Bài 6:

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”!

Dân trí Sở Xây dựng TP Hà Nội đã chính thức “đính chính” Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng chỉ là hướng dẫn và chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh, không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư giải trình hàng loạt vấn đề.
>>Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu làm rõ vụ cư dân chung cư Hancom kêu cứu
>>Hà Nội: Hỗn loạn liên tiếp xảy ra tại toà nhà Hancom, cư dân gửi đơn kêu cứu
>>Hỗn loạn tại chung cư Hancom: Quận Tây Hồ ra văn bản, cư dân quyết liệt phản đối

Trước nội dung Đơn kêu cứu, kiến nghị của Ban quản trị Khu nhà Hancom và phản ánh của Báo điện tử Dân Trí, ngày 04/9/2019 UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 8288/VP-ĐT gửi Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ, Chủ đầu tư, theo đó đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Kinh doanh Hà Nội trả lời cư dân theo quy định; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 09/2019.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 1
Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 2

Chủ đầu tư chung cư Hancom bị yêu cầu giải trình hàng loạt vấn đề.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 18/9/2019 Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của đại diện Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác kinh doanh Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Dương Group), Ban quản trị Khu nhà Hancom. Sau khi trao đổi, thảo luận, cuộc họp đã kết luận các sai phạm và yêu cầu Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Dương Group:

Thứ nhất, về vấn đề cải tạo tầng tum: Tại cuộc họp Ban quản trị đã chỉ rõ sai phạm của Chủ đầu tư trong việc tiến hành cải tạo, chuyển đổi công năng tầng tum khi chưa có Giấy phép xây dựng, Giấy phép quy hoạch và chưa lấy ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định pháp luật. Sau khi nghe phản ánh của Ban quản trị, Sở Xây dựng có quan điểm phản ánh của Ban quản trị về hành vi cải tạo tầng tum của Chủ đầu tư là có cơ sở, Chủ đầu tư chỉ được phép xây dựng sau khi được Thành phố cho phép và có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư:

Căn cứ vào giấy phép xây dựng hoàn trả lại nguyên trạng tầng tum theo giấy phép xây dựng số 35/GPXD ngày 29/02/2008, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

Có báo cáo bằng văn bản quá trình triển khai thực hiện việc hoàn thiện các thủ tục trong việc cải tạo tầng tum nhà chung cư gửi Sở Xây dựng, thời gian trước ngày 30/9/2019”.

Hỗn loạn liên tiếp xảy ra tại toà nhà Hancom

Thứ hai, về vấn đề tầng 1, tầng 2: Ban quản trị có ý kiến Chủ đầu tư đã có hành vi tự ý cải tạo, chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng tại tầng 1 và tầng 2 Khu nhà chung cư Hancom, cho thuê kinh doanh nhà hàng Hải Ngư Ông, chuyển đổi 02 thang bộ thành thang máy gây nguy hiểm về tính mạng, tài sản của cư dân khi xảy ra sự cố cháy nổ. Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư:

Việc cho thuê nhà hàng: Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp cho Ban quản tị toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cho thuê tầng 1 làm nhà hàng như: giấy phép kinh doanh, nghiệm thu về PCCC, giấy chứng nhận về an toàn VSMT, giấy chứng nhận về ATVS thực phẩm, các văn bản chứng minh về sử dụng đúng công năng…theo quy định của pháp luật. Thời hạn trước ngày 15/10/2019.

Đối với 2 thang bộ chuyển thành 01 thang máy tầng 1 lên tầng 2: Sở Xây dựng ghi nhận và đề nghị UBND quận Tây Hồ tổ chức kiểm tra trường hợp Chủ đầu tư sử dụng không đúng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 3

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xử lý sự việc.

Thứ ba, về vấn đề bàn giao hồ sơ nhà chung cư: Ban quản trị có phản ánh Chủ đầu tư không bàn giao bổ sung hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị lưu trữ, quản lý như: Thuyết minh kèm theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung, hồ sơ thẩm duyệt về PCCC. Tại cuộc họp, Sở Xây dựng  có ý kiến: Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ biên bản bàn giao hồ sơ đã ký với Ban quản trị ngày 08/11/2018 và biên bản ngày 20/11/2018 cung cấp bổ sung hồ sơ còn thiếu cho Ban quản trị, thời gian trước ngày 30/9/2019.

