Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Bác đơn khiếu nại lần 2 của Phó Hiệu trưởng Đại học TDTT Bắc Ninh

Dân trí Sau khi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch quyết định “bác” đơn khiếu nại của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt về nội dung kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012, ông Việt tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2 gửi lãnh đạo Bộ nhưng không được chấp nhận.
>>Yêu cầu kỷ luật 2 Phó Hiệu trưởng Đại học TDTT Bắc Ninh
>>Đề nghị điều tra vụ phá hủy ô tô tại Đại học TDTT Bắc Ninh
>>Lật tẩy nhiều mánh khóe rút tiền tại Đại học TDTT Bắc Ninh

Trong đơn khiếu nại ông Nguyễn Danh Hoàng Việt gửi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Việt nêu:

Lãnh đạo Trường giao Trung tâm Khoa học kỹ thuật TDTT chịu trách nhiệm triển khai, thu thập, xử lý số liệu thực hiện thanh quyết toán đề tài theo Luật Khoa học và công nghệ và thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BCT-BKHCN ngày 4/10/2006 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ. Nội dung quyết toán các đề tài khoa học năm 2009 và đề tài do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt làm chủ nhiệm đã có sự thống nhất, kiểm tra giữa chủ tài khoản, kế toán trưởng, kế toán thanh toán và người lập chứng từ thanh toán. Vì vậy, kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 cho rằng ông Việt phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra trình trạng lập chứng từ quyết toán không đúng với thực tế, không đúng với quy định là thiếu cơ sở và không khách quan.
 
Nhiều sai phạm động trời được phát hiện ở trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Nhiều sai phạm động trời được phát hiện ở trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trong nhiều năm nay tại trường đại học TDTT Bắc Ninh, Chủ đề tài khoa học chỉ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, không thực hiện việc tạm ứng, lập chứng từ và thanh quyết toán, kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 cho rằng: “Chủ nhiệm Đề tài: Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng nhà trường chưa thực hiện hết trách nhiệm về triển khai đề tài theo Quyết định số 05/2007/QĐ - BVHTTDL ngày 12/2/2007 về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” là không khách quan và không đúng thực tế triển khai tại nhà trường.

Nội dung kết luận: Đề tài do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt làm chủ nhiệm trạng sao chép một phần đề tài khác, nhưng lại báo lên là kết quả điền dã, khảo sát thực tế là thiếu cơ sở.

Nhận được đơn khiếu nại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho xác minh nội dung khiếu nại với kết quả:

Về trách nhiệm của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học trong việc thanh quyết toán đề tài: Theo thông báo số 55/TB-ĐHTTBN-TC ngày 9/3/2009 về việc phân công lãnh đạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt được phân công phụ trách nghiên cứu khoa học của trường. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ hoạt động nghiên cứu khoa học của trường. Trung tâm Khoa học kỹ thuật TDTT do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt phụ trách, trực tiếp triển khai thực hiện đề tài “Kiểm chứng khoa học nội dung giảng dạy và các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cử nhân thể dục, theo thao ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao” đã có nhiều sai phạm cụ thể:

Lập chứng từ đi điền dã, khảo sát giả mạo: Các quyết định đi điền dã tại 17 tỉnh lập chứng từ đi 30 tỉnh. Trong số 11 người có tên trong danh sách đi điền dã có 5 cán bộ là các ông: Đồng Văn Triệu, Vũ Thành Sơn, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Thế Vượng, Vũ Xuân Nam xác nhận không tham gia đoàn công tác này. Một người không có tên trong công lệnh nhưng có tên trong danh sách nhận tiền đi điền dã, khảo sát (ông Trần Hiếu) tại phiếu chi số 16 ngày 31/12/2009, chứng từ số 76 nhận số tiền là 3.840.000đ, các công lệnh không thể hiện đúng quá trình đi công tác tại các tỉnh. Việc lập chứng từ giả mạo dẫn đến làm thất thoát tiền của nhà nước.
 
