Hà Nội: Cách giải quyết khiếu nại “lạ” của huyện Gia Lâm với đơn thư của người dân?

Dân trí “UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định 63/QĐ-UB để thu hồi đất ao của gia đình cụ Chi và Quyết định 8643/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 63/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện đăng ký đất đai về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ao cho gia đình ông Thạch, bà Phú là không đúng pháp luật”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.
>>Hà Nội: Bị người dân khởi kiện, chủ tịch huyện Gia Lâm chuẩn bị hầu tòa
>>Hà Nội: Luật sư phân tích lý do người dân kiện chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa!
>>Vụ dân kiện Chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa: Cả xã, huyện từng cùng nhau phạm luật!

Như Dân trí đã thông tin, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho rằng bị thu hồi đất trái quy định pháp luật. Vì vậy, sau nhiều năm không ngừng đấu tranh, gia đình ông Chiến đã nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, khi nhận được Quyết định này gia đình ông Chiến, ông Chỉnh rất bất ngờ khi gia đình ông Đào Tiến Thạch và bà Đào Thị Phú không phải là người khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB và cũng chưa từng sử dụng diện tích đất ao mà ông Nguyễn Văn Dậu, ông Nguyễn Quang Lựu và ông Đào Quang Lựu được Nhà nước cấp năm 1956 lại cũng thuộc diện được Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh (em trai ông Chiến).

Liên quan đến việc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm chỉ đạo Phòng tài nguyên và môi trường hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh, bà Đào Thị Phú và ông Đào Tiến Thạch thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, PV Dân Trí đã có cuộc trao đổi với Luật sư Mai Bích Ngân - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) để làm rõ những vấn đề pháp lý.


Khu đất đã bị quây tôn mà người dân cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái luật.

Khu đất đã bị quây tôn mà người dân cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái luật.

Luật sư Mai Bích Ngân nhận định: “Việc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh, bà Đào Thị Phú và ông Đào Tiến Thạch thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định pháp luật, bởi:

Thứ nhất, phạm vi yêu cầu giải quyết khiếu nại của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh chỉ đối với phần đất mà gia đình ông Chiến, ông Chỉnh bị thu hồi trái pháp luật.

Theo nội dung Đơn khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB thì ông Chiến, ông Chỉnh chỉ yêu cầu UBND huyện Gia Lâm giải quyết đối với một phần diện tích đất ao của gia đình ông bị thu hồi theo Điều 2 Quyết định 63/QĐ-UB, mà không yêu cầu giải quyết toàn bộ nội dung Điều 2 đó, không đề cập đến việc giải quyết cho gia đình ông Đào Tiến Thạch, bà Đào Thị Phú (là con bà Nguyễn Thị Chi). Mặt khác, ông Chiến cũng là hàng thừa kế thứ nhất đối với phần đất ao của cụ Dậu để lại như ông Chỉnh. Vậy mà, ông Chiến lại không được xem xét cấp Giấy chứng nhận một phần đất ao là không đúng quy định về thừa kế, trong khi ông Thạch, bà Phú là người không có giấy tờ chứng minh về quyền quản lý, sử dụng đất ao, cũng như ông Thạch, bà Phú chưa từng sử dụng phần đất ao này thì lại được UBND huyện Gia Lâm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, gia đình ông Chiến, ông Chỉnh hoàn toàn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ao số 55, tờ bản đồ số 15 với diện tích 244m2 tại Bản đồ địa chính năm 1993 và sổ lập kèm theo

Căn cứ Báo cáo 85/BC-UB của UBND xã Ninh Hiệp, Kết luận số 02/KL-TTr của Thanh tra huyện Gia Lâm thì một phần diện tích đất bị thu hồi theo Quyết định số 63/QĐ-UB là được Nhà nước chia theo chính sách cải cách ruộng đất cho ông Nguyễn Văn Dậu (là bố đẻ ông Chiến, ông Chỉnh) và được gia đình ông Dậu sử dụng ổn định từ năm 1956 đến này.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai quy định: “Người đang sử dụng đất hợp pháp là người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người có tên trong sổ địa chính”. Căn cứ khoản 1 mục II Quyết định 201-QĐ/ĐKTK năm 1989 quy định: “Bản đồ và sổ địa chính phải phản ánh đúng vị trí, hình thể thửa đất; diện tích, loại hạng đất, chủ sử dụng trên từng thửa đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận”. Trong khi đó, tại Bản đồ địa chính năm 1984, Bản đồ địa chính năm 1993 và sổ lập kèm theo đã thể hiện người đăng ký một phần đất ao có tên ông Nguyễn Văn Chỉnh, mà không có tên của gia đình ông Thạch, bà Phú.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993”.


Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.


Và Quyết định số 8643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc giải quyết khiếu nại bị người dân phản ứng quyết liệt.

Và Quyết định số 8643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc giải quyết khiếu nại bị người dân phản ứng quyết liệt.

Như vậy, dựa vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 và bản đồ địa chính năm 1984, năm 1993 thì gia đình ông Chiến, ông Chỉnh hoàn toàn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ao số 55, tờ bản đồ số 15 với diện tích 244m2 tại Bản đồ địa chính năm 1993 và sổ lập kèm theo.

Thứ ba, gia đình ông Thạch, bà Phú không có căn cứ chứng minh về quyền quản lý, sử dụng một phần đất ao Chiến Thắng

Như đã phân tích ở phần trên thì gia đình ông Chiến, ông Chỉnh hoàn toàn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ao số 55, tờ bản đồ số 15 với diện tích 244m2 tại Bản đồ địa chính năm 1993 và sổ lập kèm theo.

Trong khi đó, gia đình ông Đào Tiến Thạch, bà Đào Thị Phú không có căn cứ, cơ sở chứng minh về quyền quản lý, sử dụng một phần diện tích đất ao Chiến Thắng, cụ thể gia đình ông Thạch, bà Phú:

- Không thuộc diện được chia đất ao trong thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1956.

- Không có tên trong Sổ địa chính, sổ mục kê qua các thời kỳ, không có biên lai thuế nhà, đất đối với một phần đất ao này.

- Không có giấy tờ về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất ao của cụ Lựu hay cụ Ve. Mặc dù, trong các đơn thư của cụ Chi gửi cơ quan có thẩm quyền đều thể hiện gia đình cụ có quyền sử dụng đối với một phần đất ao của ông Lựu. Trong khi đó, cụ Lựu luôn khẳng định cụ không ủy quyền cho cụ Ve hay không chuyển nhượng cho bất cứ ai đối với một phần thửa đất ao này. Bên cạch đó, gia đình cụ Chi lại không có bất cứ tài liệu nào thể hiện việc gia đình cụ nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ao đó, chưa nói đến việc nhận chuyển nhượng có hợp pháp hay không, cũng như ranh giới, diện tích đất ao được nhận chuyển nhượng không được xác định.

Thậm chí, trong một số tài liệu mà gia đình cụ Chi cung cấp tại Tòa án cấp sơ thẩm là có sự mâu thuẫn về việc mua bán, đổi đất đối với phần đất ao của cụ Lựu, cụ thể là: Giấy giao kèo đổi nhà đất ở giữa gia đình ông Nguyễn Bá Dũng, bà Đào Thị Phú (là con rể cụ Chi) với gia đình cụ Nghi – cụ Rượu vào ngày 07/4/1970, theo đó gia đình cụ Nghi có một phần ao chung với 03 gia đình và đã đổi cho gia đình ông Dũng. Trong khi đó, tại các đơn xin giải quyết đất ao của gia đình cụ Chi đều khẳng định 1/3 phần đất ao chung là được gia đình cụ nhận chuyển nhượng của cụ Ve vào năm 1969. Rõ ràng việc khai nhận về nguồn gốc sử dụng một phần đất ao của gia đình cụ Chi có sự mẫu thuẫn, không biết là một phần đất đó được nhận chuyển nhượng chính xác là từ ai, tại vị trí nào, diện tích bao nhiêu? Chưa kể cụ Nghi –cụ Rượu và cụ Ve đều không có quyền sử dụng đối với diện tích phần đất ao đó.


Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

Gia đình ông Thạch, bà Phú chưa bao giờ sử dụng phần diện tích đất ao này – điều này được khẳng định tại bản án sơ thẩm số 16/2018/HCST ngày 23/3/2018 của TAND thành phố Hà Nội. Cũng như chưa từng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận về việc đang sử dụng đất ao đó - điều này được thể hiện tại Bản đồ địa chính năm 1984 và Bản đồ địa chính năm 1993, cụ thể tại 02 bản đồ này chỉ thể hiện gia đình ông Chiến, ông Chỉnh và gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình là người được đăng ký tên trên sổ địa chính đối với thửa đất ao qua các thời kỳ, trong khi đó gia đình ông Lựu cũng cụ Ve hay cụ Chi đều không có tên đăng ký trên bản đồ địa chính về quyền sử dụng phần đất ao đó. Căn cứ Điều 4 Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai quy định: “Người đang sử dụng đất hợp pháp là người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người có tên trong sổ địa chính”. Như vậy, dựa vào căn cứ này cho thấy gia đình ông Thạch, bà Phú chưa bao giờ sử dụng đất ao này, vì thế mà cơ quan Nhà nước đã không công nhận quyền sử dụng đất ao cho họ là có căn cứ, đúng quy định.

