Hải Dương - Bài 2:

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua?

Dân trí “Thật đau xót cho gia đình tôi, 64 năm ông tôi chưa được công nhận liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ 2 thế hệ đi tìm công lý, trước đây bố tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan các cấp xem xét, tuy nhiên khi chưa được công nhận thì bố tôi đã qua đời, nay tôi tiếp tục làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho gia đình tôi để linh hồn của một quân nhân đã hy sinh vì công cuộc giải phóng đất nước được siêu thoát”.
>>Hải Dương: Đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ với chiến sĩ đã hy sinh hơn 60 năm!

Như Dân trí đã phản ánh về trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh nhập ngũ tháng 06/1953 tại đơn vị Đại đội Quang Trung, tham gia chiến đấu tại tỉnh Hải Dương, hy sinh tháng 06/1953 tại đơn vị đại đội Quang Trung, trường hợp hy sinh phục vụ chiến đấu. Thân nhân gia đình ông đã làm đơn gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương đề nghị công nhận liệt sĩ tuy nhiên ngày 9/8//2004 Sở LĐTBXH đã có công văn số 172/CV trả lời như sau:

“Năm 1972 UBHC huyện Ninh Giang có biên bản gửi UBHC tỉnh Hải Hưng đề nghi xác nhận liệt sĩ cho ông Đặng Văn Thỉnh. Tại mác của văn bản trên có ghi: máy bay oanh tạc bất ngờ, QN từ trần, tuất rồi 9/1973. Mặt sau của bản chứng thực của ông Võ Quang Vọng có ghi: đã viết quyết định chính thức ở bản tổng hợp số 96 QĐ tháng 5/1973 giải quyết quân nhân từ trần.

Như vậy theo những tài liệu có trong hồ sơ cho thấy ông Đặng Văn Thỉnh đã được xác nhận là quân nhân từ trần và mọi chế độ đối với quân nhân từ trần đã được giải quyết với ông Thỉnh từ năm 1973”.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Đặng Văn Khuyến - là người trực tiếp thờ cúng ông Đặng Văn Thỉnh - cho biết, “Thật đau xót cho gia đình tôi, 64 năm ông tôi chưa được công nhận liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ 2 thế hệ đi tìm công lý, trước đây bố tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan các cấp xem xét tuy nhiên khi chưa được công nhận thì bố tôi đã qua đời, nay tôi tiếp tục làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho gia đình tôi. Kính mong bạn đọc báo điện tử Dân trí phản ánh giúp sự việc của gia đình tôi để linh hồn của 1 quân nhân đã hy sinh vì công cuộc giải phóng đất nước được siêu thoát.

Trước đây bố tôi (nay đã mất) có làm đơn lên Sở Lao động Thương binh & Xã hội Tỉnh Hải Dương đề nghị công nhận ông Thỉnh là liệt sĩ nhưng hồ sơ lưu tại Sở lại là quân nhân từ trần. Vì lý do ông tôi từ trần không phải do bệnh tật mà là chết do phục vụ chiến đấu, máy bay oanh tạc nên chết, do vậy gia đình tôi không nhất trí với công văn trả lời của Sở. Nếu sai hồ sơ thì làm lại cho gia đình tôi. Có thể các cụ (bố ông Đặng Văn Thỉnh) thời điểm đó không nắm được quy định và trong lúc đất nước còn chiến tranh đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân, nay hòa bình lập lại nên xem xét giải quyết từng trường hợp một cho thấu tình và đạt lý”.

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua? - 1

Biên bản họp hội đồng xác nhận người có công của UBND xã Hồng Phong với 100% ý kiến đồng ý trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ.

Biên bản họp hội đồng xác nhận người có công của UBND xã Hồng Phong với 100% ý kiến đồng ý trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ.