Quyết định bác đơn kiện lần 2 của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt
Quyết định bác đơn kiện lần 2 của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt
Quyết định bác đơn kiện lần 2 của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt
được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du Lịch ký ngày 21/8/2012

Đối với hoạt động thu thập thông tin: Nhiều phiếu điều tra thu thập thông tin còn bỏ trống các tiêu chí, các nội dung tên, địa chỉ, nơi công tác của người cung cấp thông tin không rõ ràng.

Đối với việc tổ chức hội thảo, nghiệm thu: 5/7 thành viên xác nhận không tổ chức hội thảo khoa học, không tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài vào đầu năm 2010.

Cũng trong vai trò chủ nhiệm đề tài, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt ký 02 hợp đồng viết chuyên đề trị giá 16.000.000đ với ông Đặng Đình Minh, Nguyễn Hùng Cường.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt trực tiếp ký nhận những thù lao thực hiện đề tài 82.380.000đ gồm các khoản: Chi phí quản lý, phụ cấp chủ nhiệm đề tài, xây dựng mẫu phiếu điều tra, xây dựng thuyết minh đề tài, tiền đi điền dã khảo sát tại 6 địa phương, tiền viết báo cáo chuyên đề, tiền viết báo cáo tổng kết nghiệm thu, tiền viết báo cáo tổng thuật, tiền viết báo cáo phân tích, tiền chủ trì hội thảo.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã lập dự trù kinh phí của từng khoản chi với tổng số tiền 280.000.000đ, trực tiếp ký nhận 82.380.000đ, ký 02 hợp đồng viết báo cáo chuyên đề thì không thể cho rằng, Chủ đề tài khoa học chỉ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn như ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã trình bày trong đơn khiếu nại lần 2.

Như vậy không thể nói ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách mảng nghiên cứu khoa học không có liên quan đến việc thanh quyết toán đề tài. Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ: Cấp phó của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo. Vì vậy, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phải chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng lập chứng từ quyết toán đề tài không đúng với thực tế và không đúng quy định.

Vì vậy, kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 cho rằng ông Việt phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra trình trạng lập chứng từ quyết toán không đúng với thực tế và không đúng quy định là chính xác.
 
Về trách nhiệm của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt trong vai trò chủ nhiệm đề tài, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng đứng tên đăng ký chủ trì và là chủ nhiệm đề tài. Ngày 26/5/2009, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện đề tài. Đi kèm hợp đồng là các phụ lục, Phụ lục 1: Danh sách sản phẩm; Phụ lục 2: Nội dung, tiến độ và kết quả thực hiện đề tài; Phụ lục 3: Dự toán kinh phí với số tiền là 280.000. 000đ. Tất cả các phụ lục này đều do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt lập và được hiệu trưởng phê duyệt.

Trong vai trò chủ nhiệm đề tài, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã không tổ chức thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch và các nội dung triển khai đề tài theo hợp đồng đã ký với Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Không có các sản phẩm cụ thể, khôn báo cáo, tổ chức hội thảo...

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt không tổ chức thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch và các nội dung triển khai đề tài theo hợp đồng đã ký với Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 26/5/2009... Vì vậy, kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 của Thanh tra Bộ: Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Hiệu Phó nhà trường chưa thực hiện hết trách nhiệm về triển khai đề tài theo Quyết định số 05/2007/QĐ - BVHTTDL ngày 12/2/2007 về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hoàn toàn chính xác.

Về kết luận đề tài có sao chép một phần kết quả nghiên cứu của đề tài là thiếu cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hàng loạt các chứng cứ xác minh việc đề tài do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt làm chủ nhiệm đã sao chép một phần đề tài khác, nhưng lại báo lên là kết quả điền dã, khảo sát thực tế theo kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 của Thanh tra Bộ là chính xác.

