Thứ hai, 02/07/2018 - 08:01

Bắc Giang: Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án du lịch sinh thái thực hiện ĐTM được phê duyệt!

Dân trí

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Khu du lịch sinh thái khe Hang Dầu, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng” tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở TN&MT giám sát chặt chẽ việc chấp hành của chủ đầu tư dự án này.

UBND tỉnh Bắc Giang ngày 19/6/2018 đã ban hành quyết định số 373/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu du lịch sinh thái khe Hang Dầu, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu du lịch sinh thái khe Hang Dầu, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng” tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng do Công ty cổ phần xây dựng và du lịch thương mại Tuấn Quỳnh và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và du lịch Tuấn Quỳnh Yên Dũng làm chủ đầu tư đã được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua.

Bắc Giang: Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án du lịch sinh thái thực hiện ĐTM được phê duyệt! - 1

Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án du lịch sinh thái thực hiện ĐTM được phê duyệt tại Bắc Giang.

Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án du lịch sinh thái thực hiện ĐTM được phê duyệt tại Bắc Giang.

Điều 2 của quyết định cũng yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau:

Thứ nhất, đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường;

Thứ hai, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

Thứ ba, trong quá trình hoạt động nếu chủ dự án xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ dự án phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục và bị xử phạt theo quy định của pháp luật;

Thứ tư, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.


Dự án khu số 1 thuộc khu dân cư Lạc Phú tại xã Nham Sơn vừa bị Bộ TN&MT kết luận sai phạm nghiêm trọng.

Dự án khu số 1 thuộc khu dân cư Lạc Phú tại xã Nham Sơn vừa bị Bộ TN&MT kết luận sai phạm nghiêm trọng.

Điều 3 của quyết định cũng nêu rõ, báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “khu du lịch sinh thái khe Hang Dầu, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng” tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng do Công ty CP xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh và Công ty CP đầu tư BĐS và du lịch Tuấn Quỳnh Yên Dũng làm chủ đầu tư và những yêu cầu bắt buộc tại điều 2 của quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu nêu tại quyết định này.

Được biết, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) là địa bàn đang thu hút nhiều dự án vào đầu tư. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật với các dự án còn bộc lộ nhiều "lỗ hổng" cần kiểm soát. Mới đây nhất, dự án khu số 1 thuộc khu dân cư Lạc Phú tại xã Nham Sơn vừa bị Bộ TN&MT kết luận sai phạm nghiêm trọng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Hân

Đáng quan tâm
Mới nhất