Bạn đọc viết:

Biển số đẹp sẽ chỉ dành cho người giàu?

(Dân trí) - "Tôi không đồng tình với việc đấu giá biển số xe, hãy để cơ hội may mắn đến với tất cả mọi người. Đấu giá biển số thì người có tiền sẽ được dùng biển số đẹp, còn người nghèo phải dùng biển không đẹp".

Tôi cũng có một số thắc mắc như sau:

Thứ nhất, biển số là để định danh xe hay định danh người? Người đã có căn cước công dân (CCCD) định danh rồi, lại cần thêm cái biển số xe để định danh à?

Vốn dĩ biển số xe để định danh số khung số máy để quản lý, giờ lại bảo bán xe giữ lại biển, thế CCCD có thể lấy lại của người này chuyển cho người kia được không?

Thứ hai, bây giờ bán xe giữ biển, vậy ví như cái xe bán rồi, mà chưa có xe mới, 10 năm sau vẫn đem cái biển treo ở cổ à? Hay định bán xe cho một người, rồi bán biển cho một người?

Thứ ba, tại sao lại phải đấu giá? Nếu đấu giá, khác gì đang phân biệt giàu nghèo, khác gì biển đẹp mặc định là người giàu?  Người ta quay được biển số đẹp, đó là may mắn của họ, tại sao lại muốn cứ cái gì đẹp là lại đem ra buôn bán?

Nhiều bạn nói ở nước ngoài đấu giá biển số xe từ lâu rồi, nhưng biển số của họ có điểm đặc biệt ở chỗ cấu trúc thông tin mặc định trên biển số chỉ cho phép cá nhân hóa phần ký tự chữ, chứ ko phải ở ký tự số. Ta khác tây ở chỗ là có ký tự, tổ hợp ký tự số đẹp và ký tự, tổ hợp ký tự số xấu và chủ xe nào cũng muốn có được tổ hợp số "đẹp", đây là một sự mê tín!.

Độc giả Nguyễn Hiệp

Dòng sự kiện: Đấu giá biển số xe
Đọc thêm