Từ những nội dung nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định: Công nhận và giữ nguyên kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 5/7/2012 của Chánh Thanh tra Bộ và Quyết định số 154/QĐ- TTR 27/7/2012 của Chánh thanh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt liên quan đến việc thanh quyết toán đề tài theo quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/4/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

Tag :
MỚI NHẤT
Người dân phố Tràng Thi đối mặt với “tử thần”
Người dân phố Tràng Thi đối mặt với “tử thần”

(Dân trí) - Sau cơn mưa gây ngập nhiều nơi trên thành phố ngày 18/8/2012, một nhánh cây cổ thụ tại số 6 Tràng Thi rơi xuống khiến lan can bị rạn nứt đe dọa đổ sập bất kỳ lúc nào. Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng cành cây này vẫn chưa được dọn dẹp.

Thứ hai, 27/08/2012 - 12:18

Bài 1: Sông Đà - Hà Đông xâm hại quyền lợi cư dân
Bài 1: Sông Đà - Hà Đông xâm hại quyền lợi cư dân

(Dân trí) - Bỏ ra hàng tỷ đồng để sở hữu căn hộ tại tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông trên đường Trần Phú, quận Hà Đông. Nhưng qua gần 2 năm sử dụng, các cư dân tòa nhà tỏ ra rất bức xúc khi chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng.

Thứ hai, 27/08/2012 - 12:15

Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp
Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp

(Dân trí) – Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân có đăng ký kinh doanh từ năm 2008. Nay tôi muốn chuyển doanh nghiệp này sang cho người khác. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì?

Thứ hai, 27/08/2012 - 12:01

UBND thị trấn Trạm Trôi bị “tố” phá dỡ nhà trái pháp luật
UBND thị trấn Trạm Trôi bị “tố” phá dỡ nhà trái pháp luật

(Dân trí) - Trong lúc chờ Thanh tra xây dựng huyện Hoài Đức giải quyết đơn khiếu nại, công trình nhà ở được cấp GPXD của chị Nga bất ngờ bị đoàn cán bộ của UBND thị trấn Trạm Trôi phá dỡ giàn giáo, coppha, cưa cắt khung sắt diện tích tầng 2, thu giữ vật liệu.

Chủ nhật, 26/08/2012 - 12:05

Hệ thống thoát nước quận Liên Chiểu có nguy cơ chậm tiến độ
Hệ thống thoát nước quận Liên Chiểu có nguy cơ chậm tiến độ

(Dân trí) - Đầu tháng 7, các đơn vị liên quan dự án hệ thống thoát nước quận Liên Chiểu - Đà Nẵng đều nêu quyết tâm giải quyết dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Chủ nhật, 26/08/2012 - 12:03

Thủ tục chuyển nhượng chi nhánh Công ty
Thủ tục chuyển nhượng chi nhánh Công ty

(Dân trí) – Chúng tôi là công ty cổ phần có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay chúng tôi muốn chuyển nhượng chi nhánh này cho người khác, vậy chúng tôi có thể thực hiện được hợp đồng này không và thủ tục như thế nào?

Chủ nhật, 26/08/2012 - 12:01

Công an phường xác nhận Thiếu tá Nghĩa hy sinh khi làm nhiệm vụ
Công an phường xác nhận Thiếu tá Nghĩa hy sinh khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Sau khi Bộ Lao động TB&XH xét trường Thiếu tá Trần Duy Nghĩa ở TX Nghĩa Lộ không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ. Lãnh đạo đơn vị là Công an phường Trung tâm đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ với người hy sinh.

Thứ bảy, 25/08/2012 - 04:33

FLC nên chấp nhận giãn thời gian thanh toán cho khách hàng?
FLC nên chấp nhận giãn thời gian thanh toán cho khách hàng?

Những ngày qua thông tin Tập đoàn FLC sẽ chấm dứt hợp đồng và thanh lý căn hộ nếu khách hàng không chịu thanh toán đợt cuối tiền mua căn hộ tại dự án FLC Landmark Tower đang gây chấn động thị trường địa ốc với sự vào cuộc của các chuyên gia pháp lý.