Trong quá trình lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Đặng Văn Thỉnh, gia đình ông (trực tiếp là ông Đặng Văn Khuyến) đã có được sự nhất trí ủng hộ của: Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong (trực thuộc Hội Cựu Chiến binh huyện Ninh Giang) với tỷ lệ 100% nhất trí; Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Hồng Phong với tỷ lệ 100% ủng hộ;

Hội đồng xác nhận người có công xã Hồng Phong ngày 29/6/2016 cũng đã tổ chức cuộc họp đề nghị xác nhận người có công với thành phần dự họp gồm: cán bộ LĐTBXH, trưởng công an, trưởng trạm ý tế, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Cựu TTXP, Chủ tịch Hội Người cao tuổi đã nhất trí 100% đề nghị xét liệt sĩ đối với trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh và khẳng định trường hợp của ông Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét xác nhận.


Phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Đến ngày 05/4/2017 phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương có công văn số 905/PCT-CS gửi BCH quân sự huyện Ninh Giang phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hồng Phong chuyển trả hồ sơ đề nghị xác nhận là liệt sĩ đối với ông Đặng Văn Thỉnh vì không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ với lý do: Bộ CHQS tỉnh nhận được Công văn số 2605/SLĐTB&XH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh thông báo ông Đặng Văn Thỉnh đã có hồ sơ tử sỹ lưu tại Sở, các chế độ đã được giải quyết đối với thân nhân từ năm 1973. Và căn cứ vào Tiết b, Khoản 2, Điều 17, Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Không xem xét xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp chết từ ngày 31/12/1994 trở về trước, cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ đã báo tử theo chế độ tử sĩ hoặc quân nhân từ trần, tai nạn lao động”.

Cục Quân lực trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam, thành lập ngày 08 tháng 9 năm 1945, là cơ quan đầu ngành quản lý và bảo đảm quân số cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Cục Quân lực đã tham mưu cho Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BQP, về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu của các đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhằm xác định được rõ địa bàn tác chiến của từng đơn vị và tìm ra địa điểm nơi các liệt sĩ hy sinh, cung cấp thông tin để các đơn vị quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Trong khi đó, ngày 09/6/2016, Cục Quân lực trực thuộc Bộ Tổng tham mưu gửi thông báo số 1369/QL-QSCS tới ông Đặng Văn Khuyến với nội dung xác minh về trường hợp hy sinh của ông Đặng Văn Thỉnh, quê quán: Xã Ninh Thọ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương):

“Cục Quân lực đã cử cán bộ tra cứu hồ sơ lưu trữ tại cơ quan, kết quả cụ thể như sau: Tại số thứ tự 5836, trang 649, vần T, danh sách liệt sĩ chống Pháp có tên ông Đặng Văn Thỉnh; quê quán, trú quán: tỉnh Hải Hưng; mã A1800; nhập ngũ: tháng 6/1953; cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ, đơn vị: C Quang Trung; mã 0101; liệt sĩ, hy sinh ngày 16/6/1953; nơi hy sinh, nơi an táng: tỉnh Hải Hưng; trường hợp hy sinh: Phục vụ chiến đấu (có bản trích sao danh sách liệt sĩ chống Pháp kèm theo)”.

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua? - 4

Theo hồ sơ lưu trữ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu thì tên của ông Đặng Văn Thỉnh được nằm trong danh sách liệt sĩ chống Pháp.

Theo hồ sơ lưu trữ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu thì tên của ông Đặng Văn Thỉnh được nằm trong danh sách liệt sĩ chống Pháp.

Trong đơn gửi về báo Dân trí, ông Khuyến cho biết, “gia tộc chúng tôi thật đau xót vì ông chúng tôi đã hy sinh 64 năm nhưng chưa được công nhận là liệt sĩ. Dòng tộc chúng tôi lại đọc công văn số 905/PCT-CS của BCH quân sự tỉnh Hải Dương do Đại tá Vũ Xuân Thu ký chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Chúng tôi thật ngạc nhiên không hiểu về giải quyết chính sách tồn sót đối với các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh?

Gia tộc chúng tôi tha thiết kính mong Ban Biên tập báo Dân trí điện tử phản ánh lời khẩn cầu của gia tộc chúng tôi tới các cấp có thẩm quyền xem xét và kết luận rõ ông tôi có đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ không để linh hồn ông tôi nhanh siêu thoát, dòng tộc và gia đình chúng tôi không mủi lòng với những người một thời trai trẻ đã hy sinh xương máu để giải phóng dân tộc”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc!

