Bài 6:

Hà Nội: Người dân để nghị xem xét lại việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất!

(Dân trí) - UBND quận Ba Đình đã quyết định thụ lý để giải quyết đơn của ông Phạm Văn Viêm liên quan việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc. Cùng đó, ông Viêm và các hộ dân liên quan bày tỏ sự bàng hoàng, khó hiểu về việc bị khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các hộ dân tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang vô cùng bàng hoàng, khó hiểu về việc bị khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu đất để thực hiện Dự án Xây dựng đường Liễu Giai – Núi Trúc đoạn từ Khách sạn La Thành đến phố Núi Trúc (giai đoạn 2). Điều này đã khiến các hộ dân có đất bị thu hồi tại phường Kim Mã không ngừng thắc mắc về quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013.

Theo như thông tin các hộ dân cung cấp thì nguồn gốc đất bị thu hồi của một số hộ  là do Viện khoa học Việt Nam phân phối/thanh lý nhà ở cấp IV cho các cán bộ công tác trong Viện khoa học Việt Nam từ những năm 1970, diện tích được phân phối/ thanh lý khoảng 5m2 đến 9m2 tùy từng hộ, với mục đích để làm nhà ở và sinh hoạt gia đình.

Đến ngày 30/6/1989, Viện khoa học Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1127/VKH-VP về việc giao quyền tự sử dụng nhà ở cho các hộ trong các khu tập thể do Viện KHVN xây dựng, trong đó quyết định: "Hủy bỏ dự kiến thanh lý các khu nhà ở do Viện xây dựng và giao cho các chủ hộ hiện đang ở các khu tập thể Đội Cấn, Kim Mã, Cơ khí luyện kim, xóm 4 Nghĩa Đô quyền tự quản lý, sửa chữa, cải tạo, cơi nới diện tích đang được sử dụng". Do có chủ trương chính sách này của Nhà nước nên các hộ dân được Viện Khoa học Nhà nước phân phối đất đã chủ động tự sửa chữa, cải tạo, cơi nới diện tích đang sử dụng để có chỗ ở, sinh hoạt như hiện nay.

Hà Nội: Người dân để nghị xem xét lại việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất! - Ảnh 1.

Gia đình ông Viêm có Quyết định số 38a/QĐ ngày 25/12/1992 của Viện khoa học các hợp chất thiên nhiên - Viện khoa học Việt Nam về việc thanh lý nhà ở số B9B Khu tập thể UB KH kỹ thuật Nhà nước cho ông Bùi Cao Thưởng - là người chuyển nhượng toàn bộ nhà đất này cho ông Viêm.

Ngoài ra, nguồn gốc đất bị thu hồi của một số hộ dân khác là được UBND quận Ba Đình cho phép xây dựng hoặc nhận chuyển nhượng của người khác có nguồn gốc nằm ngoài khu đất của Viện khoa học Việt Nam từ trước ngày 15/10/1993. Đồng thời, hàng năm các hộ đều thực hiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế nhà, đất ở với Nhà nước theo quy định.

Các hộ dân tại phường Kim Mã còn cho biết  họ rất đồng tình và luôn sẵn sàng ủng hộ chủ trương của Thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng tình về việc bị khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bởi bà con cho rằng nhà, đất của họ có nguồn gốc từ trước ngày 15/10/1993, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì đất có nguồn gốc từ trước thời điểm này, đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Liên quan đến việc các hộ dân tại phường Kim Mã bị khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng đường Liễu Giai – Núi Trúc đoạn từ Khách sạn La Thành đến phố Núi Trúc (giai đoạn 2), Luật sư Nguyễn Ngọc Đạt – Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết: "Diện tích nhà, đất mà các hộ dân tại phường Kim Mã bị thu hồi thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất theo khoản 1 Điều 100 Luật đất đai. Do vậy, tại Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ đã khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất là chưa đúng quy định pháp luật, bởi:

Như thông tin, tài liệu các hộ dân đã cung cấp về nguồn gốc đất bị thu hồi thì theo quy định pháp luật hiện hành diện tích nhà đất của các hộ dân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi mà không phải nộp tiền sử dụng đất, cụ thể:

Căn cứ khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

"a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ".


Hà Nội: Người dân để nghị xem xét lại việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất! - Ảnh 2.
Hà Nội: Người dân để nghị xem xét lại việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất! - Ảnh 3.

Quận Ba Đình chính thức thụ lý giải quyết khiếu nại của người dân bị thu hồi đất.

Căn cứ khoản 5, khoản 7 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

"5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.

 "7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật."

Mặt khác, ngày 04/01/2005, Bộ Tài chính đã có Công văn số 06 TC/QLCS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về thu tiền sử dụng đất đối với đất ở trước ngày 15/10/1993 như sau: "Trường hợp nhà ở, đất ở do các cơ quan tự quản lý được hình thành trước ngày 15/10/1993, đã tự thanh lý (không đúng theo quyết định của Nhà nước) hoặc các hộ gia đình đã tự cải tạo, xây dựng. Đến nay các trường hợp này không còn cơ quan tự quản nên không bán nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994, nếu được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất".

Như vậy, dựa vào nguồn gốc đất, căn cứ khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 và tinh thần của Công văn số 06 TC/QLCS của Bộ Tài chính thì diện tích nhà, đất bị thu hồi của các hộ dân hoàn toàn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất, việc các hộ dân tại phường Kim Mã bị khấu trừ nghĩa vụ tài chính 40% tiền sử dụng đất trong Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là không phù hợp quy định pháp luật".

Như Báo Dân trí đã thông tin, UBND quận Ba Đình vừa ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND do ông Tạ Nam Chiến, Phó chủ tịch ký ngày 5/10 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Viêm, trú tại số 3 ngõ 294/4 phố Kim Mã. Thời gian thụ lý xem xét theo quy định của Luật Khiếu nại.

UBND quận Ba Đình giao nhiệm vụ cho tổ công tác thành lập theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND quận Ba Đình tiến hành xác minh đơn của ông Viêm; Kết thúc việc thẩm tra, xác minh có báo cáo trình UBND quận xem xét, trả lời theo quy định của Luật Khiếu nại.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế