Bắc Giang:

Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại "điệp khúc" kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Dân trí Sai phạm sau khi được phát hiện, nhiều tổ chức và cá nhân đã phải nhận trách nhiệm tại một dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng tại huyện Tân Yên. Tuy nhiên, hình thức xử lý mà người dân mong chờ lại chỉ là những từ ngữ quen thuộc như kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
>>Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ tại huyện Tân Yên!

Thực hiện quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 27/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mới đây ông Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành bản kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa – thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá – Lam Cốt đến Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa do UBND huyện Tân Yên làm chủ đầu tư.

Sau khi chỉ rõ trách nhiệm trong những sai phạm sau thanh tra Dự án Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận và xử lý những đơn vị có liên quan.

Điệp khúc “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”


Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại điệp khúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm! - Ảnh 1.

Việc xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (phụ trách khối) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tồn tại, thiếu sót chung về quản lý, đầu tư xây dựng

Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, trưởng phòng Tài chính-kế hoạch, Giám đốc BQL DA huyện căn cứ vào các văn bản của nhà nước và của tỉnh, kiểm tra, rà soát hồ sơ hoàn công theo đúng quy định, đồng thời khi lập báo cáo, trình phê duyệt quyết toán giảm trừ tổng số tiền 10.247.306 .000 đồng, gồm:

Chi phí xây lắp: 9.019.599.000 đồng (trong đó giảm trừ giá trị thực tế thi công 230.492.000đ; giảm trừ do cắt giảm đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Văn bản số 1547/UBND-TH ngày 15/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 8.789.107.000đ – chưa tính giảm trừ khối lượng và giá trị đối với các đường dẫn lên đầu cầu);

Chi phí quản lý dự án 137.987.000đ; Chi phí giám sát 150.635.000đ; Chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế: 59.822.000đ; Chi phí kiểm toán độc lập 632.500.000đ; Chi phí rà phá bom mìn vật nổ 273.763.000đ.

Việc xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (phụ trách khối) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tồn tại, thiếu sót chung về quản lý, đầu tư xây dựng như đã nêu trên;

Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA huyện Tân Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng dự án do sai phạm qua thanh tra.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CPTVĐTXD giao thông Bắc Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND huyện Tân Yên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán do sai phạm qua thanh tra;

Yêu cầu Giám đốc, chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành thi công thuộc Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND huyện Tân Yên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ lập hồ sơ hoàn công và thi công công trình do sai phạm qua thanh tra.

Ngoài ra, thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo BQL DA huyện Tân Yên phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tập trung hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đối với một số công việc thuộc dự án theo đúng quy định;

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn về quản lý, đầu tư xây dựng có biện pháp kịp thời chấn chỉnh không đưa vào giá trị quyết toán công trình hoàn thành đối với nội dung tính sai, không hợp lý trong dự toán, hợp đồng làm tăng sai giá trị công trình; căn cứ các văn bản hiện hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án tiến hành lập báo cáo, trình phê duyệt quyết toán; bố trí nguồn vốn thanh toán không nợ đọng vốn đầu tư xây dựng.

Để nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên dọc tuyến đường, Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện sớm tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí, phê duyệt nguồn vốn, kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng đối với 04 cầu (gồm các cầu: Tân Xuân, Tân An, Chản, Bến Quýt) theo đúng quy định;

Yêu cầu UBND huyện Tân Yên tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư, XDCB, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Hàng loạt sai phạm đã được chỉ rõ

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề tồn tại và khuyết điểm ở những vấn đề: Một số hạng mục công việc chưa phù hợp về định mức, tính sai khối lượng trong khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC – Dự toán là Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CP TVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ: Lại điệp khúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm! - Ảnh 2.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Về việc giám sát thi công, đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị tư vấn giám sát thi công chưa rà soát kỹ về khối lượng; yêu cầu nhà thi công hoàn thiện một số bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu của một số công việc theo từng giai đoạn; nhật ký giám sát thi công và nhật ký thi công ghi chép sơ sài, không rõ ràng đối với nhân công và các công việc triển khai hàng ngày…

Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công thực hiện thi công đối với một số công việc chưa đạt chuẩn khối lượng, định mức theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt như: Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông; làm khe co, khe giãn; Đá Dmax<=4 đệm móng rãnh dọc; Bê tông móng rãnh M150; Vận chuyển đất cấp III (an toàn giao thông); lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông… 

Đơn vị thi công, xây lắp dự án này là Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc về Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Yên được giao thực hiện dự án.

Trách nhiệm trực tiếp do tính toán áp dụng định mức khảo sát, thiết kế thuộc về Giám đốc, chủ trì thiết kế, cán bộ lập dự toán thuộc Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CPTVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Trách nhiệm trong việc Tư vấn giám sát thi công đối với một số tồn tại, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra thuộc về Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ giám sát thuộc Liên danh Giám định xây dựng Bắc Giang – ATCO.