Ngọc Hân

MỚI NHẤT
Bài 1: Cụm công nghiệp công nghệ sạch “quên” bảo vệ môi trường!
Bài 1: Cụm công nghiệp công nghệ sạch “quên” bảo vệ môi trường!

(Dân trí) - Cụm công nghiệp Gia Phú và Gia Vân (Ninh Bình) được cấp phép đầu tư xây dựng công nghiệp công nghệ sạch, tuy nhiên chủ đầu tư hai dự án này lại “quên” lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ngang nhiên xây dựng dự án khi chưa đầy đủ các quy định của pháp luật.

Thứ năm, 26/10/2017 - 07:27

Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ!
Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ!

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Thanh tra Chính phủ tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội. Theo đó, còn nhiều vướng mắc trong vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO được TP Hà Nội đề nghị Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn.

Thứ năm, 26/10/2017 - 07:18

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh kết luận, dân bật khóc uất nghẹn!
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh kết luận, dân bật khóc uất nghẹn!

(Dân trí) - Cuộc đối thoại giữa tỉnh Thanh Hóa với gia đình ông Lê Văn Chung diễn ra “nảy lửa” gần 4 tiếng đồng hồ. Việc làm sai trái của cán bộ thành phố Thanh Hóa được chỉ rõ, tuy nhiên quyết định cuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khiến người dân bật khóc giữa cơ quan công quyền.

Thứ tư, 25/10/2017 - 01:30

Sở Xây dựng đề nghị quận Tây Hồ kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Sở Xây dựng đề nghị quận Tây Hồ kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng

(Dân trí) - Liên quan đến kiến nghị của người dân về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 202 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Tây Hồ.

Thứ tư, 25/10/2017 - 12:14

Bắc Giang: Vi phạm pháp luật về môi trường, Công ty TNHH Thạch Bàn nhận án phạt
Bắc Giang: Vi phạm pháp luật về môi trường, Công ty TNHH Thạch Bàn nhận án phạt

(Dân trí) - Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 105 triệu đồng với Công ty TNHH Thạch Bàn do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ tư, 25/10/2017 - 11:46

Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Công an huyện "thúc" sớm giải quyết dứt điểm!
Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Công an huyện "thúc" sớm giải quyết dứt điểm!

(Dân trí) - Vì tranh chấp con đường công cộng tại khu phố 7 mà người dân và người quản lí Công ty Hải Lưu đã nhiều lần đánh nhau. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Phú Quốc đề nghị Chủ tịch UBND huyện sớm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp con đường này.

Thứ tư, 25/10/2017 - 11:28

Nhịp cầu bạn đọc số 23: Công dân "tố" UBND Thành phố Huế “có vấn đề” trong việc cấp sổ đỏ!
Nhịp cầu bạn đọc số 23: Công dân "tố" UBND Thành phố Huế “có vấn đề” trong việc cấp sổ đỏ!

(Dân trí) - Tuần qua, ban Bạn đọc báo Dân trí nhận được đơn thư của bạn đọc phản ánh các vấn đề: giải quyết lối đi chung của dân cư khu tập thể Cục Quân huấn; UBND TP.Huế cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản án đã tuyên 9 năm nhưng chưa được thi hành án ở tỉnh Vĩnh Phúc; các hộ dân khu chung cư số 12 Hàng Than kêu cứu…

Thứ tư, 25/10/2017 - 09:02

Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ!
Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), trong một biên bản xác minh vào năm 2002 của TAND huyện Thới Bình, người đại diện thân tộc phía ông Nguyễn Văn Lịnh từng thừa nhận đã chuyển nhượng phần đất cho phía bà Lê Hồng Thấm.

Thứ ba, 24/10/2017 - 12:53

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại với dân vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ!
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại với dân vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ!

(Dân trí) - Sau nhiều năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn được UBND thành phố Thanh Hóa cấp 4 sổ đỏ, chiều nay 24/10 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với hộ ông Nguyễn Văn Chung.