Thứ tư, về vấn đề kinh phí bảo trì: Theo phản ánh của Ban quản trị, Chủ đầu tư đã có hành vi bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị quản lý, còn phải bàn giao cho Ban quản trị số tiền 1.860.000.000 đồng. Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến chỉ đạo: “Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Ban quản trị thống nhất quyết toán kinh phí bảo trì để đưa công khai cho cư dân được biết tại Hội nghị nhà chung cư, thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2019”.

Đặc biệt, tại cuộc họp Sở Xây dựng đã chính thức đính chính nội dung Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 chỉ là văn bản hướng dẫn mà không khẳng định Chủ đầu tư có quyền sở hữu đối với diện tích để xe ô tô tại tầng hầm, cụ thể:

7) Tầng hầm: Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng là văn bản hướng dẫn làm cơ sở các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề nghị Chủ đầu tư chứng minh tầng hầm thuộc sở hữu của chủ đầu tư và công khai các nội dung để cư dân được biết thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/9/2019, sau thời gian ngày 30/9/2019 các bên không thống nhất đề nghị gửi đơn ra tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 4

Băng rôn kêu cứu của cư dân treo đỏ toà nhà Hancom.

Trước khi giải quyết xong sở hữu tại tầng hầm đề nghị các bên giữ nguyên hiện trạng đơn vị nào đang quản lý chỗ nào thì vẫn quản lý chỗ đó tại tầng hầm nhà chung cư Hancom đến khi giải quyết xong, việc trông giữ xe phải ưu tiên cho cư dân nhà chung cư. UBND quận và UBND phường hướng dẫn Ban quản trị và Chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ổn định cuộc sống của cư dân.

Công tác quản lý vận hành: 01 tòa nhà chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành, đơn vị quản lý vận hành do hội nghị nhà chung cư lựa chọn”.

Như vậy, có thể thấy tại Biên bản họp ngày 18/9/2019, một lần nữa Sở Xây dựng đã khẳng định rõ Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm là thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư mà chỉ là văn bản hướng dẫn làm cơ sở các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tại Biên bản họp ngày 18/9/2019, Sở Xây dựng cũng đã đề nghị Chủ đầu tư chứng minh tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư, công khai cho các cư dân được biết và khẳng định mỗi tòa nhà chỉ có một đơn vị quản lý vận hành do Hội nghị nhà chung cư lựa chọn.

Thế nhưng, hiểu không đúng ý kiến của Sở Xây dựng, ngày 29/8/2019, UBND quận Tây Hồ có Văn bản số 1195/UBND-QLĐT về việc thực hiện kết quả cuộc họp thông báo nội dung Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng, khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc quyền sở hữu riêng của Chủ đầu tư.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 5
Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 6

Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019 của UBND quận Tây Hồ do ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó chủ tịch ký khẳng định diện tích để xe ô tô trong tầng hầm là của chủ đầu tư khiến cư dân phẫn nộ.

Căn cứ Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng và Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019 của UBND quận Tây Hồ, bất chấp việc đã bàn giao chi tiết hiện trạng tài sản cho đơn vị quản lý vận hành là Công ty TNHH An Điền (đơn vị ký do Hội nghị nhà chung cư lựa chọn, ký Hợp đồng quản lý vận hành với Ban quản trị) quản lý kể từ ngày 01/4/2019 và tiến hành thanh lý Hợp đồng gửi xe ô tô với các cư dân, Chủ đầu tư tiếp tục có hành vi tự ý đưa người lạ vào tầng hầm tòa nhà với lý do để tiếp quản, chờ bàn giao và bảo vệ xe ô tô trong khu vực tầng hầm, phát hành Thông báo về việc sẽ tiếp quản việc quản lý, sử dụng và tổ chức trông xe tại tầng hầm, gây xáo trộn cuộc sống yên bình của các cư dân Khu nhà Hancom, đẩy các cư dân vào tình trạng luôn nơm nớp lo sợ an toàn về tài sản, tính mạng.

Vậy, sau khi Sở Xây dựng chính thức đính chính Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng chỉ là hướng dẫn và Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh, không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư thì UBND quận Tây Hồ có ban hành văn bản đính chính nội dung Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019? Liệu Chủ đầu tư có nghiêm túc khắc phục sai phạm và thực hiện theo đúng yêu cầu của Sở Xây dựng tại Biên bản họp ngày 18/9/2019?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế

MỚI NHẤT
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo "thắt ruột"!
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo "thắt ruột"!

