Thứ ba, 02/10/2018 - 07:47

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ tại huyện Tân Yên!

Dân trí

Một loạt những sai phạm được phát hiện, nhiều tổ chức và cá nhân được chỉ rõ trách nhiệm trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên. Đây là kết quả sau quá trình thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng một dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng tại huyện này.

Thực hiện quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 27/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mới đây ông Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành bản kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa – thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá – Lam Cốt đến Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa do UBND huyện Tân Yên làm chủ đầu tư.

Dự án trên đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; và Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là hơn 76 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 1 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: hơn 4 tỷ đồng, chi phí khác: hơn 3 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 15 tỷ đồng).

Dự án đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thẩm định thiết kế BVTC-DT tại văn bản số 2165/SGTVT-QLCL ngày 12/8/2016. Ngày 17/8/2016 Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1292/QĐ-UBND v/v phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình. Tổng dự toán hơn 92 tỷ đồng, trong đó: chi phí xây dựng hơn 73 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 1 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 4 tỷ đồng, chi phí khác hơn 5,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 9 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm trong dự án trăm tỷ tại huyện Tân Yên! - Ảnh 1.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Ngày 23/9/2016, UBND huyện Tân Yên đã ra Quyết định số 3143/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình thuộc Dự án – do Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CPĐT phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là hơn 72 tỷ đồng, giảm giá so với giá gói thầu xây lắp được duyệt là 3.798.682.000 = 75.973.641.000 - 72.174.959.000, tương ứng tỷ lệ 5% - Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

Theo cơ quan thanh tra, đơn giá này phù hợp tỷ lệ giảm giá gói thầu theo Văn bản 2058/UBND-XD ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý ĐTXD từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: “đường giao thông giảm giá gói thầu tối thiểu 5%”.

Tuy nhiên, về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề tồn tại và khuyết điểm ở những vấn đề: Một số hạng mục công việc chưa phù hợp về định mức, tính sai khối lượng trong khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC – Dự toán là Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CP TVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Về việc giám sát thi công, đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị tư vấn giám sát thi công chưa rà soát kỹ về khối lượng; yêu cầu nhà thi công hoàn thiện một số bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu của một số công việc theo từng giai đoạn; nhật ký giám sát thi công và nhật ký thi công ghi chép sơ sài, không rõ ràng đối với nhân công và các công việc triển khai hàng ngày…

Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công thực hiện thi công đối với một số công việc chưa đạt chuẩn khối lượng, định mức theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt như: Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông; làm khe co, khe giãn; Đá Dmax<=4 đệm móng rãnh dọc; Bê tông móng rãnh M150; Vận chuyển đất cấp III (an toàn giao thông); lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông… 

Đơn vị thi công, xây lắp dự án này là Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với Dự án được Thanh tra chỉ rõ – là thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Phụ trách khối).

Trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc về Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Yên được giao thực hiện dự án.

Trách nhiệm trực tiếp do tính toán áp dụng định mức khảo sát, thiết kế thuộc về Giám đốc, chủ trì thiết kế, cán bộ lập dự toán thuộc Liên danh Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang và Công ty CPTVĐTXD giao thông Bắc Ninh.

Trách nhiệm trong việc Tư vấn giám sát thi công đối với một số tồn tại, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra thuộc về Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ giám sát thuộc Liên danh Giám định xây dựng Bắc Giang – ATCO.

Trách nhiệm trực tiếp do thi công chưa đạt chuẩn khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá và biện pháp thi công chưa phù hợp đối với một số công việc xây lắp thuộc về Giám đốc, Chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành thi công thuộc Liên danh Công ty CPXD Thăng Long và Công ty CP ĐT và phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ vào các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã đề ra hướng kết luận và xử lý với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Ngọc Hân