UBND huyện Gia Lâm căn cứ vào việc UBND xã Ninh Hiệp đã thực hiện chia/giao đất theo bản vẽ năm 1990 cho các hộ gia đình để công nhận quyền quản lý, sử dụng một phần đất ao cho gia đình cụ Chi là không có căn cứ, bởi: UBND xã Ninh Hiệp đã căn cứ vào đơn đề nghị của 03 gia đình (ông Chỉnh, cụ Chi và ông Sửu) từ năm 1990 để chia đất ao làm ba phần, tuy nhiên gia đình ông Chiến, ông Chỉnh và gia đình ông Sửu đều khẳng định là không viết đơn đề nghị chia đất này.

Đồng thời, UBND xã Ninh Hiệp không cung cấp được đơn đề nghị này để đối chiếu chứng minh - điều này đã được thể hiện tại Biên bản làm việc giữa đại diện Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp ngày 05/10/2018. Hơn nữa, việc chia đất của UBND xã Ninh Hiệp là không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục chia đất theo quy định.

Như vậy, việc UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định 63/QĐ-UB để thu hồi đất ao của gia đình cụ Chi và Quyết định 8643/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 63/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện đăng ký đất đai về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ao cho gia đình ông Thạch, bà Phú là không đúng pháp luật.

Hiện nay vụ án đang được TAND cấp cao tại Hà Nội thu lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm và ông Chiến, ông Chỉnh cho biết họ đang rất hồi hộp chờ phán quyết khách quan, công bằng của TAND cấp cao tại Hà Nội vào 14h ngày 15/11/2018.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế

MỚI NHẤT
Quảng Trị: Hàng chục hộ dân rơi vào bế tắc tại Làng thanh niên lập nghiệp!
Quảng Trị: Hàng chục hộ dân rơi vào bế tắc tại Làng thanh niên lập nghiệp!

(Dân trí) - Thực trạng đầy khó khăn trên đang diễn ra đối với gần 30 hộ dân tại Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Dù đã chuyển đến sinh sống tại nơi ở mới nhiều năm, song họ chưa thực sự an cư, ổn định cuộc sống.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:18

Vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu!
Vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Luật sư Trần Bá Học nêu quan điểm, việc người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm dẫn đến để cấp dưới chiếm đoạt tiền nhà nước thì cần kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí có thể xem xét dấu hiệu hình sự.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:15

Đề xuất thu hồi điểm kinh doanh sai mục đích của đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá Thái Bình!
Đề xuất thu hồi điểm kinh doanh sai mục đích của đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá Thái Bình!

(Dân trí) - Mặc dù đã có chỉ đạo của UBND tỉnh lẫn Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình, nhưng nhiều hộ thuê mặt bằng kinh doanh vẫn cố tình không chấp hành chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, bàn giao lại địa điểm kinh doanh… dẫn đến việc Sở VHTT&DL đề xuất thu hồi lại toàn bộ địa điểm kinh doanh sai mục đích này.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:13

Nhịp cầu bạn đọc số 17: Công dân đề nghị làm rõ nguồn gốc đất tại TP Hải Phòng!
Nhịp cầu bạn đọc số 17: Công dân đề nghị làm rõ nguồn gốc đất tại TP Hải Phòng!

(Dân trí) - Tuần qua, Báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư của bạn đọc trên mọi miền tổ quốc, phản ánh những vấn đề bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, tranh chấp lối đi chung tại phường Quán Thánh, sự bất cập trong việc mở tuyến xe bus Yên Nghĩa - Hòa Bình... Báo Dân trí đã chuyển nội dung đơn của bạn đọc đến các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:35

Làm đường như đắp đê khiến nhiều hộ dân chìm trong biển nước!
Làm đường như đắp đê khiến nhiều hộ dân chìm trong biển nước!

(Dân trí) - Bức xúc vì việc nâng cấp con đường lên quá cao nhưng số cống thoát nước lại quá ít khiến 9 hộ dân với 30 nhân khẩu ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (đoạn gần cầu Trà Bương mới) phải đau đớn nhìn tài sản “bơi” theo dòng nước lũ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và chính quyền nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:16

Những trại chăn nuôi lợn “tra tấn” người dân tại Bình Định!
Những trại chăn nuôi lợn “tra tấn” người dân tại Bình Định!

