Bài 3:

Hà Nội: Luật sư phân tích lý do người dân kiện chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa!

Dân trí Vụ việc Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa liên quan đến quản lý đất đai tại xóm 7 xã Ninh Hiệp, cùng với việc Sở TN&MT TP Hà Nội từng khẳng định cả xã và huỵện này đều thực hiện trái pháp luật, luật sư Mai Bích Ngân đã phân tích nhiều bất thường trong sự việc.
>>Vụ dân kiện Chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa: Cả xã, huyện từng cùng nhau phạm luật!
>>Hà Nội: Chủ tịch huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa!

Trở lại với vụ việc thu hồi quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất mà người dân được Nhà nước giao từ những năm 1956, sau 15 năm không ngừng khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, ngày 05/7/2017, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Chỉnh mới nhận được Quyết định số 8643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc giải quyết khiếu nại.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang khi nội dung Quyết định 8643/QĐ-UBND không những không giải quyết được triệt để vấn đề hủy Quyết định thu hồi đối với diện tích đất của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh mà diện tích đất này lại được chỉ thị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người khác.


Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

Liên quan đến vấn đề việc đơn thư của người dân cho rằng có sai phạm của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm trong việc thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Chỉnh và việc giao Ủy ban nhân dân xã Ninh Hiệp phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường huyện Gia Lâm hướng dẫn ông Nguyễn Văn Chỉnh, ông Đào Tiến Thạch và bà Đào Thị Phú đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyên Văn Chỉnh bị thu hồi, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Luật sư Mai Bích Ngân - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội để làm rõ các khía cạnh pháp lý.

Luật sư Mai Bích Ngân nhận định: việc UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 63/QĐ-UB, theo đó thu hồi của gia đình ông Chỉnh diện tích đất là 146m2 trong tổng số 380m2 đất các hộ gia đình được phân từ năm 1956 là hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai và việc ban hành Quyết định 8643/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại cũng chưa giải quyết dứt điểm vấn đề quyền lợi của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang bị xâm phạm.

Thứ nhất, diện tích 146m2 đất ao nằm trong diện tích 380m2 đất mà UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định thu hồi là thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh và diện tích đất này hoàn toàn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Báo cáo 85/BC-UB của UBND xã Ninh Hiệp, Kết luận số 02/KL-TTr của Thanh tra huyện Gia Lâm và thực tế sử dụng đất của gia đình ông Chiển, ông Chỉnh thì diện tích đất mà gia đình ông Chỉnh bị thu hồi theo Quyết định số 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm có nguồn gốc là được Nhà nước chia theo chính sách cải cách ruộng đất từ năm 1956.


 Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.


Và Quyết định số 8643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc giải quyết khiếu nại bị người dân phản ứng quyết liệt.

Và Quyết định số 8643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc giải quyết khiếu nại bị người dân phản ứng quyết liệt.

Căn cứ Điều 31 Luật cải cách ruộng đất 1953 quy định về quyền của người được chia như sau: “Người được chia ruộng đất có quyền sở hữu ruộng đất đó, và không phải trả cho địa chủ hay chính quyền bất cứ một khoản nào. Chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ấy cho người được chia. Mọi khế ước cũ đều huỷ bỏ”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì gia đình ông Chỉnh có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với phần đất ao được chia trong thời kỳ cải cách ruộng đất.

Mặt khác, căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 17/1999/NĐ-CP quy định về vấn đề thực hiện quyền của người sử dụng đất thì: “ Người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định sau đây thì làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định này : …Những giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấp trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay”. Đối chiếu với việc sử dụng đất của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh, từ khi được Nhà nước giao đất cho đến khi có Quyết định thu hồi đất, gia đình chúng ông Chỉnh đã quản lý, sử dụng liên tục gần 50 năm. Do vậy, tại thời điểm thu hồi đất thì gia đình ông Chỉnh đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất ao được giao từ năm 1956.

Thứ hai, diện tích đất ao không thuộc đối tượng phải thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai .

Diện tích đất ao mà gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang quản lý, sử dụng là được Nhà nước giao trong thời kỳ cải cách ruộng đất (từ 1953 đến 1956), việc giao đất này là hợp pháp và đúng pháp luật. Đồng thời, từ khi được giao đất cho đến khi bị UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định thu hồi đất, gia đình ông Chiến, ông Chỉnh không có bất cứ vi phạm nào về đất đai, đồng nghĩa với việc chưa từng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình quản lý, sử dụng diện tích đất ao này. Như vậy, dựa vào quá trình giao đất, quá trình sử dụng đất của gia đình ông Chỉnh là đúng quy định pháp luật, không thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 26, Điều 76 Luật đất đai 1993.

Mặt khác, tại thời điểm thu hồi đất không có bất cứ thông tin, tài liệu nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng thửa đất ao của gia đình ông Chỉnh sang mục đích khác. Do đó, việc thu hồi đất của gia đình ông Chỉnh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 27 Luật đất đai 1993.

Như vậy, thửa đất ao mà gia đình ông Chỉnh bị thu hồi theo Quyết định số 63/QĐ-UBND không thuộc đối tượng bị thu hồi đất. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm thu hồi đất của gia đình ông Chỉnh là trái quy định pháp luật.

Hà Nội: Luật sư phân tích lý do người dân kiện chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa! - 4

Khu đất đã bị quây tôn mà người dân cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái luật.

Khu đất đã bị quây tôn mà người dân cho rằng chính quyền địa phương đã làm trái luật.

Thứ ba, việc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ban hành Quyết định thu hồi đất 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 đã không tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 28 Luật đất đai 1993 quy định : “Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết về lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại”. Trong khi đó, việc thu hồi đất của gia đình ông Chỉnh chỉ được quy định duy nhất tại Điều 2 Quyết định 63/QĐ-UB về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu của UBND huyện Gia Lâm ngày 04/02/2002, không nêu lý do thu hồi đất, cũng như trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất không thông báo cho gia đình ông Chỉnh biết về lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại khi thu hồi đất. Với hàng loạt những sai phạm trong quá trình ban hành Quyết định số 63/QĐ-UB liên quan đến việc thu hồi đất trái pháp luật của UBND huyện Gia Lâm đã dẫn đến Quyết định thu hồi này không có giá trị pháp lý để thực thi .

Hơn nữa, theo đơn yêu cầu đòi lại một phần đất ao của ông Lựu, UBND huyện Gia Lâm đã căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Luật đất đai 1993, sửa đổi năm 2001 và căn cứ vào 02 văn bản sau: Báo cáo số 161/BC-ĐC ngày 28/12/2001 của Phòng địa chính – Nhà đất và Kết luận số 02/KL-TTr ngày 15/01/2001 của Thanh tra huyện để thu hồi toàn bộ diện tích đất ao, trong đó có một phần diện tích đất ao của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh là không có căn cứ, bởi:

Nội dung khoản 2 Điều 2 Luật đất đai 1993, sửa đổi năm 2001 quy định về việc Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai. Trong khi đó tất cả văn bản của UBND xã Ninh Hiệp báo cáo đều khẳng định UBND xã chỉ xác định mốc giới đất ao theo đơn đề nghị của 03 gia đình đang sử dụng đất ao, không có sự giao đất cho người khác sử dụng, đồng thời cũng không có bất cứ văn bản nào thể hiện diện tích đất ao đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho người khác. Như vậy, rõ ràng việc UBND huyện căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Luật đất đai 1993, sửa đổi năm 2001 để tước quyền đòi đất của ông Lựu, cũng như thu hồi toàn bộ đất ao là không đúng quy định.

Hà Nội: Luật sư phân tích lý do người dân kiện chủ tịch huyện Gia Lâm ra tòa! - 6


Chủ tịch huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa.

Chủ tịch huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa.