Trách nhiệm trực tiếp do thi công chưa đạt chuẩn khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá và biện pháp thi công chưa phù hợp đối với một số công việc xây lắp thuộc về Giám đốc, Chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành thi công thuộc Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Ngọc Hân

MỚI NHẤT
"Thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết" lộ sai phạm liên hoàn, chính quyền xử lý quyết liệt
"Thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết" lộ sai phạm liên hoàn, chính quyền xử lý quyết liệt

(Dân trí) - Cụm công nghiệp Phú Lâm tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) với cả chục doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giấy xả thẳng trực tiếp xuống dòng Ngũ Huyện Khê chính là một trong những "thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết”. Hàng loạt sai phạm tại đây đã được phát hiện. Chính quyền địa phương đang quyết liệt xử lý.

Thứ ba, 09/10/2018 - 01:20

Bất ngờ cao nguyên bí ẩn đẹp mê hồn cách Hà Nội chỉ hơn 100km
Bất ngờ cao nguyên bí ẩn đẹp mê hồn cách Hà Nội chỉ hơn 100km

(Dân trí) - Những đồi cỏ xanh mướt, trải dài như những thảo nguyên rộng lớn cùng không khí mát mẻ của vùng khí hậu ôn đới, con người, thiên nhiên hoang sơ và những bãi đá cổ nằm rải rác với những hình thù kỳ quái khiến du khách kinh ngạc không thể ngờ cách thủ đô Hà Nội hơn 100km lại có một vùng đất còn bí ẩn đến như vậy.

Thứ ba, 09/10/2018 - 09:21

Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động khiến người dân bức xúc!
Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động khiến người dân bức xúc!

(Dân trí) - Dù không được cấp phép hoạt động, không có trong quy hoạch và đã bị đình chỉ, xử phạt… thế nhưng, Trạm trộn bê tông tươi Xuân Hùng, ở phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.

Thứ ba, 09/10/2018 - 07:50

Nguyên chủ nhiệm HTX tự ý chiếm dụng hàng chục ha đất công
Nguyên chủ nhiệm HTX tự ý chiếm dụng hàng chục ha đất công

(Dân trí) - 90,1ha đất lâm nghiệp có chồng lấn đất thổ cư đang bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng. Dù UBND huyện này đã có kết luận khẳng định sự việc là sai, nhưng không hiểu vì sao đã 5 năm trôi qua, câu chuyện “nguyên chủ nhiệm HTX (Hợp tác xã) chiếm dụng đất công” vẫn chưa được giải quyết gây bức xúc cho nhân dân.

Thứ ba, 09/10/2018 - 07:47

Con gái liệt sỹ gần 40 năm mòn mỏi đi đòi ngôi nhà thơ ấu, tỉnh Thừa Thiên Huế nói gì?
Con gái liệt sỹ gần 40 năm mòn mỏi đi đòi ngôi nhà thơ ấu, tỉnh Thừa Thiên Huế nói gì?

(Dân trí) - Chiều 8/10, trong cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, PV Dân trí đã đặt câu hỏi tiến độ của việc giải quyết ngôi nhà bà Lê Thị Cháu (73 tuổi, con ruột liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, cháu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng) ở số 4 đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế.

Thứ ba, 09/10/2018 - 07:27

Người dân ngao ngán với cây cầu "quái dị" tại Hoà Bình!
Người dân ngao ngán với cây cầu "quái dị" tại Hoà Bình!

(Dân trí) - Người dân kêu nhiều, chủ đầu tư và đơn vị thi công thi nhau hứa, tuy nhiên đã nhiều năm nay, cầu xóm Cháo tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bội vẫn y nguyên là một cây cầu "quái dị" khi cứ mưa lũ kéo đến là "đứng nhìn" cả xã Kim Tiến bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Thứ hai, 08/10/2018 - 03:41

Tỉnh Bắc Giang phục dựng đường lên Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tỉnh Bắc Giang phục dựng đường lên Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông

(Dân trí) - UBND tỉnh Bắc Giang đang triển khai bảo tồn và phục dựng hàng loạt di tích Phật giáo hàng trăm năm tuổi dọc con đường hoằng dương Phật pháp lên non thiêng Yên Tử tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong đó tiêu biểu có chùa Vĩnh Nghiêm, di tích quốc gia đặc biệt, là nơi phát tích và sự hưng thịnh của Phật giáo thế kỷ XI đến XIV.