Thứ bảy, 25/08/2012 - 04:00

Thấy gì qua cuộc thị sát hoạt động ở bến xe Nước Ngầm?
Thấy gì qua cuộc thị sát hoạt động ở bến xe Nước Ngầm?

Mới đây dư luận lại ồn ào về việc hoạt động đang diễn ra rất lộn xộn, tùy tiện của dịch vụ taxi, tự ý thu tiền sai quy định để “chặt chém” hành khách... mà ban quản lý bến xe lại bao che, dung túng, hưởng lợi từ loại phương tiện này.

Thứ bảy, 25/08/2012 - 12:52

Quận Ba Đình "chốt" thời gian cưỡng chế nhà D2 Giảng Võ
Quận Ba Đình "chốt" thời gian cưỡng chế nhà D2 Giảng Võ

(Dân trí) - Được TP. Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo xây mới nhà D2 từ tháng 4/2010, nhưng qua 2 năm chờ đợi, nhà đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, quận Ba Đình đã chốt thời gian áp dụng cưỡng chế theo quy định.

Thứ bảy, 25/08/2012 - 06:45

Cụ già độc thân sống trong túp lều ở huyện Hoài Đức kêu cứu
Cụ già độc thân sống trong túp lều ở huyện Hoài Đức kêu cứu

(Dân trí) - Sau nhiều lần khiếu nại quyết định thu hồi không rõ ràng mảnh đất 220m,9m2 tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, ông Vương Tất Cận đã được duyệt mua 40m2 để làm nhà ở, nhưng giấc mơ có được mái nhà vẫn là điều xa vời với người đàn ông lam lũ 70 tuổi.

Thứ bảy, 25/08/2012 - 05:28

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

(Dân trí) – Công ty tôi đã được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đã được 10 năm. Nay chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này và muốn thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ. Chúng tôi phải làm thủ tục gì?

Thứ bảy, 25/08/2012 - 12:52

ĐÁNG QUAN TÂM
FLC có quyền bán thanh lý các căn hộ khách hàng chậm nộp tiền đợt cuối?
FLC có quyền bán thanh lý các căn hộ khách hàng chậm nộp tiền đợt cuối?

Thị trường bất động sản thực sự bị “sốc” khi Tập đoàn FLC tuyên bố sẽ bán căn hộ FLC Landmark Tower cho người khác nếu người mua không đến nhận bàn giao và thanh toán phần tiền còn lại trong hợp đồng.

Thứ sáu, 24/08/2012 - 04:01

Cụ già bị cắt thận mòn mỏi chờ được thi hành án
Cụ già bị cắt thận mòn mỏi chờ được thi hành án

(Dân trí) - Trải qua 7 năm ròng rã đòi nhà do con trai chiếm dụng, mong muốn quay trở về ngôi nhà sống nốt những năm cuối đời của Phạm Ngọc Gia vẫn chưa thành hiện thực. Khi Cục thi hành án TP. Hạ Long lên kế hoạch cường chế, TAND Tối cao lại thông báo hoãn.

Thứ sáu, 24/08/2012 - 12:06

Điện Biên: Di tích lịch sử 250 năm tuổi bị “bức tử”
Điện Biên: Di tích lịch sử 250 năm tuổi bị “bức tử”

(Dân trí) - Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Bản Phủ được công nhận cấp quốc gia năm 1981, nhưng công tác quản lý quá lỏng lẻo của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã khiến khu di tích bị xâm hại nghiêm trọng.

Thứ sáu, 24/08/2012 - 12:02

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

(Dân trí) - Công ty chúng tôi muốn lập hợp đồng liên doanh với công ty đối tác là Hàn Quốc nhằm mục đích hợp tác thành lập công ty tại Việt Nam. Xin luật sư cho biết, hợp đồng dạng này cần phải có nội dung như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thứ sáu, 24/08/2012 - 12:01

UBND xã Bắc Trạch thừa nhận sai phạm khi cưỡng chế nhà đất
UBND xã Bắc Trạch thừa nhận sai phạm khi cưỡng chế nhà đất

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cưỡng chế nhà đất tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã thừa nhận sai phạm về cách thức tiến hành cưỡng chế nhà đất đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Lê.

