Bắc Giang: Thêm một vụ việc giải quyết sai luật của Chủ tịch huyện Lục Nam!

Dân trí UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ rõ, trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân, UBND huyện Lục Nam đã xử lý nhiều nội dung chưa được rõ ràng, có nhiều vấn đề không thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính, từ đó dẫn đến việc ban hành quyết định sai.
>>Bắc Giang: Chủ tịch huyện liên tục giải quyết khiếu nại sai luật và hành dân!
>>Bắc Giang: Cát tặc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày, Bí thư huyện uỷ nhận báo cáo láo?
>>Bắc Giang: Tại sao cát tặc có thể mang máy xúc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày?

Theo quyết định giải quyết khiếu nại số 1232/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang do Phó chủ tịch thường trực Lại Thanh Sơn ký về việc giải quyết khiếu nại của công dân, ông Trần Đức Gia, trú tại thôn An Thuẫn, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam khiếu nại không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch huyện Lục Nam tại quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Chu Điện giữa ông và bà Đào Thị Ngọc Lanh.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho rằng: Về xác định nội dung đơn (phân loại đơn) và xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc: Ban đầu cả ông Gia và bà Lanh đều có đơn đề nghị được công nhận QSD đất và cấp Giấy CNQSDĐ thửa đất số 04 (tính từ thôn Hà Tú ra) tại khu Đồng Sẻo, thôn Xuân Phong, xã Chu Điện; tuy nhiên, về nguồn gốc sử dụng thửa đất này có sự khác nhau theo trình bày của mỗi bên.

Quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ do các bên cung cấp đã phát sinh tranh chấp về QSDĐ (02 hộ cùng đăng ký kê khai đề nghị cấp GCN trên cùng thửa đất), nên UBND xã Chu Điện đã tiến hành hòa giải và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Lục Nam đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Gia và bà Lanh còn nhiều nội dung chưa được làm rõ (như đất ông Gia mua là đất ở hay giao thầu có thời hạn…); có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý hành chính (như việc mua bán giữa ông Gia và ông Quăng thông qua ông Thanh…). Để giải quyết triệt để nội dung tranh chấp nêu trên, thẩm quyền giải quyết vụ việc trên thuộc Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

Bắc Giang: Thêm một vụ việc giải quyết sai luật của Chủ tịch huyện Lục Nam! - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam liên tiếp giải quyết khiếu nại sai luật.

Về trình tự giải quyết: sau khi giải quyết tranh chấp lần 1 không đảm bảo quy định pháp luật và trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3495/UBND-TCD ngày 04/11/2016 giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết lại vụ việc của ông Gia theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Lục Nam không ban hành văn bản thu hồi ngay những văn bản giải quyết không đúng trước đó để làm cơ sở xem xét giải quyết mà lại chỉ đạo UBND xã Chu Điện hòa giải tranh chấp đất đai, phòng chuyên môn xác minh, đối thoại với công dân, tham mưu quyết định giải quyết (trong khi các văn bản giải quyết trước đó vẫn còn hiệu lực); ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam mới có Quyết định số 7996/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản đã giải quyết không đúng trước đó; đến ngày 18/8/2017 (sau 08 ngày), Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 8035/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Về hình thức: quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai nhưng thiếu những điều, khoản pháp luật làm căn cứ giải quyết.

Về nội dung: quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UND huyện Lục Nam là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, nhưng nội dung quyết định lại có nhiều mâu thuẫn; vừa giải quyết tranh chấp, vừa trả lời về việc cấp giấy chứng nhận, vừa hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án, do đó không đảm bảo chặt chẽ và tính thống nhất khi giải quyết vụ việc.

Về căn cứ giải quyết: Sau khi được giao giải quyết lại vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam không chỉ đạo làm rõ tính pháp lý hồ sơ đất đai của ông Gia và bà Lanh; nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai mà chỉ dựa trên báo cáo kết quả hòa giải của UBND xã Chu Điện, trong khi việc hòa giải không dựa trên việc đánh giá tính pháp lý của hồ sơ mà mang tính thỏa thuận dân sự; bên cạnh đó, quan điểm của Chủ tịch UBND xã Chu Điện không thống nhất khi xem xét, giải quyết vụ việc.

Như vậy, giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Ngọc Lanh là chưa đảm bảo khách quan, chưa đủ căn cứ pháp lý.

