Thứ tư, 19/12/2018 - 08:41

Bắc Giang: Chủ tịch huyện liên tục giải quyết khiếu nại sai luật và hành dân!

Dân trí

Với cương vị người đứng đầu chính quyền địa phương nhưng Chủ tịch UBND huyện Lục Nam liên tục ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại trong tình trạng trái pháp luật và làm khó, làm khổ người dân. Hàng loạt các quyết định kiểu này của vị chủ tịch huyện đã được UBND tỉnh Bắc Giang quyết liệt làm rõ và huỷ bỏ.

Mới đây nhất, ngày 3/12/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Trung, trú tại thôn Yên Bắc, xã Đông Phú, huyện Lục Nam. Ông Trung khiếu nại cho rằng diện tích hơn 7000m2 đất nông nghiệp của gia đình ông nhưng năm 2016 do không hiểu rõ nên ông đã ký hợp đồng thuê đất với UBND xã Đông Phú. Ông Trung đề nghị huỷ hợp đồng thuê đất năm 2016 với UBND xã Đông Phú để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Quyết dịnh số 4847/QĐ-UBND ngày 3/8/2018.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, rà soát sự việc. Theo kết luận của Sở TN&MT Bắc Giang, bản chất đơn của ông Trung là đề nghị huỷ hợp đồng thuê đất để xin cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất. Nội dung đề nghị nêu trên đã được Phòng TN&MT huyện Lục Nam xác định rõ tại biên bản làm việc ngày 21/6/2018 nhưng khi tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam để ban hành quyết định giải quyết đơn lại không đưa nội dung này mà đưa nội dung công dân khiếu nại công văn số 170/UBND-TNMT ngày 1/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam để xem xét, giải quyết dẫn đến không thống nhất giữa nội dung xác minh khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.


Trụ sở UBND huyện Lục Nam.

Trụ sở UBND huyện Lục Nam.

Do đó, việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam không đảm bảo theo quy định của pháp luật khiếu nại.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho rằng: Hợp đồng thuê đất giữa ông Trung đã ký với UBND xã Đông Phú là giao dịch dân sự và việc tranh chấp trên là tranh chấp về hợp đồng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án.

Từ đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận: Việc chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 3/8/2018 giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Trung là không đúng quy định của pháp luật, không đúng nội dung đơn của công dân và thẩm quyền giải quyết.

Từ đề xuất của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thu hồi, huỷ bỏ quyết định số 4847/QĐ-UBND đã ký ban hành trước đó.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam phải có trách nhiệm hướng dân ông Nguyễn Đức Trung gửi đơn đến TAND để được giải quyết nội dung đề nghị huỷ hợp đồng đã ký với UBND xã Đông Phú theo quy định pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cũng ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành đối với Quyết định số 2017 là đúng quy định của pháp luật về hình thức văn bản giải quyết khiếu nại.

Sau khi có đơn thư của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định hủy 2 văn bản trái pháp luật, thiếu cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân của UBND huyện Lục Nam.

Cùng với việc liên tục ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại trái luật, các cấp chính quyền huyện Lục Nam còn phải chịu trách nhiệm với UBND tỉnh Bắc Giang và nhân dân về tình trạng cát tặc liên tục hoạt động công khai một cách bất thường trên địa bàn.

Hiện giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là ông Hà Quốc Hợp; Giữ cương vị Bí thư huyện uỷ Lục Nam là ông Thân Văn Dàn.

Anh Thế