Thứ ba, 24/10/2017 - 12:49

Chiếc cống tắc 4 năm được khơi thông và lời tri ân của Dân trí
Chiếc cống tắc 4 năm được khơi thông và lời tri ân của Dân trí

(Dân trí) - Người xưa có câu: “Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ”, dù vụ việc chưa hẳn đã làm tất cả hài lòng thì với thắng lợi bước đầu này, xin tất cả hãy chung vui cùng bà con 146 Quán Thánh và báo Dân trí chúng tôi.

Thứ ba, 24/10/2017 - 02:49

Ninh Bình: Cụm công nghiệp vi phạm luật, ngang nhiên xây dựng trái phép
Ninh Bình: Cụm công nghiệp vi phạm luật, ngang nhiên xây dựng trái phép

(Dân trí) - Chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên Cụm công nghiệp Cầu Yên (Ninh Bình) vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng, triển khai xây dựng nhiều hạng mục. Bộ TNMT đã chỉ rõ sai phạm, yêu cầu dừng hoạt động, khắc phục nhưng đến nay chủ đầu tư dự án vẫn… làm ngơ.

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:03

Thanh tra Chính phủ “nhắc” tỉnh Kiên Giang trả lời khiếu kiện của công dân!
Thanh tra Chính phủ “nhắc” tỉnh Kiên Giang trả lời khiếu kiện của công dân!

(Dân trí) - Liên quan sự việc 60ha đất của chị em bà Trần Thị Bình canh tác từ 1989 bỗng dưng “lọt” vào quỹ đất xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa có công văn nhắc UBND tỉnh Kiên Giang sớm trả lời cho người dân theo qui định pháp luật.

Thứ hai, 23/10/2017 - 06:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Dự án mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thuê gara để tập luyện!
Dự án mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thuê gara để tập luyện!

(Dân trí) - Dự án xây dựng Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông được triển khai từ năm 2013, trong quá trình thi công, dự án bị phát hiện có nhiều sai phạm, bất cập nên bị tạm dừng. Tuy nhiên, những sai phạm này vẫn chưa được khắc phục nên cán bộ quản lý, nghệ sỹ của đoàn phải thuê địa điểm tập luyện suốt nhiều năm qua.

Chủ nhật, 22/10/2017 - 08:38

Hòa Bình: Cả xã bị cô lập trong mùa lũ do cầu xây xong không có đường lên
Hòa Bình: Cả xã bị cô lập trong mùa lũ do cầu xây xong không có đường lên

(Dân trí) - Tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), bắc qua suối Rộc là một cây cầu cứng được xây dựng bằng bê tông cốt thép sừng sững, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn dưới chân cầu. Tuy nhiên, người dân đến đây phải ngao ngán quay xe vì có cầu nhưng không thể qua suối bởi không có đường dẫn lên cầu.

Chủ nhật, 22/10/2017 - 08:35

Sợi dây rút kinh nghiệm kéo dài đến bao giờ?
Sợi dây rút kinh nghiệm kéo dài đến bao giờ?

Thu hồi đất trái luật, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi người dân nhưng cũng chỉ rút kinh nghiệm?! Người dân có quyền đặt câu hỏi: Đây là hình thức kỷ luật hay bỡn cợt người dân của lãnh đạo TP Bắc Giang?

Chủ nhật, 22/10/2017 - 12:00

Kết thúc có hậu cho một gia đình liệt sĩ sau 30 năm đi đòi lại đất!
Kết thúc có hậu cho một gia đình liệt sĩ sau 30 năm đi đòi lại đất!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo một đằng, UBND huyện Ngã Năm thực hiện... một nẻo” mà báo Dân trí phản ánh vào năm 2014, người nhà của ông Quách Phước Thọ cho biết: “TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử, bác yêu cầu khởi kiện của những người chiếm đất của gia đình ông mấy chục năm trước. Coi như, quyền sử dụng đất đã được trả về cho chính chủ”.

