sự bất hợp lý giữa khối lượng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, để yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh lại cho phù hợp; Chủ đầu tư tổ chức thẩm định kiểm tra, rà soát khối lượng giữa thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được thẩm tra chưa chặc chẽ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến sai sót về giá trị khối lượng thiết kế dự toán.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy dự án được tổ chức giám sát thi công không chặt chẽ dẫn đến nhà thầu thi công thiếu khối lượng.

Thanh tra tỉnh Phú Yên cũng đưa ra nhiều cảnh báo về dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông như thực hiện chưa đầy đủ chức năng giám sát về chất lượng thi công xây dựng công trình, chưa kiểm tra bản vẽ hoàn công… Việc quản lý khối lượng thi công không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, kiểm soát khối lượng, định mức. Kích thước, thông số các bộ phận công trình trong bản vẽ hoàn công lập không đúng với thực tế thi công.

Theo kết luận thanh tra, sau khi làm việc với Đoàn thanh tra, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD thị xã Sông Cầu thừa nhận đã có những thiết sót trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời có văn bản giải trình. Tuy nhiên theo Thanh tra tỉnh Phú Yên thì các nội dung giải trình của đơn vị là không có cơ sở để xem xét xử lý.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi số tiền sai phạm gần 2,4 tỉ đồng của dự án này, đồng thời tổ chức chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện xong các nội dung trên chậm nhất đến ngày 31/11/2019. Quá thời hạn trên các đơn vị chưa thực hiện thu hồi dứt điểm số tiền sai phạm thì xử lý theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3 của Chính Phủ.

Minh Châu

Tin liên quan