(Dân trí) - Hơn nửa tháng qua, các hộ dân sinh sống ở 2 thôn Thọ Tân Bắc và Thọ Tân Nam (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) kêu ca về tình trạng các trang trại chăn nuôi heo tại địa phương phát tán mùi hôi, tanh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:13

Vụ nhà máy tinh bột sắn “bức tử” sông Dinh: Xử phạt doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục!
Vụ nhà máy tinh bột sắn “bức tử” sông Dinh: Xử phạt doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục!

(Dân trí) - Với những vi phạm về lĩnh vực môi trường, nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh thuộc Công ty CP Fococev Quảng Bình đã bị xử phạt 66 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:11

Vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất: Mòn mỏi chờ công lý sau 6 lần chỉ đạo từ Chính phủ!
Vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất: Mòn mỏi chờ công lý sau 6 lần chỉ đạo từ Chính phủ!

(Dân trí) - Quá trình giải quyết khiếu nại của bà Phượng, Văn phòng Chính phủ đã 6 lần truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nhưng đến nay sự vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi đòi đất đang trải qua chuỗi ngày khốn cùng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:09

Hà Nội: Cư dân chung cư 229 Phố Vọng kêu cứu, hàng loạt sai phạm vẫn chưa được giải quyết
Hà Nội: Cư dân chung cư 229 Phố Vọng kêu cứu, hàng loạt sai phạm vẫn chưa được giải quyết

(Dân trí) - Hơn 10 năm qua, hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại chung cư 229 Phố Vọng vẫn đang khẩn thiết kêu cứu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mong mỏi về một quyết định giải quyết công tâm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cư dân trước hàng loạt các hành vi vi phạm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Thứ tư, 14/11/2018 - 08:17

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chính thức chỉ đạo khởi tố vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ”!
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chính thức chỉ đạo khởi tố vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ”!

(Dân trí) - Sau gần 30 kỳ báo điều tra của Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” để có cơ sở pháp lý tiến hành điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, làm rõ bản chất vụ việc, các hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Cúc và sai phạm của cán bộ có liên quan.

Thứ tư, 14/11/2018 - 06:48

Uẩn khúc 3 cháu bé chết đuối thương tâm và bản báo cáo dối trá của vị hiệu trưởng!
Uẩn khúc 3 cháu bé chết đuối thương tâm và bản báo cáo dối trá của vị hiệu trưởng!

(Dân trí) - Ông Đặng Thanh Thuỷ, hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp vừa ký báo cáo chính thức gửi Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang… về vụ 3 cháu bé chết đuối thương tâm do sai phạm của cơ quan này. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ cho rằng đây là một bản báo cáo dối trá và đã chính thức gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an.

Thứ tư, 14/11/2018 - 06:40

"Hung thần" xe tải “hết đát” đổ đất trái pháp luật, chủ tịch xã tạm giữ, xử phạt có đúng luật?
"Hung thần" xe tải “hết đát” đổ đất trái pháp luật, chủ tịch xã tạm giữ, xử phạt có đúng luật?

(Dân trí) - Một chiếc xe tải không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, quá hạn đăng kiểm, chở đất không rõ nguồn gốc để đổ san lấp lên đất nông nghiệp trái pháp luật bị Chủ tịch UBND cấp xã phát hiện “nóng”, quyết liệt lập biên bản xử phạt hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện có đúng pháp luật?

Thứ ba, 13/11/2018 - 09:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Hối hả “thuần phục” cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình!
Hối hả “thuần phục” cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải loạt bài về cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình hành dân, Bộ Giao thông vận tải, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình đều có những chỉ đạo xử lý quyết liệt. Các phương tiện cơ giới cùng hàng chục công nhân đang hối hả “thuần phục” cây cầu “quái dị” này.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:44

Nhiều bất cập trên quốc lộ 19C, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông!
Nhiều bất cập trên quốc lộ 19C, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông!

(Dân trí) - Quốc lộ 19C là tuyến giao thông huyết mạch của 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên) đồng thời kết nối với tỉnh Bình Định, Đắk Lắk. Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng nhưng hiện vẫn còn 3,5 km tuyến tránh qua TT. La Hai (huyện Đồng Xuân) chưa được thi công. Không có tuyến tránh, các phương tiện vận tải có trọng tải hàng chục tấn phải đi vào trung tâm thị trấn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:12

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang nhắc nhở chủ tịch huyện báo cáo việc giải quyết quyền lợi của dân!
Chủ tịch tỉnh Kiên Giang nhắc nhở chủ tịch huyện báo cáo việc giải quyết quyền lợi của dân!