Thứ bảy, 21/10/2017 - 08:24

Lùm xùm vụ thu hồi đăng ký doanh nghiệp ở Hà Nội: Chờ toà phân xử!
Lùm xùm vụ thu hồi đăng ký doanh nghiệp ở Hà Nội: Chờ toà phân xử!

(Dân trí) - Liên quan đến lùm xùm thu hồi đăng ký doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kim Anh thu hút sự quan tâm của giới đầu tư kinh doanh thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu phải căn cứ vào bản án có hiệu lực pháp luật của TAND cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Thứ bảy, 21/10/2017 - 08:21

Người mẹ già 29 năm đi làm chế độ liệt sĩ cho con trai: Vẫn mòn mỏi chờ đợi!
Người mẹ già 29 năm đi làm chế độ liệt sĩ cho con trai: Vẫn mòn mỏi chờ đợi!

(Dân trí) - UBND tỉnh Long An đã chủ trì cuộc họp, thống nhất đề nghị cấp trên xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Huỳnh Tấn Quới. Nhưng Bộ LĐTB&XH cho rằng tỉnh không làm đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với quân nhân hy sinh và đề nghị Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và thông báo về Bộ LĐTB&XH.

Thứ sáu, 20/10/2017 - 10:47

Doanh nghiệp khai khoáng: Trốn kê sản lượng, thất thu ngân sách
Doanh nghiệp khai khoáng: Trốn kê sản lượng, thất thu ngân sách

Qua kiểm tra, giám sát, mới đây cấp có thẩm quyền phát hiện một số doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác đất san lấp mặt bằng, khai thác cát, sỏi quy mô lớn song lại chưa chấp hành nghiêm việc kê khai sản lượng để nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường (BVMT) gây thất thu ngân sách.

Thứ sáu, 20/10/2017 - 08:03

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc vụ thi hành án “bất thường” ở Sóc Trăng
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc vụ thi hành án “bất thường” ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 19/10, bà Trương Thị Bông (ngụ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa mời bà làm việc về vụ bà tố cáo ông Văn Công Mới (nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án huyện Mỹ Tú, nay là cán bộ Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng) “om” tiền thi hành án của bà suốt nhiều năm.

Thứ sáu, 20/10/2017 - 07:48

Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Cần một phiên tòa công tâm!
Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Cần một phiên tòa công tâm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), qua một số xác nhận cho thấy, việc đất đang tranh chấp nhưng lại có một số người khác có tên sở hữu trong phần đất này là hết sức bất thường. Phải chăng ở đây đã có sự tiếp tay của ai đó ? Và liệu TAND huyện Thới Bình có một phiên tòa công tâm để giải quyết theo pháp luật ?

Thứ sáu, 20/10/2017 - 07:46

Hàng loạt chiêu “bức tử” môi trường của một doanh nghiệp nước ngoài tại Bắc Giang
Hàng loạt chiêu “bức tử” môi trường của một doanh nghiệp nước ngoài tại Bắc Giang

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin loạt bài về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh vừa ký quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động 3 tháng với công ty này.

Thứ năm, 19/10/2017 - 11:55

Bị tỉnh Sóc Trăng nợ tiền xây dựng, doanh nghiệp kêu cứu vì sắp giải thể!
Bị tỉnh Sóc Trăng nợ tiền xây dựng, doanh nghiệp kêu cứu vì sắp giải thể!

(Dân trí) - Công ty TNHH Tân Bình (gọi tắt là Cty Tân Bình, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xây dựng công trình phòng học và bàn giao cho tỉnh Sóc Trăng đưa vào sử dụng từ năm 2010. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa trả hết nợ, khiến công ty lâm vào cảnh sắp giải thể.

Thứ năm, 19/10/2017 - 08:10

Bắc Giang: Kỷ luật hàng loạt cán bộ Sở Giao thông vận tải!
Bắc Giang: Kỷ luật hàng loạt cán bộ Sở Giao thông vận tải!

(Dân trí) - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang Bùi Thế Sơn vừa ký quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang.

Thứ năm, 19/10/2017 - 08:06