Còn đối với Báo cáo số 161/BC-ĐC và Kết luận số 02/KL-TTr đều là các văn bản của cơ quan thuộc UBND huyện Gia Lâm báo cáo về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất ao của 03 gia đình ông Lựu, ông Dậu, ông Thọ khi ông Lựu có đơn yêu cầu đòi lại một phần đất ao của gia đình ông do bà Chi đang sử dụng. Rõ ràng, các văn bản này có giá trị giúp UBND huyện xác định về nguồn gốc đất ao của các hộ gia đình. Mặt khác, diện tích đất ao được Nhà nước giao cho 3 ông (ông Dậu, ông Lựu, ông Thọ), trong đó chỉ có ông Lựu là người có tranh chấp một phần diện tích đất ao với gia đình bà Chi và có đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vậy mà, trong quá trình giải quyết yêu cầu đòi một phần đất của ông Lựu, bỗng nhiên UBND huyện Gia Lâm vô cớ thu hồi diện tích đất ao của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1956 trong khi 02 ông không có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên quan đến phần đất ao của gia đình mình, bên cạch đó tại Kết luận số 02/KL-TTr của Thanh tra huyện đã công nhận việc sử dụng một phần diện tích đất ao là thuộc quyền quản lý của gia đình ông Dậu - rõ ràng đây là điều vô cùng khó hiểu và uẩn khúc trong vụ việc này.

Nhận thấy, Quyết định 63/QĐ-UB xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình nên ông Chiến, ông Chỉnh đã liên tục khiếu nại quyết định này trong suốt 15 năm. Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã ban hành Quyết định số 8643/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Chiến, ông Chỉnh đối với Quyết định số 63/QĐ-UB. Tuy nhiên, Quyết định 8643/QĐ-UBND chưa giải quyết dứt điểm những sai phạm của UBND huyện Gia Lâm khi ban hành Quyết định số 63/QĐ-UB mà lại tiếp tục mở ra rất nhiều vấn đề bất hợp lý. Vì vậy, gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang khởi kiện Quyết định 63/QĐ-UB và Quyết định 8643/QĐ-UBND để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình. Hiện vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo Thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm số 210/TBTL-HCST ngày 21/8/2017.

Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Anh Thế (thực hiện)

MỚI NHẤT
Hà Nội: Thanh tra toàn diện Dự án Cải tạo di tích Pháo đài Xuân Tảo!
Hà Nội: Thanh tra toàn diện Dự án Cải tạo di tích Pháo đài Xuân Tảo!

(Dân trí) - Sau khi có kiến nghị của cử tri và thông tin báo chí phản ánh, UBND Quận Bắc Từ Liêm vừa đề nghị Thanh tra Quận này thực hiện thanh tra đối với hạng mục của Dự án Cải tạo Di tích Pháo đài Xuân Tảo và yêu cầu hoàn thành trong quý I/2018.

Thứ bảy, 20/01/2018 - 07:22

Ủy ban huyện thua kiện một người dân: Tòa án tỉnh đang “đánh đố” người dân?
Ủy ban huyện thua kiện một người dân: Tòa án tỉnh đang “đánh đố” người dân?

(Dân trí) - Sau khi TAND huyện Yên Dũng tuyên UBND huyện Yên Dũng thua “trắng bụng” một người dân, UBND huyện Yên Dũng kháng cáo. Hiện Tòa Hành chính TAND tỉnh Bắc Giang đang thụ lý vụ án. Tuy nhiên, luật sư Quách Thành Lực cho rằng hiện vụ án không biết đến bao giờ mới được xử bởi những quyết định thực sự “đánh đố” người dân.

Thứ sáu, 19/01/2018 - 07:33

Đắk Nông: Gia cố bờ sông sạt lở cuốn trôi nhà cửa vườn tược của dân!
Đắk Nông: Gia cố bờ sông sạt lở cuốn trôi nhà cửa vườn tược của dân!

(Dân trí) - Trước đó Dân trí đã phản ánh, do hoạt động khai thác cát kết hợp với việc thủy điện Buôn Tua Srah xả lũ nên gần 20ha đất sản xuất cùng nhà ở, hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng vẫn không được khắc phục triệt để đẩy người dân vào cảnh nguy hiểm.

Thứ năm, 18/01/2018 - 02:52

Bắc Giang: "Hô biến" đất rừng thành đất ở, lãnh đạo huyện phải rút kinh nghiệm!
Bắc Giang: "Hô biến" đất rừng thành đất ở, lãnh đạo huyện phải rút kinh nghiệm!