Về tính pháp lý của hồ sơ: Tuy UBND xã Chu Điện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện Lục Nam chưa thu thập hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ có liên quan và đánh giá tính pháp lý của hồ sơ theo quy định của pháp luật; nhưng trên cơ sở hồ sơ thu thập được, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang nhận thấy:

Hồ sơ đất của bà Lanh có: biên bản bàn giao đất ở ngày 09/8/1994, phiếu thu tiền ngày 09/8/1994, xác nhận ngày 21/6/2005 của các ông Nguyễn Văn Bảo (nguyên Chủ nhiệm HTX Xuân Phong), Nguyễn Văn Quảng (nguyên cán bộ địa chính xã Chu Điện) vào đơn đề nghị của bà Đào Thị Lanh, nội dung bà Lanh mua đất tại khu vực Đồng Sẻo là có thực; Giấy xác nhận của các ông: Nguyễn Văn Quăng, Nguyễn Văn Sơn xác nhận nội dung bà Đào Thị Lanh có nộp tiền mua lo đất số 04 (tính từ thôn Hà Tú ra) và được UBND xã Chu Điện giao đất là có thật, Bản tường trình của ông Nguyễn Văn Quăng các ngày 20/9/2014,, 29/5/2015 đều thể hiện việc giao đất cho bà Lanh là có thật, không có đất bán cho ông Gia và cũng không biết ông Gia là ai.

Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện có sự thống nhất, logic và hợp lý, phù hợp với thực tế việc giao đất trái thẩm quyền của thôn Xuân Phong tại thời điểm năm 1994.

Hồ sơ đất của ông Gia: văn bản giao thầu đất ghi ngày 27/6/1994 cho ông Quăng, thời hạn 30 năm, tại khu đất Đồi Đảng (không phải biên bản bàn giao đất ở tại khu Đồng Sẻo); Phiếu thu tiền số 04, ngày 27/6/1994 nhưng mẫu ban hành kèm theo quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/1/1996 của Bộ Tài chính; Phiếu thu số 116 phía trên ghi ngày 22/12/1994 nhưng phía dưới ghi ngày 02/1/1995. Xác nhận của các ông: Nguyễn Văn Hiệu (nguyên Bí thư chi bộ thôn Xuân Phong), Nguyễn Văn Tụ (nguyên kế toán thôn), Nguyễn Văn Hạ (nguyên thủ quỹ), Nguyễn Văn Thanh (nguyên trưởng công an xã Chu Điện) vào đơn đề nghị của ông Gia, cũng như các Giấy xác nhận có nội dung: Thôn Xuân Phong, xã Chu Điện chỉ giao đất cho ông Nguyễn Văn Quăng lô đất số 04 (từ thôn Hà Tú ra) và thu tiền đất của ông Quăng nộp là 5 triệu đồng (không nói rõ là giao đất ở hay giao thầu đất); thôn không bán lô đất số 04 cho ai khác. Việc xác nhận của ông Tụ, ông Hạ nói trên mâu thuẫn với ý kiến của các ông tại Biên bản cuộc họp dân chính ngày 19/5/2014.

Các tài liệu có trong hồ sơ đất của ông Trần Đức Gia có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, không logic và không phù hợp với việc giao trái thẩm quyền của thôn Xuân Phong, xã Chu Điện thời điểm năm 1994. Việc xem xét tính pháp lý của Giấy chuyển nhượng đất giữa ông Quăng với ông Trần Đức Gia thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân, không thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính.

Từ đó, Sở TN&MT đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo hướng: thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Thị Ngọc Lanh;

Giao cho Chủ tịch UBND huyện Lục Nam rà soát lại vụ việc để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định (nếu có căn cứ) hoặc hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật dân sự.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, đề xuất của Sở TN&MT và kết quả đối thoại với ông Trần Đức Gia ngày 01/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lại Thanh Sơn đã ký quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của ông Trần Đức Gia như sau:

Thứ nhất, việc khiếu nại của ông Gia đối với quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là có cơ sở.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Thị Ngọc Lanh.

Thứ hai, giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tổ chức hòa giải giữa ông Gia và bà Lanh. Trường hợp hòa giải không thành, hướng dẫn ông Gia có đơn gửi Tòa án nhân dân để xác định tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán (chuyển nhượng QSDĐ) giữa ông Gia và ông Quăng thông qua ông Nguyễn Văn Thanh.