Thứ hai, 08/10/2018 - 02:52

Bạc Liêu: Sau thanh tra, Trường THCS Giá Rai B "lộ" sai phạm không đóng thuế
Bạc Liêu: Sau thanh tra, Trường THCS Giá Rai B "lộ" sai phạm không đóng thuế

(Dân trí) - Liên quan đến vụ giáo viên tố nhiều vấn đề tại Trường THCS Giá Rai B (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), sau thanh tra, tại trường này được cho là có một thời gian dài không đóng thuế khi cho thuê mặt bằng để kinh doanh.

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:38

Hà Tĩnh: Cán bộ phường ngang nhiên xây dựng nhà trái phép
Hà Tĩnh: Cán bộ phường ngang nhiên xây dựng nhà trái phép

(Dân trí) - Mặc dù chỉ được phép dựng lán tạm thời để kinh doanh nhưng ông Nguyễn Anh Đức (cán bộ phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên xây dựng 3 căn nhà cấp 4 kiên cố trái phép khiến người dân bức xúc.

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:36

Vì sao cơ quan điều tra không đưa công văn của Bộ Công thương vào hồ sơ vụ án?
Vì sao cơ quan điều tra không đưa công văn của Bộ Công thương vào hồ sơ vụ án?

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án cán bộ quản lý thị trường “giải cứu” phân bón giả ở Sóc Trăng, Bộ Công thương được cho là có công văn có nội dung có lợi cho 2 cán bộ quản lý thị trường bị điều tra nhưng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng lại không đưa văn bản này vào hồ vụ án. Vì sao như vậy?

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:34

"Thách thức" quyết định của chính quyền, giám đốc doanh nghiệp giải thích do bận!
"Thách thức" quyết định của chính quyền, giám đốc doanh nghiệp giải thích do bận!

(Dân trí) - Dù đã bị Sở TN&MT tỉnh Phú Yên yêu cầu dừng khai thác vì hút cát nằm ngoài vị trí cho phép, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú (Cty Huy Phú) vẫn làm ngơ, tiếp tục hút cát để bán. Giải thích về việc này, giám đốc doanh nghiệp cho rằng mình bận nhiều công việc nên không thông báo cho công nhân.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 07:04

Bệnh viện trăm tỷ xuống cấp, nguyên nhân do mưa kéo dài?
Bệnh viện trăm tỷ xuống cấp, nguyên nhân do mưa kéo dài?

(Dân trí) - Mặc dù được đầu tư với số tiền lớn, nhưng từ khi đưa vào sử dụng được một thời gian, một số hạng mục đầu tư của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã biểu hiện kém chất lượng. Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng sau mùa mưa năm 2018 gây khó khăn cho việc khám chữa bệnh khiến nhiều bệnh nhân bức xúc.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Xôn xao chuyện nam giáo viên có hồ sơ lý lịch "sinh đôi" với cán bộ huyện!
Xôn xao chuyện nam giáo viên có hồ sơ lý lịch "sinh đôi" với cán bộ huyện!

(Dân trí) - Theo giải thích của nam giáo viên, nhiều năm trước do không có hộ khẩu tại địa phương nên người này mượn hồ sơ lý lịch, bằng tốt nghiệp THPT của người em họ để dự thi vào trường cao đẳng. Từ đó đến nay, nam giáo viên sử dụng tên tuổi, lý lịch của người họ hàng này trong công tác và các giấy tờ gia đình.

Thứ bảy, 06/10/2018 - 06:09

Doanh nghiệp quỵt nợ, dân "tan cửa nát nhà": Văn hoá doanh nghiệp là điều xa xỉ?
Doanh nghiệp quỵt nợ, dân "tan cửa nát nhà": Văn hoá doanh nghiệp là điều xa xỉ?

(Dân trí) - “Không thể chấp nhận được cung cách làm ăn chộp giật của công ty này. Hơn nữa đây không phải là công ty tư nhân, một doanh nghiệp đang còn cổ phần lớn của nhà nước không thể hành xử chợ búa đứng ngoài pháp luật như vậy được. Vị giám đốc nên biết đây không phải chỉ là pháp luật mà còn là văn hoá doanh nghiệp, là nhân cách một người lãnh đạo nữa”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ sáu, 05/10/2018 - 08:28

Hàng trăm hộ dân "kẹt" trong dự án "treo" giữa thủ đô: Phường Mễ Trì "bình chân như vại"?
Hàng trăm hộ dân "kẹt" trong dự án "treo" giữa thủ đô: Phường Mễ Trì "bình chân như vại"?

(Dân trí) - Trong khi hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm ngày đêm mong ngóng sớm được thoát khỏi cảnh bị "giam lỏng" trong dự án treo, UBND TP Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm sốt sắng chỉ đạo thì UBND phường Mễ Trì lại "bình chân như vại", thất hẹn báo cáo kết quả rà soát hiện trạng đất.