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Giang vừa công bố quyết định kỷ luật với hai lãnh đạo huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) liên quan đến việc dàn xếp hồ sơ để “hô biến” đất rừng thành đất ở bằng hình thức cảnh cáo và kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thứ năm, 18/01/2018 - 02:47

Bắc Giang: Yêu cầu doanh nghiệp nộp hơn 20 tỷ khắc phục sai phạm dự án chợ Hoàng Ninh
Bắc Giang: Yêu cầu doanh nghiệp nộp hơn 20 tỷ khắc phục sai phạm dự án chợ Hoàng Ninh

(Dân trí) - Liên quan tới những sai phạm của chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ KK Bắc Giang trong thực hiện dự án chợ Hoàng Ninh, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm. Doanh nghiệp này đã phải nộp hơn 20 tỷ để khắc phục sai phạm.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:57

Áp thuế theo Thông tư 44: Doanh nghiệp đá Nghệ An cận kề ngày "khai tử"?
Áp thuế theo Thông tư 44: Doanh nghiệp đá Nghệ An cận kề ngày "khai tử"?

(Dân trí) - Qua khảo sát giá bán một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì giá bán trên thị trường hiện nay thấp hơn nhiều so với khung giá do Bộ Tài chính quy định. Trước việc này, thì hàng trăm doanh nghiệp đá tại Nghệ An đứng trước nguy cơ phá sản, trả mỏ .... trong năm 2018.

Thứ tư, 17/01/2018 - 10:27

Nhịp cầu bạn đọc số 1: Chuyển hàng loạt đơn thư bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng giải quyết!
Nhịp cầu bạn đọc số 1: Chuyển hàng loạt đơn thư bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng giải quyết!

(Dân trí) - Tuần qua, Báo Điện tử Dân Trí đã nhận được nhiều đơn, thư của bạn đọc về các nội dung: Khiếu nại bị chậm thi hành án, bị chậm điều tra khởi tố án hình sự, bị trù dập... Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:03

Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: Kinh phí bảo trì tòa nhà bị “làm phép”?
Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: Kinh phí bảo trì tòa nhà bị “làm phép”?

(Dân trí) - Vụ việc tại cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng là một vụ việc kéo dài với hàng loạt sai phạm của Công ty xây lắp và Công ty Sao Mai trong quá trình quản lý, vận hành cụm nhà chung cư. Những hành vi này đã xâm phạm quyền - lợi ích hợp pháp và gây nhiều bức xúc cho các cư dân tại cụm nhà chung cư.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:54

Ủy ban huyện thua kiện "trắng bụng" một người dân: Thua là phải!
Ủy ban huyện thua kiện "trắng bụng" một người dân: Thua là phải!

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc TAND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tuyên xử UBND huyện Yên Dũng thua “trắng bụng” một người dân bởi cơ quan này đã có một quy trình cấp sổ đỏ “vượt thời gian”, nhiều bạn đọc Dân trí đã gửi ý kiến bất bình trước sự việc và cho rằng: “Ở đây có dấu hiệu làm giả tài liệu, giấy tờ của Nhà nước, đề nghị Cơ quan Công an điều tra và nếu có thì tiến hành khởi tố vụ án cùng các cá nhân liên quan”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:38

Đắk Lắk: Hàng chục thí sinh yêu cầu hủy kết quả cuộc thi công chức cấp xã bị lộ đề!
Đắk Lắk: Hàng chục thí sinh yêu cầu hủy kết quả cuộc thi công chức cấp xã bị lộ đề!

(Dân trí) - Kỳ thi công chức cấp xã tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã được cơ quan công an xác định đã bị lộ đề thi, hàng loạt cán bộ liên quan đã bị tiến hành các mức kỷ luật. Tuy nhiên, phía huyện vẫn công nhận kết quả trúng tuyển dẫn đến việc hàng chục nhân viên cấp xã công tác lâu năm ngang nhiên bị mất việc và chỉ được bố trí việc làm không phù hợp với mức lương rất thấp.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:33

Áp thuế theo Thông tư 44, UBND tỉnh Nghệ An gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét!
Áp thuế theo Thông tư 44, UBND tỉnh Nghệ An gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét!