(Dân trí) - Tình trạng này xảy ra tại khu vực ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo phản ánh của người dân tại đây, từ khi có nước máy thì họ không dám dùng ăn uống mà chỉ dùng để tưới cây, rửa xe… vì nước quá bẩn.

Thứ hai, 23/09/2019 - 08:18

Cà Mau: Bị truy tố tham ô, nguyên kế toán Ủy ban thị trấn kêu oan!
Cà Mau: Bị truy tố tham ô, nguyên kế toán Ủy ban thị trấn kêu oan!

(Dân trí) - Vụ án “tham ô tài sản” tại UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được khởi tố từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm, bởi bị cáo một mực kêu oan. Cấp tòa phúc thẩm đã phải hủy án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại vì còn vi phạm.

Thứ hai, 23/09/2019 - 08:16

Diễn tiến "nóng bỏng" mở hy vọng đòi lẽ phải cho 3 cháu bé chết oan tại Bắc Giang!
Diễn tiến "nóng bỏng" mở hy vọng đòi lẽ phải cho 3 cháu bé chết oan tại Bắc Giang!

(Dân trí) - “Cảm ơn báo Dân trí đã theo sát vụ việc và chỉ rõ những sai phạm của trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang khiến 3 cháu nhỏ chết đuối. Cá nhân tôi ủng hộ báo Dân trí làm đến cùng vụ việc để góp phần tạo dựng một xã hội lành mạnh hơn”, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) bày tỏ.

Thứ hai, 23/09/2019 - 08:12

Lặc lè con đường, héo hắt cuộc sống bên mỏ đá
Lặc lè con đường, héo hắt cuộc sống bên mỏ đá

(Dân trí) - Gần 10 năm nay, tuyến đường liên xã Trường Xuân - Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh phải oằn mình gánh chịu hàng trăm lượt xe mỗi ngày. Xe trọng tải lớn chạy liên tục khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt những ổ voi, ổ gà. Người dân thì phải chịu cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi, đóng cửa bịt bùng suốt ngày đêm.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 03:22

Đà Nẵng: Người dân nuôi cá lồng bè bất chấp lệnh cấm
Đà Nẵng: Người dân nuôi cá lồng bè bất chấp lệnh cấm

(Dân trí) - Bất chấp lệnh cấm của UBND TP Đà Nẵng, người dân vẫn ồ ạt đóng lồng bè nuôi thủy sản trái phép trên sông Cổ Cò (quận Ngũ Hành Sơn) và sông Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ).

Chủ nhật, 22/09/2019 - 08:06

Đắk Lắk: Gần 200 hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ sau 30 năm mua đất của nhà nước
Đắk Lắk: Gần 200 hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ sau 30 năm mua đất của nhà nước

(Dân trí) - Mua đất đã 30 năm và mỗi năm vẫn đóng các loại thuế nhà đất, thuế kinh doanh đầy đủ nhưng đến nay gần 200 hộ dân bức xúc khi vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 07:51

Dân cù lao lo lắng sạt lở “tấn công” tại Sóc Trăng!
Dân cù lao lo lắng sạt lở “tấn công” tại Sóc Trăng!

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người dân ở xã cù lao Phong Nẫm (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) rất lo lắng trước tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp, đe dọa nhấn chìm đường sá, nhà cửa, vườn cây ăn trái.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 09:23

TP.HCM: Dân bức xúc vì nước sạch có màu cánh gián
TP.HCM: Dân bức xúc vì nước sạch có màu cánh gián

(Dân trí) - Người dân tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM bức xúc phản ánh tình trạng nước ngả màu cánh gián đến đơn vị cấp nước có văn phòng giao dịch tại xã Phong Phú. Thế nhưng sau khi tiếp nhận thông tin này, đơn vị cấp nước lại chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, không phản hồi, xử lý.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 09:22

Hà Nội: Phó chủ tịch quận ký văn bản khiến cụ bà 77 tuổi “cạn nước mắt” xin cấp sổ đỏ
Hà Nội: Phó chủ tịch quận ký văn bản khiến cụ bà 77 tuổi “cạn nước mắt” xin cấp sổ đỏ

(Dân trí) - Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu một cách bất thường đã được Báo Dân trí đeo bám thông tin suốt hơn 4 năm nay với gần 20 kỳ báo. Nguồn cơn sự việc từ văn bản trì hoãn cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký. Sau khi chính quyền sửa sai, đến nay, 2 cấp toà TP Hà Nội đã chính thức tuyên các bản án làm sáng tỏ sự việc.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:45

Tìm phương án tháo gỡ tình trạng thảm hại khu tái định cư của hộ nghèo tại Sóc Trăng
Tìm phương án tháo gỡ tình trạng thảm hại khu tái định cư của hộ nghèo tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ thảm hại khu tái định cư của hộ nghèo tại Sóc Trăng, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với các sở, ngành, địa phương để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về điều kiện sống của các hộ dân ở dự án này.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:17

Chính quyền cương quyết không cho cô giáo về hưu làm nhà trên đất của mình!
Chính quyền cương quyết không cho cô giáo về hưu làm nhà trên đất của mình!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dân bị chính quyền làm khó khi xây nhà trên đất của mình”, UBND xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã có buổi làm việc với người dân sau phản ánh của báo Dân trí.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:14

Vụ tranh chấp doanh nghiệp "rúng động" ở Hà Nội đã ngã ngũ
Vụ tranh chấp doanh nghiệp "rúng động" ở Hà Nội đã ngã ngũ

(Dân trí) - Vụ tranh chấp nội bộ Công ty TNHH Kim Anh sau hơn 4 năm đã được ngã ngũ bằng bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”?
Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”?

(Dân trí) - Vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm tưởng chừng “hạ màn” thì bất ngờ Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị tái thẩm, trong đó viện dẫn nhiều văn bản nhưng không đề cập đến ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Thủ tướng Chính phủ) ban hành.

Thứ năm, 19/09/2019 - 07:46

Tuyên án vụ "cố ý gây thương tích" còn nhiều mâu thuẫn tại Bạc Liêu
Tuyên án vụ "cố ý gây thương tích" còn nhiều mâu thuẫn tại Bạc Liêu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích còn nhiều mâu thuẫn xảy ra tại huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), luật sư cho rằng, Viện kiểm sát huyện Đông Hải không truy tố bị cáo Đăng có vai trò đồng phạm với bị cáo Toàn đối với thương tích của bị hại Hôn là bỏ lọt hành vi phạm tội.

Thứ năm, 19/09/2019 - 07:41

Sự im lặng đáng sợ trong vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!
Sự im lặng đáng sợ trong vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!

(Dân trí) - “Ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ xem xét kỷ luật Đảng với vị hiệu trưởng quyết không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan. Xin hỏi ông Quế, 3 cháu bé đuối nước đến nay đã bao nhiêu ngày mà ông vẫn còn phát biểu là "sẽ". Một ông hiệu trưởng như vậy mà thời gian kéo dài tới bài báo thứ 41 rồi, các ông vẫn "sẽ" thì nhân dân Bắc Giang nghĩ gì về lãnh đạo tỉnh nhà?”, bạn đọc Dân trí bức xúc.

Thứ tư, 18/09/2019 - 12:39

Những điều lạ kỳ phía sau vụ đem đất công vị trí “kim cương” đi liên kết nhận hơn 5 tỷ!
Những điều lạ kỳ phía sau vụ đem đất công vị trí “kim cương” đi liên kết nhận hơn 5 tỷ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc doanh nghiệp sử dụng 450m2 đất “kim cương” tại số 33 Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình - Hà Nội), hàng tháng phải chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Trung tâm trợ giúp Nông dân TP Hà Nội và số tiền chuyển đến nay đã hơn 5 tỷ đồng, doanh nghiệp này chưa hề được bàn giao lại chứng từ, hoá đơn, PV Dân trí đã vào cuộc xác minh và phát hiện một số điều kỳ lạ, bất thường.

Thứ tư, 18/09/2019 - 11:46

Huế: Phát hiện thêm sai phạm tại công trình vi phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi”
Huế: Phát hiện thêm sai phạm tại công trình vi phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi”

(Dân trí) - Qua kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ 149 đường Bà Triệu, nơi có công trình xây dựng vi phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi”, đã phát hiện 1 shop bán đồ giả và 1 shop vi phạm kinh doanh hàng nước ngoài.

Thứ tư, 18/09/2019 - 07:06

Bài 13: UBND huyện Phú Quốc chính thức thừa nhận ký cấp sổ đỏ có sai sót!
Bài 13: UBND huyện Phú Quốc chính thức thừa nhận ký cấp sổ đỏ có sai sót!

(Dân trí) - Liên quan sự việc ông Tình và bà Phượng tranh chấp đất, huyện cấp sổ đỏ cho bà Phượng, PV Dân trí có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng. Ông Hưng khẳng định việc cấp sổ đỏ cho bà Phượng là đúng đối tượng, tuy nhiên trong quy trình cấp đất có sai sót.

Thứ tư, 18/09/2019 - 06:57

Chuyện hy hữu sau vụ hàng loạt cán bộ ngành tài nguyên bị khởi tố tại Bắc Giang
Chuyện hy hữu sau vụ hàng loạt cán bộ ngành tài nguyên bị khởi tố tại Bắc Giang

(Dân trí) - Sau một quá trình dài điều tra quyết liệt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố 2 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), khởi tố trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Động. Tuy nhiên, điều hy hữu là trước đó, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang lại thay mặt giám đốc ký văn bản khẳng định không có sai phạm. Thậm chí, Phó chủ tịch huyện Sơn Động còn được cho rằng có công phát hiện sai phạm.

Thứ ba, 17/09/2019 - 08:48

Bị chồng cũ quyết làm khó không cho tách khẩu, phải làm thế nào?
Bị chồng cũ quyết làm khó không cho tách khẩu, phải làm thế nào?

(Dân trí) - Hành vi chủ hộ không cung cấp sổ hộ khẩu để người vợ sau khi ly hôn thực hiện việc tách khẩu được xác định là vi phạm quy định trách nhiệm của chủ hộ. Bên cạnh đó cũng có một điều đáng tiếc mà các cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi bổ sung trong nghị định xử phạt vấn đề này để đảm bảo xử lý hiệu quả, triệt để với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch.

Thứ ba, 17/09/2019 - 07:49

TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá?
TP HCM: Chứng thực bản sao, mỗi phường thu… một giá?

(Dân trí) - Hai trụ sở Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 8 (TPHCM) dù cách nhau chỉ gần 2km nhưng mỗi đơn vị có kiểu thu phí chứng thực bản sao khác nhau đến phân nửa giá. Lãnh đạo phòng Tư pháp quận đã nói gì về kiểu thu kỳ lạ này?

Thứ ba, 17/09/2019 - 07:41

Hà Nội: Phía sau vụ đem đất công vị trí “kim cương” đi liên kết nhận hơn 5 tỷ là gì?
Hà Nội: Phía sau vụ đem đất công vị trí “kim cương” đi liên kết nhận hơn 5 tỷ là gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc để được sử dụng 450m2 đất “kim cương” tại số 33 Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình - Hà Nội), doanh nghiệp hàng tháng phải chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Trung tâm trợ giúp Nông dân TP Hà Nội, số tiền chuyển đến nay đã hơn 5 tỷ đồng, doanh nghiệp này chưa hề được bàn giao lại chứng từ, hoá đơn để giám sát. Ngay sau khi Báo Dân trí thông tin sự việc, lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội đã họp và chỉ đạo trung tâm này phải giải trình ngay toàn bộ sự việc.

Thứ hai, 16/09/2019 - 03:02

Nhịp cầu bạn đọc số 14: Đề nghị thanh tra nghiêm túc vụ thi hành án bị tố khuất tất tại Bình Dương!
Nhịp cầu bạn đọc số 14: Đề nghị thanh tra nghiêm túc vụ thi hành án bị tố khuất tất tại Bình Dương!

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân trí nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh một số kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tại các phường: Ngọc Hà; huyện Sóc Sơn; khu tập thể Giảng Võ, quận Hà Đông... Báo Dân trí đã chuyển nội dung đơn bạn đọc đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Thứ hai, 16/09/2019 - 08:23

Công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế gây ngập lụt đường sắt Bắc Nam!
Công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế gây ngập lụt đường sắt Bắc Nam!

(Dân trí) - Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc công trình xây dựng Thị đội Hương Trà của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế gây… ngập lụt đường sắt nhà công vụ cán bộ đường sắt và uy hiếp đường sắt Bắc Nam.

Thứ hai, 16/09/2019 - 06:40