Điều 2 của Quyết định cũng nêu rõ, ông Trần Đức Gia có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại TAND theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hân - Anh Thế

MỚI NHẤT
Hoà Bình: Đất lâm nghiệp của dân “bỗng dưng” biến thành của doanh nghiệp?
Hoà Bình: Đất lâm nghiệp của dân “bỗng dưng” biến thành của doanh nghiệp?

(Dân trí) - Gia đình ông Đinh Công Phượng ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình bức xúc phản ánh đến Báo Dân trí: Tháng 11/2013, gia đình ông không khỏi choáng váng khi nghe tin trong bản đồ địa chính đất rừng trên địa bàn xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn thể hiện khu đồi rừng của gia đình ông đang sử dụng và khai thác từ nhiều đời nay lại là đất của doanh nghiệp.

Chủ nhật, 06/01/2019 - 07:33

Quảng Bình: “Trảm” thẳng tòa nhà ngang nhiên xây vượt tầng!
Quảng Bình: “Trảm” thẳng tòa nhà ngang nhiên xây vượt tầng!

(Dân trí) - Dù chỉ được phép xây dựng quy mô 7 tầng với mục đích sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, công trình của Công ty Cổ phần Cosevco I.5 lại xây vượt 2 tầng. Trước sự việc này, Công ty Cổ phần Cosevco I.5 đã bị xử phạt 40 triệu đồng và yêu cầu ngừng thi công hoàn toàn.

Chủ nhật, 06/01/2019 - 07:16

Doanh nghiệp cắt thành thùng và cam kết chạy đúng tải trọng xe tại Nghệ An
Doanh nghiệp cắt thành thùng và cam kết chạy đúng tải trọng xe tại Nghệ An

(Dân trí) - Vừa qua, nhiều doanh nghiệp vận tải ở Nghệ An đã tổ chức cắt thành thùng và ký văn bản cam kết chạy đúng tải trọng trước sự chứng kiến của Thanh tra Giao thông Nghệ An.

Thứ bảy, 05/01/2019 - 04:58

Ra "tối hậu thư" yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế!
Ra "tối hậu thư" yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế!

(Dân trí) - Trưa ngày 5/1, ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hết hạn ngày 7/1, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thiết lập hàng rào cứng, cắt điện toàn bộ khu vực trung tâm mua sắm thương mại trái phép.

Thứ bảy, 05/01/2019 - 04:56

Người dân khởi kiện UBND huyện Thanh Liêm: Sau phiên tòa, huyện “án binh bất động”
Người dân khởi kiện UBND huyện Thanh Liêm: Sau phiên tòa, huyện “án binh bất động”

(Dân trí) - Sau khi hủy bỏ một phần Quyết định 2808 ngay tại phiên tòa và giao cho các cơ quan liên quan của UBND huyện Thanh Liêm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu cho 2 hộ dân khởi kiện, nhưng đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua UBND huyện Thanh Liêm vẫn “án binh bất động”.

Thứ bảy, 05/01/2019 - 07:48

Ninh Bình: Hàng trăm tiểu thương “kêu trời” vì bị tăng tiền chỗ ngồi bất thường!
Ninh Bình: Hàng trăm tiểu thương “kêu trời” vì bị tăng tiền chỗ ngồi bất thường!

(Dân trí) - Giá tiền thuê dịch vụ chỗ ngồi ba tháng cuối năm 2018 ở chợ Rồng (Ninh Bình) tăng đột ngột đã khiến hàng trăm tiểu thương bất bình. Nhiều hộ quyết không đóng phí đã bị Ban quản lý chợ ra quyết định thu hồi vị trí kinh doanh, điều này càng làm cho người dân bức xúc hơn.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:57

Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng đối diện hình phạt nào của pháp luật?
Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng đối diện hình phạt nào của pháp luật?

(Dân trí) - Chiều ngày 2/1/2019, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An khi 1 chiếc xe container lao vào hàng loạt xe đang dừng đèn đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã gây ra ra cái chết thương tâm cho 4 người và khiến 18 người bị thương. Tài xế container sẽ phải chịu những trách nhiệm gì trước pháp luật?

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:55

Lình xình vụ việc Công ty Kim Anh: Gần 2 năm chưa xử, có vi phạm tố tụng?
Lình xình vụ việc Công ty Kim Anh: Gần 2 năm chưa xử, có vi phạm tố tụng?

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội đã thụ lý vụ án tranh chấp giữa các thành viên tại Công ty TNHH Kim Anh (phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) gần hai năm nhưng đến nay vẫn chưa mở được phiên tòa, khiến quyền lợi nguyên đơn bị ảnh hưởng không nhỏ. Đáng chú ý, vụ việc này cũng đã được Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kết luận rõ ràng.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:50

Báo động ô nhiễm môi trường và mất an toàn lao động tại Nghệ An!
Báo động ô nhiễm môi trường và mất an toàn lao động tại Nghệ An!

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An từng nhấn mạnh rằng: “không thu hút đầu tư bằng mọi giá và đổi dự án lấy môi trường”. Nhưng thực tế thì hàng loạt cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh này đang đối mặt với ô nhiễm môi trường do thiếu hệ thống xử lý nước thải. Chưa kể, tình trạng mất ATLĐ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã ở mức đáng báo động.

Thứ năm, 03/01/2019 - 08:40

Thế lực nào đứng sau sai phạm chống lệnh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế?
Thế lực nào đứng sau sai phạm chống lệnh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế?

(Dân trí) - Qua nguồn tin của bạn đọc và quá trình điều tra, nhóm PVĐT đã phát hiện, đứng đằng sau Trung tâm mua sắm trái phép cạnh siêu thị Big C Huế hoạt động bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng là 1 gia đình có thế lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ năm, 03/01/2019 - 08:38

3 cháu bé chết đuối oan ức tại Bắc Giang: Khởi tố hay không khởi tố vụ án?
3 cháu bé chết đuối oan ức tại Bắc Giang: Khởi tố hay không khởi tố vụ án?

(Dân trí) - Vụ việc 3 em nhỏ chết đuối thương tâm do sai phạm của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp khiến dư luận phẫn nộ. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp có công văn yêu cầu làm rõ. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đang được giao nhiệm vụ điều tra sự việc. Vậy đến bao giờ cơ quan này phải có câu trả lời minh bạch trước dư luận?

Thứ năm, 03/01/2019 - 08:06

Triều cường, sóng lớn lại đánh sập nhà dân ở Phú Yên!
Triều cường, sóng lớn lại đánh sập nhà dân ở Phú Yên!

(Dân trí) - Những ngày này người dân tại khu dân cư Bạch Đằng, Phường 6, TP. Tuy Hòa, (Phú Yên) vô cùng lo lắng trước việc triều cường sóng lớn liên tiếp đánh sập nhà dân và uy hiếp nhiều hộ dân khác.

Thứ tư, 02/01/2019 - 04:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhiều sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Nhiều sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan này vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm về quản lý và sử dụng vốn, tài sản, bổ nhiệm, thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tại đây.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:37

Mệnh lệnh của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cuối cùng đã bị phớt lờ!
Mệnh lệnh của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cuối cùng đã bị phớt lờ!

(Dân trí) - Đã quá thời hạn buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, sử dụng đất sai mục đích, Trung tâm mua sắm cạnh siêu thị Big C Huế, tuy nhiên các ban ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chây ỳ không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Thứ ba, 01/01/2019 - 11:39

Nhặt được cọc tiền chiều cuối năm, cả đội CSGT hối hả tìm người đánh mất
Nhặt được cọc tiền chiều cuối năm, cả đội CSGT hối hả tìm người đánh mất

(Dân trí) - Chiều tối ngày 31/12/2018, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an thành phố Bắc Giang phát hiện một cọc tiền rơi trên mặt đường Tây Yên Tử. Các chiến sĩ CSGT đã lập biên bản hiện trạng, báo cáo lãnh đạo và trực tiếp liên hệ với PV Dân trí nhờ thông tin để sớm tìm được người đánh mất.

Thứ ba, 01/01/2019 - 08:12

Thanh Hoá: Dự án nhiều vi phạm tồn tại suốt 5 năm không ai biết?
Thanh Hoá: Dự án nhiều vi phạm tồn tại suốt 5 năm không ai biết?

(Dân trí) - Chưa được thuê đất, chưa có giấy phép nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình trên khu đất mới được chấp thuận chủ trương. Điều lạ là sau 5 năm từ khi dự án đi vào hoạt động, ngành chức năng và chính quyền địa phương mới phát hiện.