(Dân trí) - Qua khảo sát giá bán một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì giá bán trên thị trường hiện nay thấp hơn nhiều so với khung giá do Bộ Tài chính quy định. Trước việc này, thì hàng trăm doanh nghiệp đá tại Nghệ An đứng trước nguy cơ phá sản, trả mỏ ....

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:30

Yêu cầu Chủ tịch TP Bắc Giang thu hồi tiền sai phạm, xử lý kỷ luật cán bộ!
Yêu cầu Chủ tịch TP Bắc Giang thu hồi tiền sai phạm, xử lý kỷ luật cán bộ!

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND thành phố Bắc Giang giai đoạn năm 2014- 2016. Hàng loạt sai phạm được chỉ rõ. Từ đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bắc Giang thu hồi tiền sai phạm và xử lý kỷ luật cán bộ.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Người dân đề nghị làm rõ nhiều câu hỏi khi thu hồi đất thực hiện dự án Hải Đăng City
Người dân đề nghị làm rõ nhiều câu hỏi khi thu hồi đất thực hiện dự án Hải Đăng City

(Dân trí) - Trong bản vẽ ban đầu của dự án này ghi rõ “dự án khu nhà ở Phú Mỹ”, nhưng sau đó trong các phương án đền bù thì dự án này đã thành Dự án Phát triển Kinh tế xã hội (KT - XH). Nó là một trong những nguyên nhân khiến bị một số hộ dân phản ứng quyết liệt.

Thứ ba, 16/01/2018 - 08:25

Kỳ án giữa thủ đô: Hai bị cáo xin kháng nghị bản án khiến dư luận phẫn nộ!
Kỳ án giữa thủ đô: Hai bị cáo xin kháng nghị bản án khiến dư luận phẫn nộ!

(Dân trí) - Ngay sau khi thẩm phán Hoàng Nhật Tân - Chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm TAND TP Hà Nội tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt 2 anh em bị cáo Quản Đắc Quý hơn 10 năm tù, hàng chục người dân tại phòng xử án phẫn nộ la hét, gào khóc phản đối. Mới đây nhất, VKSND Cấp cao và TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiếp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm từ 2 bị cáo.

Thứ hai, 15/01/2018 - 08:39

Vụ tìm lại 3 căn nhà tại trung tâm: Có quyền sử dụng tài sản do cha mẹ để lại!
Vụ tìm lại 3 căn nhà tại trung tâm: Có quyền sử dụng tài sản do cha mẹ để lại!

(Dân trí) - “Quyền sở hữu hợp pháp của 3 căn nhà là ông Võ Văn Thiêm và bà Nguyễn Thị Hoa nên khi ông bà qua đời thì quyền thừa kế thuộc về 3 người con. Họ là những người thừa kế hợp pháp, có quyền sử dụng đối với tài sản cha mẹ để lại”, luật sư Bùi Quốc Tuấn khẳng định.

Thứ hai, 15/01/2018 - 08:13

Chỉ đạo làm rõ vụ “xẻ thịt” đất công rúng động tại Bà Rịa - Vũng Tàu!
Chỉ đạo làm rõ vụ “xẻ thịt” đất công rúng động tại Bà Rịa - Vũng Tàu!

(Dân trí) - Sau khi Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra về việc thuê đất, sử dụng diện tích đất thuê và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức trên địa bàn TP Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì để có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cá nhân sai phạm.

Thứ hai, 15/01/2018 - 08:09

Bắc Giang: Chủ tịch huyện bị giao thẳng trách nhiệm, cát tặc hết cửa hoành hành!
Bắc Giang: Chủ tịch huyện bị giao thẳng trách nhiệm, cát tặc hết cửa hoành hành!

