17 năm chưa nhận được đất dù Tỉnh, Bộ chỉ đạo giao đất đúng luật:

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo huyện tổ chức giao đất cho dân

(Dân trí) - (Dân trí) Sau khi nghe đoàn thanh tra báo cáo và trực tiếp đối thoại với gia đình ông Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng kết luận: Quyết định 728/QĐ – UB, ngày 14/4/1999 là đúng qui định pháp luật; giao Chủ tịch huyện Vĩnh Thuận tổ chức giao đất cho gia đình bà Thắm.

Tại thông báo số 200/TB - UB, ngày 13/5 do Bà Đỗ Thị Lệ Hảo – Phó Chánh VP UBND tỉnh Kiên Giang ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng xung quanh vụ khiếu nại giữa gia đình bà Đinh Thị Hồng Thắm và ông Đinh Văn Đức (cùng ngụ ấp Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Công văn nêu: Ngày 9/5 Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng trực tiếp chủ trì cùng với các ban ngành liên quan tiếp công dân định kỳ và đối thoại với ông Đỗ Vinh - người được ông Đinh Văn Đức ủy quyền khiếu nại Quyết định 728/QĐ - UB, ngày 14/4/1999 của Chủ tịch tỉnh về việc giải quyết diện tích đất 1.035,22m2 cho gia đình bà Quách Thị Trí sử dụng - bà Trí là mẹ của bà Đinh Thị Hồng Thắm.

Tại thông báo này, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức giao đất cho gia đình bà Đinh Thị Thắm
Tại thông báo này, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức giao đất cho gia đình bà Đinh Thị Thắm

Qua đối thoại trực tiếp các ngành chuyên môn đã giải thích chính sách pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Đỗ Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng kết luận: Quyết định 728/QĐ – UB ngày 14/4/1999 của Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là đúng qui định pháp luật. Không thừa nhận khiếu nại của ông Đỗ Vĩnh (được ông Đinh Văn Đức ủy quyền - PV), đề nghị ông Đỗ Vĩnh chấp hành nghiêm quyết định giải quyết của Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã có hiệu lực pháp luật.

Chủ tịch Hồng giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức thực hiện Quyết định 728. Thiết nghĩ một vụ việc tranh chấp kéo dài 17 năm, trong khoảng thời gian này 4 đời Chủ tịch tỉnh Kiên Giang và cả Bộ Tài nguyên và Môi trường đều khẳng định Quyết định 728 của Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là đúng luật, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức thực hiện nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, vụ việc kéo dài đến hôm nay?

Con cháu bà Trí, bà Thắm (hai người này đã mất - PV) mong vụ việc sớm được nhận lại đất theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch tỉnh Kiên Giang để sửa lại căn nhà tổ tiên vì nay đã xuống cấm trầm trọng.

Nguyễn Hành