Thứ ba, 01/01/2019 - 07:35

Nghệ An: Hàng trăm cây ăn quả bị chặt phá, nhà cửa bị đốt, người dân kêu cứu!
Nghệ An: Hàng trăm cây ăn quả bị chặt phá, nhà cửa bị đốt, người dân kêu cứu!

(Dân trí) - Cây trồng trong trang trại liên tục bị chặt phá, thậm chí ngôi nhà cùng nhiều đồ vật có giá trị của gia đình ông Quế cũng bị thiêu rụi... đẩy ông đến cảnh khốn cùng. Ông Quế đã phải làm đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng liên quan.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:48

Cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình vẫn hiện nguyên hình là cây cầu… “quái dị”!
Cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình vẫn hiện nguyên hình là cây cầu… “quái dị”!

(Dân trí) - Mặc dù Bộ GTVT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện Kim Bôi cũng cam kết sẽ hoàn thành công trình đường dẫn lên cầu xóm Cháo trước ngày 31/12/2018, thế nhưng hẹn đã đến mà cây cầu “quái dị” này vẫn chưa được “thuần phục” khiến người dân ngao ngán.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:42

Vụ doanh nghiệp kêu cứu vì thông báo của tỉnh Quảng Nam: Giao Cục hải quan chủ trì giải quyết!
Vụ doanh nghiệp kêu cứu vì thông báo của tỉnh Quảng Nam: Giao Cục hải quan chủ trì giải quyết!

(Dân trí) - Theo ý kiến của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, Cục Hải quan tỉnh sẽ chủ trì mời các cơ quan liên quan như Sở Công Thương, Giao thông, các doanh nghiệp để xem xét giải quyết vụ việc.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:11

Vụ 1 thửa đất 4 sổ đỏ: Yêu cầu khởi tố của Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá có “chìm xuồng”?
Vụ 1 thửa đất 4 sổ đỏ: Yêu cầu khởi tố của Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá có “chìm xuồng”?

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục yêu cầu thực hiện chỉ đạo khởi tố hình sự vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa tại văn bản chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Thứ hai, 31/12/2018 - 07:08

Thanh tra phát hiện 395 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi gần 100 tỷ tại Nghệ An!
Thanh tra phát hiện 395 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi gần 100 tỷ tại Nghệ An!

(Dân trí) - Trong năm 2018, ngành thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai 277 cuộc thanh tra hành chính tại 580 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 359 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý gần 100 tỷ đồng.

Chủ nhật, 30/12/2018 - 07:52

Vụ băm nát "đảo ngọc" Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm!
Vụ băm nát "đảo ngọc" Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm!

(Dân trí) - Trên cơ sở chính quyền địa phương xác định những khu phân lô, bán nền không đúng qui định, tổ công tác 3399 huyện Phú Quốc tiến hành lập biên bản, sau đó dùng xe chuyên dùng phá dỡ đường, cột điện trái phép tại các khu dân cư tự phát này.

Chủ nhật, 30/12/2018 - 07:49

Trung tâm mua sắm không phép có thể "vượt mặt" lệnh tháo dỡ của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế?
Trung tâm mua sắm không phép có thể "vượt mặt" lệnh tháo dỡ của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế?

(Dân trí) - Theo ghi nhận, cho đến tối hôm qua 28/12, khu Trung tâm mua sắm không phép sát siêu thị Big C Huế (đường Bà Triệu, TP Huế) vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí nhiều tiểu thương buôn bán tại đây còn bị ban quản lý trung tâm thu tiền 3 tháng quý I/2019 mặc dù hạn cưỡng chế, tháo dỡ theo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là phải trước ngày mai - 30/12.

Thứ bảy, 29/12/2018 - 01:04

Ninh Bình: Chủ tịch huyện “vi hành” bắt quả tang bãi cát “lậu” hoạt động chui!
Ninh Bình: Chủ tịch huyện “vi hành” bắt quả tang bãi cát “lậu” hoạt động chui!

(Dân trí) - Trước phản ánh của báo chí về việc bãi cát “lậu” vẫn đang ngang nhiên hoạt động trên địa bàn, ông Bùi Duy Quang – Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã cùng phóng viên đi kiểm tra thực tế, bắt quả tang và xử lý tại trận bãi cát “lậu” hoạt động chui.

Thứ bảy, 29/12/2018 - 08:21