(Dân trí) - Để quyết liệt ngăn chặn tình trạng vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông và tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn giao thẳng trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Nếu không hoàn thành thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 01:23

Cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Nguyên Chủ tịch huyện đề nghị làm rõ sai phạm!
Cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Nguyên Chủ tịch huyện đề nghị làm rõ sai phạm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), nguyên Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đề nghị cơ quan chức năng huyện Thới Bình và tỉnh Cà Mau làm rõ ai đã sai phạm trong việc tẩy xóa thời gian trong “sổ đỏ” mà UBND huyện Thới Bình cấp cho ông Nguyễn Văn Lịnh vào năm 1993.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:15

Bình Định: Dân bức xúc việc hỗ trợ vật nuôi bị lũ cuốn có dấu hiệu bất minh!
Bình Định: Dân bức xúc việc hỗ trợ vật nuôi bị lũ cuốn có dấu hiệu bất minh!

(Dân trí) - Nhiều hộ dân cho rằng, hộ bị thiệt hại nhiều thì nhận hỗ trợ ít, thậm chí không được hỗ trợ. Ngược lại, hộ thiệt hại ít lại nhận hỗ trợ nhiều hoặc không bị thiệt hại nhưng vẫn có trong danh sách được hỗ trợ, khiến người dân bất bình.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:12

Đắk Nông: Hợp tác xã cầu cứu vì hàng chục công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp
Đắk Nông: Hợp tác xã cầu cứu vì hàng chục công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp

(Dân trí) - Hơn 10 ngày nay, hàng chục công nhân của Hợp tác xã vệ sinh môi trường Quyết Thắng (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) đang buộc phải nghỉ việc vì công việc mưu sinh hàng ngày “bỗng dưng” bị một đơn vị khác thay thế.

Thứ bảy, 13/01/2018 - 08:35

Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ở Ninh Bình: Trách nhiệm vẫn chưa thuộc về ai?
Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ở Ninh Bình: Trách nhiệm vẫn chưa thuộc về ai?

(Dân trí) - Hàng loạt vụ vi phạm pháp luật đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra nhiều năm nay, UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo dẹp bỏ, sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu. Tuy nhiên, đến nay các vụ vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, trách nhiệm người liên quan vẫn chưa thuộc về ai?.

Thứ bảy, 13/01/2018 - 08:32

Khao khát sổ đỏ cháy bỏng của hàng trăm hộ dân bị “giam lỏng” giữa thủ đô!
Khao khát sổ đỏ cháy bỏng của hàng trăm hộ dân bị “giam lỏng” giữa thủ đô!

(Dân trí) - Khoảng 200 hộ dân sinh sống ổn định đã trên dưới 30 năm tại tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đang kêu cứu vì cho rằng bị “giam lỏng” trong dự án quy hoạch bất khả thi. Trước những chỉ đạo quyết liệt “giải cứu” người dân của UBND TP Hà Nội và các sở ngành, “giấc mơ” về tấm sổ đỏ khao khát của bà con đã gần với hiện thực hơn bao giờ hết.

Thứ bảy, 13/01/2018 - 08:21

Cư dân chung cư 229 phố Vọng bước đầu nhận “trái ngọt” sau nhiều năm kêu cứu!
Cư dân chung cư 229 phố Vọng bước đầu nhận “trái ngọt” sau nhiều năm kêu cứu!

(Dân trí) - Sau gần 20 kỳ báo Dân trí đăng tải về hành trình kêu cứu nhiều năm của hàng nghìn cư dân cụm chung cư 229 phố Vọng (Hai Bà Trưng - Hà Nội), Công ty Sao Mai đã phải tiến hành bàn giao tài sản, hạng mục kỹ thuật, công tác quản lý vận hành thuộc diện tích tầng hầm cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng cho Ban quản trị quản lý.

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:37

Ngư dân lo "thắt ruột" vì cửa biển bồi lấp, hơn 100 tàu không thể vươn khơi!
Ngư dân lo "thắt ruột" vì cửa biển bồi lấp, hơn 100 tàu không thể vươn khơi!

(Dân trí) - Đây là thời điểm khai thác cá ngừ đại dương trúng nhất trong năm, nhưng hiện tại vẫn còn hơn 100 tàu thuyền công suất lớn của ngư dân không thể vươn khơi vì cửa biển Đà Diễn TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lại bị bồi lấp.

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:15