Thứ bảy, 06/10/2018 - 06:13

Bắc Giang:

Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại "điệp khúc" kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Dân trí

Sai phạm sau khi được phát hiện, nhiều tổ chức và cá nhân đã phải nhận trách nhiệm tại một dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng tại huyện Tân Yên. Tuy nhiên, hình thức xử lý mà người dân mong chờ lại chỉ là những từ ngữ quen thuộc như kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Thực hiện quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 27/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mới đây ông Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành bản kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa – thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá – Lam Cốt đến Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa do UBND huyện Tân Yên làm chủ đầu tư.

Sau khi chỉ rõ trách nhiệm trong những sai phạm sau thanh tra Dự án Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận và xử lý những đơn vị có liên quan.

Điệp khúc “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”


Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại điệp khúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm! - Ảnh 1.

Việc xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (phụ trách khối) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tồn tại, thiếu sót chung về quản lý, đầu tư xây dựng

Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, trưởng phòng Tài chính-kế hoạch, Giám đốc BQL DA huyện căn cứ vào các văn bản của nhà nước và của tỉnh, kiểm tra, rà soát hồ sơ hoàn công theo đúng quy định, đồng thời khi lập báo cáo, trình phê duyệt quyết toán giảm trừ tổng số tiền 10.247.306 .000 đồng, gồm:

Chi phí xây lắp: 9.019.599.000 đồng (trong đó giảm trừ giá trị thực tế thi công 230.492.000đ; giảm trừ do cắt giảm đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Văn bản số 1547/UBND-TH ngày 15/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 8.789.107.000đ – chưa tính giảm trừ khối lượng và giá trị đối với các đường dẫn lên đầu cầu);

Chi phí quản lý dự án 137.987.000đ; Chi phí giám sát 150.635.000đ; Chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế: 59.822.000đ; Chi phí kiểm toán độc lập 632.500.000đ; Chi phí rà phá bom mìn vật nổ 273.763.000đ.

Việc xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (phụ trách khối) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tồn tại, thiếu sót chung về quản lý, đầu tư xây dựng như đã nêu trên;

Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA huyện Tân Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng dự án do sai phạm qua thanh tra.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CPTVĐTXD giao thông Bắc Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND huyện Tân Yên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán do sai phạm qua thanh tra;

Yêu cầu Giám đốc, chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành thi công thuộc Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND huyện Tân Yên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ lập hồ sơ hoàn công và thi công công trình do sai phạm qua thanh tra.

Ngoài ra, thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo BQL DA huyện Tân Yên phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tập trung hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đối với một số công việc thuộc dự án theo đúng quy định;

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn về quản lý, đầu tư xây dựng có biện pháp kịp thời chấn chỉnh không đưa vào giá trị quyết toán công trình hoàn thành đối với nội dung tính sai, không hợp lý trong dự toán, hợp đồng làm tăng sai giá trị công trình; căn cứ các văn bản hiện hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án tiến hành lập báo cáo, trình phê duyệt quyết toán; bố trí nguồn vốn thanh toán không nợ đọng vốn đầu tư xây dựng.

Để nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên dọc tuyến đường, Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện sớm tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí, phê duyệt nguồn vốn, kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng đối với 04 cầu (gồm các cầu: Tân Xuân, Tân An, Chản, Bến Quýt) theo đúng quy định;

Yêu cầu UBND huyện Tân Yên tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư, XDCB, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Hàng loạt sai phạm đã được chỉ rõ

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề tồn tại và khuyết điểm ở những vấn đề: Một số hạng mục công việc chưa phù hợp về định mức, tính sai khối lượng trong khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC – Dự toán là Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CP TVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại điệp khúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm! - Ảnh 2.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Về việc giám sát thi công, đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị tư vấn giám sát thi công chưa rà soát kỹ về khối lượng; yêu cầu nhà thi công hoàn thiện một số bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu của một số công việc theo từng giai đoạn; nhật ký giám sát thi công và nhật ký thi công ghi chép sơ sài, không rõ ràng đối với nhân công và các công việc triển khai hàng ngày…

Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công thực hiện thi công đối với một số công việc chưa đạt chuẩn khối lượng, định mức theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt như: Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông; làm khe co, khe giãn; Đá Dmax<=4 đệm móng rãnh dọc; Bê tông móng rãnh M150; Vận chuyển đất cấp III (an toàn giao thông); lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông… 

Đơn vị thi công, xây lắp dự án này là Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc về Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Yên được giao thực hiện dự án.

Trách nhiệm trực tiếp do tính toán áp dụng định mức khảo sát, thiết kế thuộc về Giám đốc, chủ trì thiết kế, cán bộ lập dự toán thuộc Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CPTVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Trách nhiệm trong việc Tư vấn giám sát thi công đối với một số tồn tại, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra thuộc về Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ giám sát thuộc Liên danh Giám định xây dựng Bắc Giang – ATCO.

Trách nhiệm trực tiếp do thi công chưa đạt chuẩn khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá và biện pháp thi công chưa phù hợp đối với một số công việc xây lắp thuộc về Giám đốc, Chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành thi công thuộc Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Ngọc Hân