Thứ năm, 23/08/2012 - 04:29

Thái Bình: Phó Giám đốc "tố" Giám đốc lừa tiền, bán công ty
Thái Bình: Phó Giám đốc "tố" Giám đốc lừa tiền, bán công ty

(Dân trí) - Cùng nhau đi thương lượng mua lại công ty, cùng nhau góp vốn, bà Trần Thị Kim Tân đồng ý để cho bà Nguyễn Thị Thanh Ngoan đứng tên trên giấy tờ pháp lý vì lý do riêng. Sau đó bà Ngoan “bán” công ty cho người khác khiến bà Tân gần như mất trắng.

Thứ năm, 23/08/2012 - 03:33

Quận Đống Đa chịu trách nhiệm vụ “núi rác” tồn tại giữa Thủ đô
Quận Đống Đa chịu trách nhiệm vụ “núi rác” tồn tại giữa Thủ đô

(Dân trí) - 23 ngày sau sự cố bãi rác thải tràn ra đường tại ngõ 34 Hoàng Cầu, đến nay sự cố chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Trước bức xúc từ dư luận, Công ty Môi trường Đô thị, phường Ô Chợ Dừa đã đưa ra giải thích về vấn đề này.

Thứ năm, 23/08/2012 - 12:15

Cụ già bị cắt thận và hành trình 7 năm đòi nhà con trai chiếm giữ
Cụ già bị cắt thận và hành trình 7 năm đòi nhà con trai chiếm giữ

(Dân trí) - Chưa kịp hưởng niềm vui được sống trong ngôi nhà khang trang lúc tuổi già, ông Phạm Ngọc Gia sinh năm 1936 trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phải làm việc chẳng ai muốn là khởi kiện người con trai ra tòa để đòi quyền sở hữu hợp pháp của chính mình.

Thứ năm, 23/08/2012 - 12:01

Thủ tục sang tên sổ đỏ đang trong diện quy hoạch
Thủ tục sang tên sổ đỏ đang trong diện quy hoạch

(Dân trí) – Khi bố tôi mất để lại một mảnh đất, đã được cấp sổ đỏ đứng tên bố, mẹ tôi. Nhưng trong mục ghi chú có ghi: “đất nằm trong khu quy hoạch”. Tôi muốn hỏi trường hợp của nhà tôi như vậy có thể tiến hành thủ tục khai nhận di sản không?

Thứ năm, 23/08/2012 - 12:01

68% bạn đọc ủng hộ công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Trần Duy Nghĩa
68% bạn đọc ủng hộ công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Trần Duy Nghĩa

(Dân trí) - Bộ Lao động TB&XH khẳng định việc Thiếu tá Trần Duy Nghĩa tử vong không thuộc diện công nhận liệt sĩ, nhưng số đông bạn đọc được thăm dò ý kiến cho rằng cách giải quyết này chưa thấu tình đạt lý với đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Nghĩa.

Thứ tư, 22/08/2012 - 06:30

Tổng giám đốc FLC lên tiếng về quyết định “bán phá giá nếu khách không đến nhận nhà”
Tổng giám đốc FLC lên tiếng về quyết định “bán phá giá nếu khách không đến nhận nhà”

Thông tin Tập đoàn FLC sẽ bán thanh lý các căn hộ chủ đầu tư không đến nộp tiền đợt cuối và nhận bàn giao nhà đang gây “sốc” trên thị trường bất động sản.

Thứ tư, 22/08/2012 - 06:04

Nhịp cầu bạn đọc số 32
Nhịp cầu bạn đọc số 32

(Dân trí) - Tuần qua (từ 14 - 20/8), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ tư, 22/08/2012 - 06:03