(Dân trí) - Liên quan vụ hàng ngàn mét vuông đất của ông Trương Văn Hương (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) bị thu hồi từ năm 1999 nhưng đến nay chưa đền bù xong, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản nhắc nhở Chủ tịch huyện Kiên Lương báo cáo vụ việc, trả lời cho ông Hương.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:11

Phát hiện núi nứt đe doạ trường tiểu học, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý “khẩn”!
Phát hiện núi nứt đe doạ trường tiểu học, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý “khẩn”!

(Dân trí) - Nhận được thông tin núi Y Sơn tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa bị nứt, sạt đe doạ trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các thầy cô và các em học sinh tiểu học ngay sau núi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cùng Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, khắc phục “khẩn”.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:00

Hai luật sư “ra tay” giúp dân miễn phí vì chướng mắt cảnh doanh nghiệp “chí phèo”!
Hai luật sư “ra tay” giúp dân miễn phí vì chướng mắt cảnh doanh nghiệp “chí phèo”!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất Hà Bắc quỵt những đồng tiền xương máu của người dân nghèo, luật sư Vi Văn Diện và luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết đã liên hệ nạn nhân đề nghị hỗ trợ miễn phí toàn bộ quá trình khởi kiện doanh nghiệp này ra Toà án.

Thứ ba, 13/11/2018 - 07:59

Người dân kiên trì khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Lào Cai lại chuẩn bị hầu toà
Người dân kiên trì khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Lào Cai lại chuẩn bị hầu toà

(Dân trí) - Sau một thời gian dài chờ đợi với nhiều lần bị tạm hoãn, tạm đình chỉ, phiên toà xét xử vụ án Chủ tịch UBND TP Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị người dân khởi kiện lại chuẩn bị được mở lại.

Thứ hai, 12/11/2018 - 08:57

Lộ diện chủ nhân hơn 43 tấn chất thải nguy hại ngang nhiên rong ruổi trên Quốc lộ 1A
Lộ diện chủ nhân hơn 43 tấn chất thải nguy hại ngang nhiên rong ruổi trên Quốc lộ 1A

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 14C - 121.18 kéo rơ mooc biển kiểm soát 14R - 004.00 chở tới hơn 43 tấn chất thải nguy hại của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Việt Bắc đang rong ruổi trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

Thứ hai, 12/11/2018 - 08:24

Vụ "đi đòi nợ, bị truy tố tội cướp tài sản": Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng?
Vụ "đi đòi nợ, bị truy tố tội cướp tài sản": Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Đi đòi nợ, bị truy tố cướp tài sản” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), trong kiến nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm, Luật sư Trần Bá Học cho rằng, vụ án này đã có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử.

Thứ hai, 12/11/2018 - 08:03

Chủ tịch xã ký thông báo yêu cầu Bí thư  Đảng ủy xã tháo dỡ công trình sai phạm!
Chủ tịch xã ký thông báo yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã tháo dỡ công trình sai phạm!

(Dân trí) - Một Bí thư Đảng ủy ở Hà Tĩnh khi đang tiến hành xây dựng nhà ở thì bị người dân phát hiện một phần công trình trùm lên cả đường đi của dân.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 07:45

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ "băm nát" đảo ngọc Phú Quốc!
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ "băm nát" đảo ngọc Phú Quốc!

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng “xẻ thịt”, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất rừng trên đảo ngọc Phú Quốc mà báo Dân trí đã phản ánh, ngày 2/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, về việc tiếp tục kiểm tra và xử lí nghiêm các đối tượng phá rừng, cán bộ tiếp tay, bao che dẫn đến sai phạm.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 07:41

Cận cảnh cặp Phụng khổng lồ “đậu” trước sân UBND TP Sa Đéc!
Cận cảnh cặp Phụng khổng lồ “đậu” trước sân UBND TP Sa Đéc!

(Dân trí) - Đến trụ sở UBND TP Sa Đéc, người dân không khỏi ngỡ ngàng trước cặp Phụng khổng lồ đặt hai bên lối vào cơ quan này. Được biết, để tạo nên cặp Phụng này, nghệ nhân đã dùng hàng trăm chậu hoa cẩm tú mai ghép lại.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 07:38

Hàng loạt cán bộ “dính” vi phạm quản lý đất đai: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo rà soát kết luận thanh tra
Hàng loạt cán bộ “dính” vi phạm quản lý đất đai: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo rà soát kết luận thanh tra

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng loạt cán bộ “dính” vi phạm quản lý đất đai giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn TP Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo rà soát lại nội dung kết luận thanh tra.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 07:36