Thứ sáu, 05/10/2018 - 08:27

Nghi án cán bộ quản lý thị trường “giải cứu” phân bón giả, cơ quan điều tra nói gì?
Nghi án cán bộ quản lý thị trường “giải cứu” phân bón giả, cơ quan điều tra nói gì?

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận người dân ở Sóc Trăng rất quan tâm đến nghi án “giải cứu phân bón rởm” có liên quan đến 2 cán bộ quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng. PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Sóc Trăng về vụ án này.

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:32

Đường vào khu du lịch nổi tiếng cả nước nát... như tương!
Đường vào khu du lịch nổi tiếng cả nước nát... như tương!

(Dân trí) - Đường tỉnh lộ 971, đoạn từ trung tâm hành chính huyện Kiên Lương dẫn vào khu lịch Hòn Phụ Tử thuộc địa bàn xã Bình An, (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) có chiều dài 18 km đang xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong di chuyển và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:27

Hơn 33 ha đất "ngủ quên" suốt 5 năm, UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn kiểm tra!
Hơn 33 ha đất "ngủ quên" suốt 5 năm, UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn kiểm tra!

(Dân trí) - Trái với những hi vọng của địa phương, dự án hàng trăm tỷ vẫn “án binh”, hơn 33 ha đất “ngủ quên” suốt 5 năm. Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra, địa phương vẫn đang chờ quyết định cuối liên quan đến tương lai của “đại dự án”.

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:25

Thanh tra đột xuất vụ phó chủ tịch huyện bị tố "vẽ" ra chuyện để hành dân!
Thanh tra đột xuất vụ phó chủ tịch huyện bị tố "vẽ" ra chuyện để hành dân!

(Dân trí) - Liên quan đến nội dung kêu cứu và tố cáo của người dân về việc UBND huyện Sơn Động, cá nhân phó chủ tịch huyện Giáp Văn Tâm buộc ông phải trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng quy định pháp luật, UBND huyện Sơn Động đã lập đoàn thanh tra đột xuất vụ việc.

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:02

Truy trách nhiệm cán bộ để xưởng gỗ trái phép hoạt động tràn lan tại Nghệ An!
Truy trách nhiệm cán bộ để xưởng gỗ trái phép hoạt động tràn lan tại Nghệ An!

(Dân trí) - UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) sẽ lập đoàn kiểm rà soát toàn bộ hoạt động của các xưởng chế biến gỗ trên địa bàn, nếu không đủ các điều kiện sẽ yêu cầu tháo dỡ. Đồng thời, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ cấp xã liên quan.

Thứ năm, 04/10/2018 - 07:25

Nghệ An: Chợ mới xây dở dang, người dân “liều mình” tràn ra quốc lộ để buôn bán!
Nghệ An: Chợ mới xây dở dang, người dân “liều mình” tràn ra quốc lộ để buôn bán!

(Dân trí) - Do không gian của chợ cũ quá hẹp, xuống cấp, người dân không có nơi để buôn bán nên phải “liều mình” tràn ra ngay bên dọc đường Quốc lộ. Thực trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy trong khi đó dự án xây chợ mới tiền tỷ thì bỏ hoang gây lãng phí.

Thứ năm, 04/10/2018 - 07:21

Bình Định: “Cát tặc” lộng hành đe doạ dân, chính quyền xã kêu khó xử lý
Bình Định: “Cát tặc” lộng hành đe doạ dân, chính quyền xã kêu khó xử lý

(Dân trí) - Ngang nhiên khai thác cát trái phép, nhưng khi người dân tố giác thì đối tượng này còn có hành vi đe dọa. Thế nhưng, chính quyền xã Cát Lâm (huyện Phù Cát, Bình Định) chưa thực sự quyết liệt, khiến người dân địa phương lo lắng.

Thứ năm, 04/10/2018 - 07:19

Tỉnh Bắc Giang tổ chức xúc tiến đầu tư du lịch quảng bá hơn 2000 di tích, danh thắng
Tỉnh Bắc Giang tổ chức xúc tiến đầu tư du lịch quảng bá hơn 2000 di tích, danh thắng

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Giang có hệ thống đình, chùa phong phú và đa dạng với 2.237 di tích lịch sử, văn hóa trải khắp trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có 711 di tích được xếp hạng, trong đó 101 di tích cấp quốc gia và 583 di tích cấp tỉnh, tiêu biểu như di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm là chốn tổ thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập thế kỷ XIII.

Thứ năm, 04/10/2018 - 07:10

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội báo cáo vụ cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu!
Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội báo cáo vụ cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu!

(Dân trí) - Sau công văn của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm những sai phạm tồn đọng tại cụm chung cư 229 phố Vọng hồi tháng 5/2018, đến nay Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của UBND TP. Hà Nội. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương giải quyết và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 01/11/2018.

Thứ tư, 03/10/2018 - 08:29