1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Từ 1/7, người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam nhận 140 triệu đồng/tháng

Hoa Lê

(Dân trí) - Người đang có lương hưu cao nhất cả nước sẽ được tăng thêm gần 16 triệu đồng, nhận mức 140 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, ông P.P.N.T. (ở TPHCM) là người đang có mức lương hưu cao nhất cả nước. Đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Tại Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,125.

Như vậy, từ tháng 7, dự kiến mức hưởng lương hưu của ông T. là hơn 140 triệu đồng/tháng. So với trước thời điểm điều chỉnh, lương hưu của ông T. dự kiến tăng hơn 15.500.000 đồng.

Từ 1/7, người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam nhận 140 triệu đồng/tháng - 1

Người dân nhận lương hưu hàng tháng (Ảnh minh họa: BHXH VN).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trước khi nghỉ hưu, ông T. là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của một công ty.

Tháng 4/2015, ông T. nghỉ hưu với mức lương hưu hơn 87,3 triệu đồng/tháng. Sau 5 lần điều chỉnh lương hưu của Nhà nước, đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Để có được mức lương hưu như hiện tại, ông T. đã có trên 23 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, giai đoạn trước năm 2007 khi quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế (số tiền đóng bảo hiểm xã hội không bị giới hạn mức trần), mức đóng bảo hiểm xã hội của ông T. rất cao.

Có những thời điểm, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân của ông T. là hơn 200 triệu đồng/tháng.

Khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực, đã quy định mức trần tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung (hoặc lương cơ sở).

Do đó, từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2015, ông T. luôn đóng ở mức cao nhất theo quy định, với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 15,4 triệu đồng/tháng.

Gần 2 năm trước thời điểm nghỉ hưu (mức lương cơ sở khi đó là 1,15 triệu đồng), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm hằng tháng của ông T. là 23 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp có mức hưởng lương lưu từ 20 triệu đồng trở lên.

Trong đó, mức hưởng từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng là 382 trường hợp; từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 80 trường hợp; từ 50 triệu đồng trở lên là 9 trường hợp.

Các trường hợp này đều làm việc trong các công ty tư nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực hưởng bằng tiền ngoại tệ hoặc tiền đồng Việt Nam ở mức cao (trước năm 2007) hoặc theo mức tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung/mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (từ năm 2007 trở đi).

Năm 2021, tiền lương bình quân tính đóng bảo hiểm xã hội gần 5,7 triệu đồng/người/tháng. Cùng thời điểm trên, cả nước có trên 3,36 triệu người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, chiếm hơn 22% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu, trong đó, có 1 triệu người nhận chế độ do ngân sách đảm bảo, hơn 2,36 triệu người do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu được tính theo tỷ lệ tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2022, khi nghỉ hưu, mức lương hưu được tính bằng 45% tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội khi nam có 20 năm đóng, nữ 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng bảo hiểm cộng thêm 2%, tối đa bằng 75% tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ trước bị trừ 2% mức hưởng.

Trường hợp làm việc khu vực ngoài nhà nước, tiền lương hưu được tính trên cơ sở tiền lương bình quân toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Với người lao động khu vực nhà nước được tính theo tiền lương những năm cuối, với lộ trình tăng dần tính theo thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội, để tới năm 2025, người tham gia mới sẽ tính trên cơ sở lương bình quân toàn bộ quá trình đóng (tương tự người lao động khu vực ngoài nhà nước).